Enkel

Retting og sletting i journal

Du kan kreve å få rettet opplysninger i journalen. Les mer om dette hos Pasient- og brukerombudet.

Lenker

  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 - Retting og sletting av journal
  • Helsepersonelloven §§ 42-44 om Retting og sletting av journalopplysninger