https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/rss no-bok Helse Copyright 2018 NHI.no Ja til ny brystkreftmedisin <p> <a href="/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/ja-til-ny-brystkreftmedisin/" title="Ja til ny brystkreftmedisin"> </a> Etter lange forhandlinger er det nå bestemt at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innføres til brystkreftbehandling. </p> https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/ja-til-ny-brystkreftmedisin/ /rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/ja-til-ny-brystkreftmedisin/ nhi@nhi.no (nhi.no) 15.08.2017 11.30.15 Førerkort og nyresykdom <p> Helsekrav for førerkort er ikke oppfylt dersom nyresykdom medfører trafikksikkerhetsrisiko. </p> https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-nyresykdom/ /rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-nyresykdom/ nhi@nhi.no (nhi.no) 16.01.2017 09.31.48 Førerkort og respirasjonssvikt (KOLS) <p> <a href="/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-respirasjonssvikt-kols/" title="Førerkort og respirasjonssvikt (KOLS)"> </a> Helsekravene for førerkort ved sviktende lungefunksjon (respirasjonssvikt er først og fremst rettet mot pasienter med KOLS. </p> https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-respirasjonssvikt-kols/ /rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-respirasjonssvikt-kols/ nhi@nhi.no (nhi.no) 15.12.2016 10.31.35 Førerkort og psykiske lidelser <p> <a href="/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-psykiske-lidelser/" title="Førerkort og psykiske lidelser"> </a> Helsekrav for førerkort er ikke oppfylt ved psykisk lidelse eller svekkelse dersom liten innsikt i egen sykdom, avvikende atferd, svikt i impulskontroll eller sviktende vurderings- og tilpasningsevne medfører trafikksikkerhetsrisiko. </p> https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-psykiske-lidelser/ /rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-psykiske-lidelser/ nhi@nhi.no (nhi.no) 08.12.2016 09.43.52 Førerkort og nedsatt førlighet <p> <a href="/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-nedsatt-svekket-forlighet/" title="Førerkort og nedsatt førlighet"> </a> Helsekravene innebærer at førligheten må være god nok til at du kan kjøre på en trafikksikker måte. </p> https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-nedsatt-svekket-forlighet/ /rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-nedsatt-svekket-forlighet/ nhi@nhi.no (nhi.no) 30.11.2016 11.28.16 Førerkort og søvnsykdommer <p> <a href="/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-sovnsykdommer/" title="Førerkort og søvnsykdommer"> </a> Dersom bevisstheten kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn, er helsekravene til førerkort ikke oppfylt. </p> https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-sovnsykdommer/ /rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-sovnsykdommer/ nhi@nhi.no (nhi.no) 24.11.2016 08.25.28 Førerkort og hjertekarsykdommer <p> <a href="/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-hjertekarsykdommer/" title="Førerkort og hjertekarsykdommer"> </a> Dersom svikt i hjertekarsystemet kan føre til at du plutselig mister bevissheten, er helsekravene til førerkort ikke oppfylt. </p> https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-hjertekarsykdommer/ /rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-hjertekarsykdommer/ nhi@nhi.no (nhi.no) 02.11.2016 09.16.55 Førerkort og diabetes type 1 og 2 <p> <a href="/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-diabetes-type-1-og-2/" title="Førerkort og diabetes type 1 og 2"> </a> Personer med diabetes type 2 som ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi lavt blodsukker, oppfyller helsekravet dersom det ikke er fare for at bevisstheten påvirkes under kjøring, og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko. </p> https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-diabetes-type-1-og-2/ /rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/forerkort-og-sykdom/forerkort-og-diabetes-type-1-og-2/ nhi@nhi.no (nhi.no) 21.10.2016 12.04.28