Informasjon

Tilrettelegging på arbeidsplass / arbeidstreningsplass

Det er mange måter å tilrettelegge en arbeidsplass på. Noen ganger kan det være behov for å tilpasse arbeidstiden eller arbeidsoppgaver, andre ganger kan det være fysiske forhold som kan forbedres.

Temaside om Korona