Enkel

Rett til medvirkning

Du har rett til å være med ved vurderingen av hvilke tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsformer som skal benyttes. Her kan du lese hva helsenorge.no skriver om Brukermedvirkning.

Lenker