Enkel

Rett til journalinnsyn

Når du er pasient, skal det føres pasientjournal. Du har som hovedregel rett til å få se din pasientjournal. Her kan du lese hva helsenorge.no skriver om Pasientjournal.

Lenker