Enkel

Rett til tannhelsehjelp

I Norge har du rett til tannhelsehjelp. Hvilke grupper som omfattes av retten og med hvilken prioritering er regulert i tannhelseloven § 1-3. Les mer om dette hos Helsetilsynet.

Lenker

  • Lov om tannhelsetjenesten
  • Forskrift av 24.5 1984 nr 1268 om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten