Informasjon

Sykdom i ferien og under utenlandsopphold

Endringer i ferieloven innebærer en utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom, samt at dagens mulighet til å velge økonomisk kompensasjon fremfor senere ferieavvikling i forbindelse med sykdom eller foreldrepermisjon, oppheves.