Enkel

Rett til taushet om personlige opplysninger

Helsepersonell har taushetsplikt om din helse, sykdom, behandling og andre personlige opplysninger. Hva dette innebærer kan du lese mer om hos Helsedirektoratet.

Lenker

  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-6 - Rett til vern mot spredning av opplysninger
  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 - Klage
  • Helsepersonelloven kap. 5 §§ 21- 29 - Taushetsplikt og opplysningsplikt