Enkel

Rett til vurdering i spesialisthelsetjenesten

Dersom du er henvist til offentlig sykehus eller til spesialistpoliklinikk, har du rett til å få din helsetilstand vurdert innen 30 virkedager. Fristen for når helsehjelp senest skal starte, skal settes i løpet av vurderingsperioden. Disse rettighetene kan du lese mer om hos Helsetilsynet.

Lenker

  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 - Rett til vurdering
  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 - Klage