https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/rss no-bok Helse Copyright 2021 NHI.no Svangerskapskontroll <p> <a href="https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/kontrollprogrammet-i-svangerskap/" title="Svangerskapskontroll"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/thm1nm29zvae6f46t47s/7131-2-ultralyd.jpg" alt="Svangerskapskontroll"/> </a> Svangerskapskontrollene er kontroller som blir utført av jordmor eller lege. Ved første svangerskapskontroll blir det gjerne satt av ekstra tid til blant annet informasjon og blodprøver. </p> https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/kontrollprogrammet-i-svangerskap/ 39376b14-dcef-4dc4-951a-223b569c5c04 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 12.31.45 +00:00 Mianserin eller mirtazapin mot depresjon <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/mianserin-eller-mirtazapin/" title="Mianserin eller mirtazapin mot depresjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/30c5632gb1bi05f3dw02/9805-2-eldre-mann-deprimert-trist.jpg" alt="Mianserin eller mirtazapin mot depresjon"/> </a> Mianserin og mirtazapin er antidepressive medikamenter som også har en søvndyssende effekt. Det kan dermed hjelpe godt for de som sliter med store søvnvansker i tilknytning til depresjon. </p> https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/mianserin-eller-mirtazapin/ bb774fc5-7e26-4e43-9368-f7371213b10a nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 12.00.35 +00:00 Metotreksat, immundempende behandling <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/metotreksat-lavdosebehandling/" title="Metotreksat, immundempende behandling"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/fltmz85d1fmt1wv8j6bc/11282-2-medikament.jpg" alt="Metotreksat, immundempende behandling"/> </a> Metotreksat er et legemiddel som brukes i behandlingen av enkelte kreftsykdommer, og i lave doser som betennelsesdempende og immundempende medisin. </p> https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/metotreksat-lavdosebehandling/ 420f2897-3db3-414e-bd78-8f1f49ebedb4 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 11.56.17 +00:00 Melatonin <p> <a href="https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/melatonin/" title="Melatonin"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/7jkd6hmsgjhz04uzovr3/6477-2-sovnlos.jpg" alt="Melatonin"/> </a> Til kvelden og natten øker kroppens melatoninproduksjon og fremkaller økt søvnbehov. Det er imidlertid store individuelle forskjeller i kroppens melatoninproduksjon og døgnrytme. </p> https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/melatonin/ bb795c6e-bc4c-4053-8d39-1c54537e4217 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 11.30.59 +00:00 Spontanabort <p> <a href="https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/spontan-abort/" title="Spontanabort"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/9gpiocp051uzipplhdgh/11958-2-trist-dame.jpg" alt="Spontanabort"/> </a> Spontanabort er et ufrivillig tap av graviditet. Symptomene er blødning fra skjeden, med eller uten smerter nederst i magen. Risikoen for spontanabort er størst i første trimester. </p> https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/komplikasjoner-i-svangerskapet/spontan-abort/ d8b14437-03d4-4466-b2d1-4c8ebec6d581 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 11.18.37 +00:00 Magnesium, terapi <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/naring-og-vitaminer/magnesium-terapi/" title="Magnesium, terapi"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/36ophv1tz3uqvv7t291c/5168-2-medisiner.jpg" alt="Magnesium, terapi"/> </a> Magnesium er et viktig mineral i kroppen. Hos noen personer kan det oppstå situasjoner med magnesiummangel. Vår kunnskap om betydningen av magnesiummangel er begrenset. </p> https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/naring-og-vitaminer/magnesium-terapi/ 88d1a775-a96c-4a5f-b46e-41616ae1daf0 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 11.14.31 +00:00 Litium <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/litium/" title="Litium"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/zg66kp89zjy14a5rqtz7/9804-2-medisin-medikament-piller.jpg" alt="Litium"/> </a> Litium er et medikament som er vist å ha en stemningsstabiliserende virkning, og det brukes forebyggende ved mani og bipolar lidelse. </p> https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/litium/ 72cc7a73-6f84-476f-a48e-460b549b3bf2 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 10.37.24 +00:00 Legemidler ved leddgikt <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/leddgikt-legemidler/" title="Legemidler ved leddgikt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/pjzeexoiafrgj543nood/11989-2-leddbetennelse.jpg" alt="Legemidler ved leddgikt"/> </a> Biologiske legemidler har de senere årene i mange tilfeller blitt det foretrukne hovedmidlet for å få kontroll over leddgiktsykdommen. Ofte brukes slike legemidler i kombinasjon med andre midler. </p> https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/leddgikt-legemidler/ a2941054-acf4-483b-b038-b1e332e5b08a nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 10.32.10 +00:00 Kortisonsprøyte mot muskelskjelett inflammasjon <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/kortisonsproyte-muskelskjelett/" title="Kortisonsprøyte mot muskelskjelett inflammasjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/khylmst5udw7suu4pre5/6118-2-vaksinasjon.jpg" alt="Kortisonsprøyte mot muskelskjelett inflammasjon"/> </a> Å sprøyte medisin inn i området rundt et ømt senefeste eller i et ledd kan noen ganger lindre smertene dine. </p> https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/kortisonsproyte-muskelskjelett/ 61ca99c1-4cec-402b-ac51-032e0f7034ee nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 09.31.04 +00:00 Kortisonsalver og -kremer <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hud/diverse/kortisonsalver-og-kremer/" title="Kortisonsalver og -kremer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/a1ybvj3tjl2wegflu54l/24335-2-paforing-av-krem.jpg" alt="Kortisonsalver og -kremer"/> </a> Kortison er et betennelsesdempende middel. Det er det dominerende legemidlet i lokalbehandlingen av ulike hudsykdommer. </p> https://nhi.no/sykdommer/hud/diverse/kortisonsalver-og-kremer/ 1cb03ff5-cf76-4010-9c62-13d68ca7184d nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 09.22.51 +00:00 Stans av langvarig kortisonbehandling <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/kortison-avslutning-av-behandling/" title="Stans av langvarig kortisonbehandling"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/bi5f3y26ky5lbc1pyh1t/5136-2-legekonsultasjon.jpg" alt="Stans av langvarig kortisonbehandling"/> </a> Kortikosteroider er betennelsesdempende medisiner som kan være meget effektive, men som også kan gi betydelige bivirkninger. Langvarig bruk krever langsom og gradvis nedtrapping av dosene. </p> https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/kortison-avslutning-av-behandling/ 45a6c375-a1ac-48af-b8db-c33695ae0ec3 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 08.58.21 +00:00 Kortison ved astma - spørsmål og svar <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison-sporsmal-og-svar/" title="Kortison ved astma - spørsmål og svar"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/hwdy6xnyu5ppbha08krg/15011-2-astma.jpg" alt="Kortison ved astma - spørsmål og svar"/> </a> Kortison har en betennelsesdempende effekt og er viktig i behandlingen av astma. Høye doser kortison gir bivirkninger, men inhalasjonsbehandling minsker disse. </p> https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison-sporsmal-og-svar/ 65b15108-d482-490e-b12b-ebf3f8167776 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 08.28.40 +00:00 Kortison <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison/" title="Kortison"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/towo35uwvdqvsgja9iw6/tabletter-mostphotos..jpg" alt="Kortison"/> </a> Kortison tilhører en medikamentgruppe som kalles steroider eller kortikosteroider. Det er medikamenter som demper kroppens immunreaksjoner. </p> https://nhi.no/sykdommer/allergi/diverse/kortison/ 6b4420c2-e08a-45c8-a82e-95b2981f9bc8 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 08.02.19 +00:00 Lindrende behandling med kortikosteroider <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/kreft/lindrende-behandling/kortikosteroider-palliasjon/" title="Lindrende behandling med kortikosteroider"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/wdrw5wg36bkx0u4u3csk/6977-2-smertelindring.jpg" alt="Lindrende behandling med kortikosteroider"/> </a> Behandling med kortikosteroider (KS) har i flere årtier vært kjent for å kunne avhjelpe nedsatt matlyst, kvalme, smerter, tretthet, trykksymptomer fra en svulst, allmenn sykdomsfølelse og nedsatt stemningsleie. </p> https://nhi.no/sykdommer/kreft/lindrende-behandling/kortikosteroider-palliasjon/ 2a4f29f1-6619-40c6-95ed-9a5e92131f69 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 07.19.02 +00:00 Kalsiumblokkere <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/lakemedel/kalsiumantagonister/" title="Kalsiumblokkere"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/vj0volmt5ul03lxcsu4x/9806-2-medisin-medikament-piller.jpg" alt="Kalsiumblokkere"/> </a> Kalsiumblokkere brukes i behandlingen av ulike hjerte- og karsykdommer. De virker ved å redusere belastningen på hjertet og bedre blodstrømmen gjennom trange blodårer. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/lakemedel/kalsiumantagonister/ a09d2abf-89b5-4123-94c2-d47c4f181594 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 07.10.40 +00:00 Johannesurt i folkemedisinen <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/johannesurt-i-folkemedisinen/" title="Johannesurt i folkemedisinen"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/k42hao63nx0gx806zu82/42930-2-johannesurt.jpg" alt="Johannesurt i folkemedisinen"/> </a> Johannesurt er en viltvoksende plante som er brukt i folkemedisinen ved nedstemthet. Johannesurt gir få bivirkninger, men man bør være oppmerksom på at den kan øke effekten av eventuelle andre legemidler. </p> https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/johannesurt-i-folkemedisinen/ 06c42d4b-1ba0-422d-ab2c-588c6d1c9043 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.10.2021 06.34.22 +00:00 Digitalisforgiftning <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/behandlingar/digitalisforgiftning/" title="Digitalisforgiftning"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/oia1bj1ds9mdwf55mxks/5091-2-sykeseng.jpg" alt="Digitalisforgiftning"/> </a> Digitalis er kanskje den eldste medisinen som er i bruk. Den har vært anvendt i århundrer til behandling av hjertesvikt. Overmedisinering kan føre til bivirkninger, i sjeldne tilfeller er de livstruende. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/behandlingar/digitalisforgiftning/ e9bc4588-898a-4989-b8c3-78f305dde756 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.10.2021 11.58.37 +00:00 Bisfosfonater <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/bisfosfonater/" title=" Bisfosfonater"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/twf781jl9a916sxc7f62/51534-2-tatablett.jpg" alt=" Bisfosfonater"/> </a> Bisfosfonater er førstevalgsbehandlingen av etablert beinskjørhet hos både kvinner og menn. </p> https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/bisfosfonater/ 227ddae7-198f-4bd1-859a-34a9f01b38e0 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.10.2021 11.54.07 +00:00 Langtidskomplikasjoner hos unge med tidlig type 2-diabetes <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/langtidskomplikasjoner-hos-unge-med-tidlig-type-2-diabetes/" title="Langtidskomplikasjoner hos unge med tidlig type 2-diabetes"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/a2u3znp8a4l2nbcd78io/Fedme.jpg" alt="Langtidskomplikasjoner hos unge med tidlig type 2-diabetes"/> </a> En studie fra Canada viser at blant ungdommer med type 2-diabetes, hadde de fleste utviklet komplikasjoner vel 10 år senere - som unge voksne. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/langtidskomplikasjoner-hos-unge-med-tidlig-type-2-diabetes/ 1b8f12de-4950-413f-ab1f-b0a32bd35bab nhi@nhi.no (nhi.no) 21.10.2021 07.22.02 +00:00 Du kan lære å mestre egne følelser <p> <a href="/psykisk-helse/psykisk-egenpleie/du-kan-lare-a-mestre-egne-folelser/" title="Du kan lære å mestre egne følelser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/5b23gdl0c5465fzd0s31/59436-2-kritisk-flelse.jpg" alt="Du kan lære å mestre egne følelser"/> </a> Hvordan mestre sinne og få bedre kontroll på følelseslivet? Psykologiprofessor Rolf Reber guider oss gjennom triksene i denne artikkelen. </p> /psykisk-helse/psykisk-egenpleie/du-kan-lare-a-mestre-egne-folelser/ d5e80eee-a240-44d3-9a90-fb02ca59c756 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.10.2021 06.00.00 +00:00 Bildequiz uke 42 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-42/" title="Bildequiz uke 42"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/qyyabpp0byfd8twgu33e/11675-2-bildequiz.jpg" alt="Bildequiz uke 42"/> </a> Vet du hvilken tilstand denne personen har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-42/ 25b63c0c-9636-4253-87be-bb0d0b89718a nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 12.49.31 +00:00 Fysisk aktivitet og progresjon av kalsifisering av koronararterier <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/fysisk-aktivitet-og-progresjon-av-kalsifisering-av-koronararterier/" title="Fysisk aktivitet og progresjon av kalsifisering av koronararterier"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/fatg6qp4xchxa39ojb01/Maraton.jpg" alt="Fysisk aktivitet og progresjon av kalsifisering av koronararterier"/> </a> Kan for høy fysisk aktivitet være skadelig? En studie fra Korea gir tankevekkende funn. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/fysisk-aktivitet-og-progresjon-av-kalsifisering-av-koronararterier/ 18ea8546-7f09-4d1d-a255-74ad17686a4d nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 12.39.58 +00:00 Biologiske legemidler <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/biologiske-legemidler/" title="Biologiske legemidler"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/fx6cwdvtgxnhywm6qj7a/11990-2-injeksjon.jpg" alt="Biologiske legemidler"/> </a> Biologiske legemidler ble i starten brukt først og fremst ved inflammatoriske leddsykdommer.  Listen over sykdommer der disse legemidlene nå anvendes, er blitt stadig lengre. Og nye medisiner utvikles fortløpende. </p> https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legemiddel/biologiske-legemidler/ 362822e6-f156-4d9e-b282-49700abb1a9a nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 11.58.32 +00:00 Brugada syndrom <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/hjertearytmier/brugada-syndrom/" title="Brugada syndrom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ea21qrm4l4dzv3ntoysv/31538-2-illustrasjonsbilde.jpg" alt="Brugada syndrom"/> </a> Arvelig ledningsforstyrrelse i hjertet som medfører økt risiko for rytmeforstyrrelse, besvimelser og plutselig død.  Kan utløses av feber, store alkoholinntak, og av noen medikamenter. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/hjertearytmier/brugada-syndrom/ 27cd0540-43e3-4d04-94a7-548f55c96dda nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 10.50.02 +00:00 Betablokkere <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/lakemedel/betablokkere/" title="Betablokkere"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/06h9ahjnfqcz8f45bow4/11104-2-tabletter.jpg" alt="Betablokkere"/> </a> Betablokkere brukes mot en rekke tilstander som høyt blodtrykk, hjertesvikt, angina pectoris, migrene, skjelvinger. De har også en stabiliserende virkning på hjerterytmen og kan beskytte mot rytmeforstyrrelser. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/lakemedel/betablokkere/ 2aeb6662-1bfc-4e0d-a532-fcdd47e9f5da nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 09.59.13 +00:00 Nedtrapping av benzodiazepiner <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/benzodiazepiner-nedtrapping/" title="Nedtrapping av benzodiazepiner"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/pnod9jlvft30ctl2k72l/7083-2-bivirkninger.jpg" alt="Nedtrapping av benzodiazepiner"/> </a> Ved bruk av benzodiazepiner over lang tid kan du oppleve å få en abstinensliknende reaksjon ved stans i behandlingen. En langsom og gradvis nedtrapping vil da være det beste. </p> https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/benzodiazepiner-nedtrapping/ 6d1e95d2-032e-4698-9450-89c36e9397e0 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 09.47.27 +00:00 Benzodiazepiner <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/benzodiazepiner/" title="Benzodiazepiner"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/3vw8zkfjjupe3vf3xg1y/6667-2-sovnproblemer.jpg" alt="Benzodiazepiner"/> </a> Benzodiazepiner utgjør to grupper legemidler: Angstdempende midler og sovemidler. Medisinene brukes fortrinnsvis i korttidsbehandling eller i startfasen av behandling. </p> https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/legemidler/benzodiazepiner/ c590239e-d713-4445-a2b1-0f8dac9eb995 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 09.40.15 +00:00 Angiotensin 2-blokkere <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/lakemedel/angiotensin2-blokkere/" title="Angiotensin 2-blokkere"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/36ophv1tz3uqvv7t291c/5168-2-medisiner.jpg" alt="Angiotensin 2-blokkere"/> </a> Angiotensin 2-blokkere virker som ACE-hemmerne ved å senke blodtrykket og dempe belastningen på hjertet. Medisinene brukes først og fremst i behandlingen av høyt blodtrykk. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/lakemedel/angiotensin2-blokkere/ 717fade4-4a51-42a6-a07b-437de6ad667b nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 09.04.26 +00:00 Acetylsalisylsyre <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/lakemedel/acetylsalisylsyre/" title="Acetylsalisylsyre"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/06h9ahjnfqcz8f45bow4/11104-2-tabletter.jpg" alt="Acetylsalisylsyre"/> </a> Acetylsalisylsyre har fire viktige effekter i kroppen: De demper betennelse, reduserer smerte, motvirker feber og forebygger blodpropp (blodplatehemmende effekt). </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/lakemedel/acetylsalisylsyre/ 2414c5c2-d930-47e2-ac76-1a3e9aa136b8 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 08.51.31 +00:00 ACE-hemmere <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/lakemedel/ace-hemmere/" title="ACE-hemmere"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/f5mgufoh2grx37om8svo/5084-2-tabletter.jpg" alt="ACE-hemmere"/> </a> ACE-hemmere brukes i behandlingen av høyt blodtrykk og hjertesvikt. De virker direkte på blodårene og hjertet, slik at blodtrykket reduseres og belastningen på hjertet går ned. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/lakemedel/ace-hemmere/ 7050413d-0b8a-47cf-ab4b-66003c1c60d9 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 08.31.36 +00:00 Generelle råd om bruk av legemidler <p> <a href="https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/legemidler-generelle-rad-om-bruk/" title="Generelle råd om bruk av legemidler"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/4bv2hshajnd6ef4r7z7k/26428-2-illustrasjonsbilde.jpg" alt="Generelle råd om bruk av legemidler"/> </a> Medisiner kan helbrede, lindre eller forebygge sykdom hvis de blir tatt på riktig måte. Feil bruk av medisin kan hindre den i å virke skikkelig, og i enkelte tilfeller kan den gjøre deg dårligere. </p> https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/legemidler-generelle-rad-om-bruk/ 8afa3ce3-94fa-4081-8890-e34a1b40fe69 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 08.24.07 +00:00 Legemidler og svangerskap <p> <a href="https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/diverse/legemidler-og-svangerskap/" title="Legemidler og svangerskap"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/x6dty4d92qp99gv3hzfv/7687-2-gravid-ute.jpg" alt="Legemidler og svangerskap"/> </a> Selv om man skal være forsiktig med å bruke legemidler under svangerskap og i ammeperioden, er det sjelden at legemidler er skadelige for fosteret. </p> https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/diverse/legemidler-og-svangerskap/ 20cede1e-a14e-4cd1-9f0b-c862431d1be2 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 08.18.10 +00:00 Legemidler og sol <p> <a href="https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/legemidler-og-sol/" title="Legemidler og sol"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/bf6wdl2bmdn91v81f5e8/6188-2-badestrand.jpg" alt="Legemidler og sol"/> </a> Dersom du bruker legemidler, kan det være at du må være ekstra påpasselig med å beskytte deg mot sola. </p> https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/legemidler-og-sol/ 8925a4a5-3c44-470e-8b01-9fa9c547d697 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 08.05.47 +00:00 Legemidler og alkohol <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/alkohol/legemidler-og-alkohol/" title="Legemidler og alkohol"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/i8u0fme4g06aqlnuy9rn/45106-2-alkohol-og-medisiner.jpg" alt="Legemidler og alkohol"/> </a> Er det uheldig å blande legemidler og alkohol? Det enkle svaret er ja, men som det fremgår av det følgende, blir det kanskje litt for lettvint å svare på den måten. </p> https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/alkohol/legemidler-og-alkohol/ 98f2a759-f2da-4692-8ded-7d2b1afddf06 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 07.54.30 +00:00 Svangerskapskvalme <p> <a href="https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/svangerskapskvalme/" title="Svangerskapskvalme"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/t03qzz3g2vsh6x30s7rs/15007-2-syk.jpg" alt="Svangerskapskvalme"/> </a> Svangerskapskvalme er plagsomt, men en normal og svært hyppig plage. Tilstanden medfører svært sjelden noen alvorlig påvirkning av den gravides generelle helse. </p> https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/livsstil/svangerskap-gode-rad/svangerskapskvalme/ 8e0341c5-510a-48ad-8249-d08610380648 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 07.52.19 +00:00 Amming og legemidler <p> <a href="https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/diverse/legemiddelbruk-i-ammeperioden/" title="Amming og legemidler"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/16gmsnha45vhbdg7ompj/7763-2-amming-og-medisiner.jpg" alt="Amming og legemidler"/> </a> Inntak av legemidler bør om mulig unngås i den perioden du ammer. Men noen ganger har du ikke noe valg, du må ta medisin. Hva tolererer barnet, og hva tolererer det ikke? </p> https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/diverse/legemiddelbruk-i-ammeperioden/ ebae542e-e11e-4a6f-bbd9-6bf2d0eb43d8 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 07.14.13 +00:00 Legemiddelbehandling av eldre mennesker <p> <a href="https://nhi.no/forskning-og-intervju/legemiddelbehandling-av-eldre/" title="Legemiddelbehandling av eldre mennesker"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/i7qytsg9n0q2a4dg32xo/6476-2-nasids.jpg" alt="Legemiddelbehandling av eldre mennesker"/> </a> Andelen personer over 65 år utgjør ca. 20 prosent av befolkningen, men de forbruker 40-50 prosent av alle reseptpliktige medikamenter. </p> https://nhi.no/forskning-og-intervju/legemiddelbehandling-av-eldre/ 25548089-5cbc-42cb-9168-99a9688f97a9 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.10.2021 06.52.14 +00:00 Kikhoste <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/kikhoste/" title="Kikhoste"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ha8oaiq3lk6ue5qdcfbr/58927-2-vaksine-ettaring.jpg" alt="Kikhoste"/> </a> Kikhoste regnes som en av de mest smittsomme barnesykdommene. Vaksine mot kikhoste inngår i barnevaksinasjonsprogrammet fra 3 måneders alder. Det er økende forekomst av kikhoste blant ungdom og voksne. </p> https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/kikhoste/ a9c006f1-4b1f-4894-a657-7cfc86e3e3cc nhi@nhi.no (nhi.no) 19.10.2021 10.57.20 +00:00 Probiotika <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/magetarm/behandling/probiotika/" title="Probiotika"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/bnjyqv04s690hleie33o/6979-2-yoghurt.jpg" alt="Probiotika"/> </a> Probiotika finnes i form av gjærede meieriprodukter som surmelk og yoghurt. De finnes også som frysetørrede bakterier i håndkjøpsmedisin mot diaré. </p> https://nhi.no/sykdommer/magetarm/behandling/probiotika/ 574cb3be-5092-4133-931d-3cc44dd3fde4 nhi@nhi.no (nhi.no) 19.10.2021 10.53.02 +00:00 Sjekk koronasertifikatet før du reiser <p> <a href="/livsstil/reise/sjekk-koronasertifikatet-for-du-reiser/" title="Sjekk koronasertifikatet før du reiser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/t7gn4xkuw7xxrfea61hk/iStock-1214362259_Cropped.jpg" alt="Sjekk koronasertifikatet før du reiser"/> </a> Skal du reise til utlandet? Folkhelseinstituttet ber deg om å  sjekke både koronasertifikatet ditt og reglene for innreise i landet du skal inn i. </p> /livsstil/reise/sjekk-koronasertifikatet-for-du-reiser/ 7261c695-927a-4064-a9aa-d30c1405029a nhi@nhi.no (nhi.no) 19.10.2021 09.41.22 +00:00