Informasjon

Spesialisthelsetjenesten

Raskere tilbake-ordningen i NAV og de regionale helseforetakene er lagt om fra 2018.

NAV har en lang rekke tiltak som kan være aktuelle for sykmeldte som trenger bistand til å komme tilbake i arbeid eller skaffe nytt arbeid. For arbeidstakere som er ansatt i en Inkluderende arbeidslivsvirksomhet er i tillegg særskilte virkemidler tilgjengelig.