Enkel

Rett til fastlege

Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved at alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge, har krav på fastlege.

Du har rett til å være knyttet til en fast, navngitt lege i kommunehelsetjenesten. Hos denne legen prioriteres du foran personer som ikke står på legens liste. Dette kan du lese mer om hos helsenorge.no.

Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste.

Lenker