Enkel

Rett til fornyet vurdering

Dersom du har fått din tilstand vurdert av spesialisthelsetjenesten, kan du ha rett til å få en ny vurdering av en annen legespesialist. Dette kan være aktuelt når du er usikker på om diagnosen er riktig, eller hvis du er uenig i det planlagte behandlingsopplegget.

Det samme gjelder også hos allmennlegen. Les om rett til second opinion.

Lenker

  • Pasientrettighetsloven § 2-3 - Rett til fonyet vurdering
  • Pasientrettighetsloven § 7-2 - Klage