Enkel

Rett til fastlege

Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved at alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge, har krav på fastlege.

Du har rett til å være knyttet til en fast, navngitt lege i kommunehelsetjenesten. Hos denne legen prioriteres du foran personer som ikke står på legens liste. Dette kan du lese mer om hos helsenorge.no.

Lenker