Enkel

Rett til syketransport

I Norge har du rett til dekning av nødvendige utgifter når du må reise i forbindelse med behandling i spesialisthelsetjenesten. Det samme gjelder helsetjenester som omfattes av lov om folketrygd, herunder reise til familievernkontor og helsestasjon. Les mer om dette hos Helsetilsynet.

Lenker