Informasjon

Ventetidsgaranti for barn og unge

Spesialistvurdering innen 10 dager og helsehjelp innen maks 65 dager. Det innebærer ventetidsgarantien for barn og unge med psykiske eller rusrelaterte lidelser som trådte i kraft i 2008. Garantien gjelder barn og unge under 23 år.

Temaside om Korona