Enkel

Rett til syketransport

I Norge har du rett til dekning av nødvendige utgifter når du må reise i forbindelse med behandling i spesialisthelsetjenesten. Det samme gjelder helsetjenester som omfattes av lov om folketrygd, herunder reise til familievernkontor og helsestasjon. Les mer om dette hos Helsetilsynet.

Lenker

  • Pasientrettighetsloven § 2-6 - Rett til syketransport
  • Pasientrettighetsloven § 7-2 - Klage
  • Forskrift av 07.04 2008 nr 788 om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften)