Enkel

Rett til å gi samtykke til behandling

All behandling innenfor helsetjenesten er som hovedregel frivillig. Før behandling kan gjennomføres, kreves det tillatelse fra deg. Både muntlig og stilltiende samtykke aksepteres. Les mer om dette hos Helsedirektoratet: Pasient- og brukerrettighetsloven.

Lenker

  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1 - Hovedregel om samtykke
  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 - Klage