Enkel

Rett til medvirkning

Du har rett til å være med ved vurderingen av hvilke tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsformer som skal benyttes. Her kan du lese hva helsenorge.no skriver om Brukermedvirkning.

Lenker

  • Dine rettigheter som pasient
  • Pasientrettighetsloven § 3-1 - Pasienten og brukerens rett til medvirkning
  • Pasientrettighetsloven § 7-2 - Klage