Enkel

Rett til informasjon

Som pasient har du rett til å få informasjon om din helsetilstand, diagnose og om hva behandlingen vil gå ut på.

Lenker

  • Dine rettigheter som pasient
  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 - Pasientens og brukerens rett til informasjon
  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 - Klage