Enkel

Rett til valg av sykehus

Du kan velge hvilket sykehus eller distriktspsykiatrisk senter som skal vurdere din helsetilstand, og hvor du vil behandles. Les mer om dette på www.frittsykehusvalg.no.

Lenker

  • Fritt sykehusvalg Norge
  • Pasientrettighetsloven § 2-4 - Rett til valg av sykehus
  • Pasientrettighetsloven § 7-2 - Klage