https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/rss no-bok Helse Copyright 2022 NHI.no Nedsatt hørsel og demens <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/nedsatt-horsel-og-demens/" title="Nedsatt hørsel og demens"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/1g5a0p3wrid6u9b7nnnf/Nedsatt_h-rsel.jpg" alt="Nedsatt hørsel og demens"/> </a> Er aldersrelatert hørselstap forbundet med økt risiko for kognitiv svekkelse, kognitiv svikt og demens? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/nedsatt-horsel-og-demens/ 5d71fb00-ee7e-40a4-b9ac-58e84aaba1f5 nhi@nhi.no (nhi.no) 18.08.2022 08.35.04 +00:00 Humor og den mørke triaden <p> <a href="/psykisk-helse/psykisk-egenpleie/humor-og-den-morke-triaden/" title="Humor og den mørke triaden"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ertvt6nxighxsujthoqa/humor.jpg" alt="Humor og den mørke triaden"/> </a> Personer med høyt nivå av machiavellisme og psykopati foretrekker humor karakterisert av hån og latterliggjøring. </p> /psykisk-helse/psykisk-egenpleie/humor-og-den-morke-triaden/ b7a08aee-e2e7-4dd3-af16-aeaa5d92c2c9 nhi@nhi.no (nhi.no) 18.08.2022 08.33.20 +00:00 Treacher Collins syndrom /sykdommer/sjeldne-tilstander/t/treacher-collins-syndrom/ 9aa4980d-dd3d-441c-a009-8d494ea9ace4 nhi@nhi.no (nhi.no) 17.08.2022 14.28.40 +00:00 Propionsyreemi (PA) /sykdommer/sjeldne-tilstander/p/propionsyreemi/ 86defe20-cc81-43f6-a242-bb826f3d70c8 nhi@nhi.no (nhi.no) 17.08.2022 14.20.53 +00:00 Screening for diabetes type 1 blant barn <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/screening-for-diabetes-type-1-blant-barn/" title="Screening for diabetes type 1 blant barn"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/bkpmiehrimifnmdqy1ju/5206-2-diabetes.jpg" alt="Screening for diabetes type 1 blant barn"/> </a> Tidlig prediksjon av diabetes type 1 blant barn kan redusere risikoen for ketoacidose ved diagnosetidspunktet og gir muligheter for å forebygge sykdommen. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/screening-for-diabetes-type-1-blant-barn/ 8451383c-1856-45d7-96d7-112670b3ce82 nhi@nhi.no (nhi.no) 17.08.2022 09.24.11 +00:00 Stavgang hjelper hjertet <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-ulike-sykdommer/stavgang-hjelper-hjertet/" title="Stavgang hjelper hjertet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ek2cfvydl3g9z275hhu0/Nordic_walking.jpg" alt="Stavgang hjelper hjertet"/> </a> En ny studie viser at all trening er gunstig for pasienter med hjertesykdom, men at trening med staver gir best effekt. </p> /trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-ulike-sykdommer/stavgang-hjelper-hjertet/ 311668b9-7521-497f-b61e-34b1252d253c nhi@nhi.no (nhi.no) 17.08.2022 09.21.48 +00:00 Bildequiz uke 33 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-33-2022/" title="Bildequiz uke 33"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6z60a3emdp7kd181qonv/9977-2-bildequiz-uke-38.jpg" alt="Bildequiz uke 33"/> </a> Vet du hvilken tilstand denne personen har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-33-2022/ b136bd18-288a-4069-bd2a-7ecff9490b49 nhi@nhi.no (nhi.no) 17.08.2022 09.18.51 +00:00 Quiz: Naturmedisin og legemidler <p> <a href="/quiz/naturmedisin-og-legemidler-quiz/" title="Quiz: Naturmedisin og legemidler"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/896eafd0wi72wdm635dp/42923-2-urter.jpg" alt="Quiz: Naturmedisin og legemidler"/> </a> Planter har vært brukt mot sykdom (og til å ta livet av folk) i flere tusen år. Særlig de siste 50 årene har vi blitt flinkere til å skille ut det som har helsefremmende effekt. </p> /quiz/naturmedisin-og-legemidler-quiz/ 1df9f695-9732-43a2-96cd-0fe853204110 nhi@nhi.no (nhi.no) 17.08.2022 09.05.12 +00:00 Tordenvær-astma <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/tordenvar-astma/" title="Tordenvær-astma"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/k1gdrqwy5qnqt2db988l/Tordenv-r.jpg" alt="Tordenvær-astma"/> </a> Personer med astma kan oppleve forverret astma etter et vindig tordenvær i pollensesongen. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/tordenvar-astma/ 8dec88ea-151d-4426-83e3-928e9dd548cb nhi@nhi.no (nhi.no) 16.08.2022 10.13.49 +00:00 Styrkeøvelser til trening av armer <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-generelle/styrkeovelser-til-trening-av-armer/" title="Styrkeøvelser til trening av armer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/q0zsmzbkt4gbvr0y435t/Styrke-velser_for_armer.jpg" alt="Styrkeøvelser til trening av armer"/> </a> Styrkeøvelser til trening av armer inkluderer øvelser for biceps, triceps og underarm. I denne artikkelen kan du se video og instruksjoner for utførelse av øvelser som styrker armene. </p> /trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-generelle/styrkeovelser-til-trening-av-armer/ 57f9bbe4-0ab3-4301-a97c-220972da1da9 nhi@nhi.no (nhi.no) 16.08.2022 10.07.59 +00:00 Lite fordøyelig stivelse kan forebygge arvelig kreft <p> <a href="/forskning-og-intervju/lite-fordoyelig-stivelse-kan-forebygge-arvelig-kreft/" title="Lite fordøyelig stivelse kan forebygge arvelig kreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/kudstsyp87xwsnlaotjt/Stivelse.jpg" alt="Lite fordøyelig stivelse kan forebygge arvelig kreft"/> </a> En studie der deltagerne hadde høy risiko for en rekke typer arvelig kreft, fant at tilskudd med lite fordøyelig (resistent) stivelse har stor forebyggende effekt. </p> /forskning-og-intervju/lite-fordoyelig-stivelse-kan-forebygge-arvelig-kreft/ 25258633-3770-45e3-880c-b8d9114371c1 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.08.2022 08.15.31 +00:00 Metastaserende prostatakreft <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/metastaserende-prostatakreft/" title="Metastaserende prostatakreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/nilueq3n6lqdvmtgjnog/Prostatakreft.jpg" alt="Metastaserende prostatakreft"/> </a> Prostatakreft er den hyppigste kreftsykdommen i Norge. Hver 8. mann vil få prostatakreft. Sykdommen sprer seg først og fremst til beinvevet, særlig i columna, og det er risiko for kompresjon av ryggmargen. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/metastaserende-prostatakreft/ d1abc11c-9f7b-479f-b460-f58f94b21f5f nhi@nhi.no (nhi.no) 15.08.2022 08.12.24 +00:00 Quiz: Hormoner <p> <a href="/quiz/hormoner-quiz/" title="Quiz: Hormoner "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/m2je52t6m14sacid1i8q/10013-2-tankefull-dame.jpg" alt="Quiz: Hormoner "/> </a> Hormoner er kjemiske budbringere som sender sine signaler via blodbanen. Sammen med nervesystemet styrer de kroppens vev og organer. Vis hva du kan om dette! </p> /quiz/hormoner-quiz/ 4813474b-1dbc-4c22-8575-04e8ed9b9216 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.08.2022 10.12.59 +00:00 Trigonocephali /sykdommer/sjeldne-tilstander/t/trigonocephali/ 75449fd5-7b86-4d6a-9c90-4d0daab0628c nhi@nhi.no (nhi.no) 12.08.2022 08.44.49 +00:00 LCAT-mangel /sykdommer/sjeldne-tilstander/l/lcat-mangel/ 7331b048-908f-40a7-b7f8-2451ac0a54c4 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.08.2022 08.10.14 +00:00 Elsker eller hater du koriander? <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/elsker-eller-hater-du-koriander/" title="Elsker eller hater du koriander?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/baxuuy8j67ze7pjeyzrh/koriander.jpg" alt="Elsker eller hater du koriander?"/> </a> Er du den som vil ha koriander på all mat? Eller den som synes koriander smaker såpe? </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/elsker-eller-hater-du-koriander/ 42c07944-08a2-4766-8fe6-3f01b356a753 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.08.2022 08.03.00 +00:00 For høyt HDL-kolesterol er ikke bra <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/for-hoyt-hdl-kolesterol-er-ikke-bra/" title="For høyt HDL-kolesterol er ikke bra"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/cnbf5gnjf9lfw2aykr1z/preview_COLOURBOX29400155_Cropped.jpg" alt="For høyt HDL-kolesterol er ikke bra"/> </a> Høyt HDL-kolesterol er funnet å redusere risikoen for koronar arteriesykdom. Nyere studier kan tyde på at for høye verdier ikke er av det gode. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/for-hoyt-hdl-kolesterol-er-ikke-bra/ 229a6a78-fb6e-454e-b559-6bbf5dbffc34 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.08.2022 07.39.25 +00:00 En tredel av verdens befolkning har ikke-alkoholisk fettleversykdom <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/en-tredel-av-verden-har-ikke-alkoholisk-fettleversykdom/" title="En tredel av verdens befolkning har ikke-alkoholisk fettleversykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/aepsyg9ynbyp1kjg3y19/Fedmeepidemi.jpg" alt="En tredel av verdens befolkning har ikke-alkoholisk fettleversykdom"/> </a> Ikke-alkoholisk fettleversykdom skyldes i de fleste tilfeller overvekt, fedme og insulinresistens. En ny studie viser en alarmerende økning i prevalens og insidens av tilstanden. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/en-tredel-av-verden-har-ikke-alkoholisk-fettleversykdom/ a53499ce-6c8e-48cc-a85b-e64c7f4f5f9c nhi@nhi.no (nhi.no) 11.08.2022 07.36.46 +00:00 Å gå tur kan redusere smerte og forsinke skade ved artrose i knærne <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-ulike-sykdommer/a-ga-tur-kan-redusere-smerte-og-forsinke-skade-ved-artrose-i-knarne/" title="Å gå tur kan redusere smerte og forsinke skade ved artrose i knærne"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/8kff61o1yhz40cxr6gil/G-_tur.jpg" alt="Å gå tur kan redusere smerte og forsinke skade ved artrose i knærne"/> </a> Personer med artrose (slitasjegikt) i knærne som gikk tur for å holde seg aktive, hadde 40 prosent lavere sannsynlighet for hyppige knesmerter enn de som ikke gikk tur. </p> /trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-ulike-sykdommer/a-ga-tur-kan-redusere-smerte-og-forsinke-skade-ved-artrose-i-knarne/ 2292c6a7-5f33-42a2-b274-afff06386b1e nhi@nhi.no (nhi.no) 10.08.2022 12.29.59 +00:00 Bildequiz uke 32 2022 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-32-2022/" title="Bildequiz uke 32 2022"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/7z3jmq4ff16eykze89zn/10228-2-bildequiz-uke-3.jpg" alt="Bildequiz uke 32 2022"/> </a> Vet du hvilken tilstand denne personen har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-32-2022/ da0aaf85-f439-4dcb-bf26-25d81629713e nhi@nhi.no (nhi.no) 10.08.2022 10.38.36 +00:00 Quiz: Øyet og syn <p> <a href="/quiz/oyet-og-syn-quiz/" title="Quiz: Øyet og syn "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/9v1mllh7wqoe01a22t4z/10845-2-oye.jpg" alt="Quiz: Øyet og syn "/> </a> Hvor gamle er vi når vi klarer å kjenne igjen mor på et bilde? Og hva er egentlig fargeblindhet - er det forresten et korrekt uttrykk? Det kan du lære mer om i denne quizen. </p> /quiz/oyet-og-syn-quiz/ 08a34fad-66ea-4e11-95ea-479d4a04e0c7 nhi@nhi.no (nhi.no) 10.08.2022 08.51.00 +00:00 Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline) <p> <a href="/sykdommer/psykisk-helse/diverse/emosjonelt-ustabil-personlighetsforstyrrelse/" title="Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/vvildj5tahmcw30137rr/Usikker.jpg" alt="Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline)"/> </a> Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline personlighetsforstyrrelse) er en psykisk sykdom som har stor innvirkning på evnen til å regulere egne følelser. </p> /sykdommer/psykisk-helse/diverse/emosjonelt-ustabil-personlighetsforstyrrelse/ 23b344ba-610c-4bf5-936f-d68b92369a3c nhi@nhi.no (nhi.no) 09.08.2022 10.06.07 +00:00 Tidlig pubertet <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/tidlig-pubertet/" title="Tidlig pubertet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6rhm4mpxuuem92eq596r/Overvekt_barn.jpg" alt="Tidlig pubertet"/> </a> I løpet av de siste 20 årene har det vært en klar trend mot tidligere start av puberteten. Det tilskrives bedre ernæring, folkehelse og fedmeepidemi også blant barn. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/tidlig-pubertet/ 929d7b4d-131b-40fe-9deb-98a189a33e01 nhi@nhi.no (nhi.no) 09.08.2022 09.48.31 +00:00 Mat med kalium bra for kvinners hjertehelse <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/mat-med-kalium-bra-for-kvinners-hjertehelse/" title="Mat med kalium bra for kvinners hjertehelse"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/bkqq27p519oitreo0yb3/Banan.jpg" alt="Mat med kalium bra for kvinners hjertehelse"/> </a> Kvinner som spiser mat med mye kalium, kan redusere risikoen for hjertesykdom og motvirke de uheldige effektene natrium har på helsa. </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/mat-med-kalium-bra-for-kvinners-hjertehelse/ 8554bd93-1e7e-4fc4-a8cd-9f8b31f6a47c nhi@nhi.no (nhi.no) 08.08.2022 08.02.49 +00:00 Gunstige risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom ved type 1-diabetes <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/gunstige-risikofaktorer-for-kardiovaskular-sykdom-ved-type-1-diabetes/" title="Gunstige risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom ved type 1-diabetes"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/9y024lqm2wvat7ct2xhp/Pogo.jpg" alt="Gunstige risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom ved type 1-diabetes"/> </a> Hvordan påvirker gunstige risikofaktorer risikoen for å utvikle kardiovaskulær sykdom blant personer med type 1-diabetes? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/gunstige-risikofaktorer-for-kardiovaskular-sykdom-ved-type-1-diabetes/ be546a95-057e-4615-a131-95122ff37491 nhi@nhi.no (nhi.no) 08.08.2022 07.58.59 +00:00 Bildequiz uke 31 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-31/" title="Bildequiz uke 31"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/t6zx7tk1r56lz18yf55x/4924-2-nevrodermatitt.jpg" alt="Bildequiz uke 31"/> </a> Vet du hvilken tilstand denne personen har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-31/ 683c46b7-3ba6-4366-ac5c-7cb1a6998d40 nhi@nhi.no (nhi.no) 04.08.2022 12.17.56 +00:00 Quiz: Anabole steroider <p> <a href="/quiz/anabole-steroider-quiz/" title="Quiz: Anabole steroider"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/q40wcdolazwp0oj2zo27/59319-2-anabole-steroider.jpg" alt="Quiz: Anabole steroider"/> </a> Bruk av anabole-androgene steroider (AAS) er først og fremst motivert av ønsker om økt fysisk prestasjon eller av forbedret utseende. Bruken av slike midler er ikke ufarlig, og kan medføre betydelige helseproblemer. </p> /quiz/anabole-steroider-quiz/ dd15b3ec-1b1a-4332-9a9b-cea3c0b42a00 nhi@nhi.no (nhi.no) 04.08.2022 11.27.38 +00:00 Spiseforstyrrelser under pandemien: Stor økning <p> <a href="/psykisk-helse/psykiske-lidelser/spiseforstyrrelser-under-pandemien/" title="Spiseforstyrrelser under pandemien: Stor økning"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/38gb6hbtuifs54ncc40z/Ten-ring.jpg" alt="Spiseforstyrrelser under pandemien: Stor økning"/> </a> Norske forskere har undersøkt hvordan spiseforstyrrelser har økt under pandemien. I spesialisthelsetjenesten er andelen med spiseforstyrrelser doblet blant jenter i alderen 13-16 år. </p> /psykisk-helse/psykiske-lidelser/spiseforstyrrelser-under-pandemien/ 448ecc32-7e38-4c36-bec4-e7ec239fb0dd nhi@nhi.no (nhi.no) 04.08.2022 09.01.49 +00:00 Chins /trening/treningsovelser/rygg-kroppsvektovelser/chins/ ac804c2c-c66d-4e97-95e7-a98a805b3f99 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.08.2022 10.28.24 +00:00 Chins underhåndsgrep /trening/treningsovelser/biceps-kroppsvektovelser/chins-underhandsgrep/ 83a1fbb3-50d1-4b66-b7d9-8348375e0f7a nhi@nhi.no (nhi.no) 03.08.2022 09.34.39 +00:00 Chins hammergrep /trening/treningsovelser/biceps-kroppsvektovelser/chins-hammergrep/ 3bc27000-4b19-4c49-af95-c8707edc81e4 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.08.2022 09.34.18 +00:00 Health locus of control og helserelatert atferd <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/health-locus-of-control-og-helserelatert-atferd/" title="Health locus of control og helserelatert atferd"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/7yu6rdhxzwbdn37pi040/39677-2-loping.jpg" alt="Health locus of control og helserelatert atferd"/> </a> Kan vi påvirke risikoen for tidligere død ved å tro at vi selv har kontroll over vår egen helse? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/health-locus-of-control-og-helserelatert-atferd/ 9b91ccf6-7691-405d-acc8-6f10b775308a nhi@nhi.no (nhi.no) 03.08.2022 08.17.27 +00:00 Hyppige mareritt kan være et tidlig tegn på Parkinsons sykdom <p> <a href="/forskning-og-intervju/hyppige-mareritt-kan-vare-et-tidlig-tegn-pa-parkinsons-sykdom/" title="Hyppige mareritt kan være et tidlig tegn på Parkinsons sykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/y298r7qc6lblk567tj8j/Mareritt.jpg" alt="Hyppige mareritt kan være et tidlig tegn på Parkinsons sykdom"/> </a> Mareritt som begynner hos eldre voksne, kan være et veldig tidlig tegn på Parkinsons sykdom. </p> /forskning-og-intervju/hyppige-mareritt-kan-vare-et-tidlig-tegn-pa-parkinsons-sykdom/ cd891ec2-8fcf-4e75-9b68-fb851da99743 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.08.2022 08.13.39 +00:00 Beste treningstidspunkt på dagen er forskjellig for kvinner og menn <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-generelle/beste-treningstidspunkt-pa-dagen-er-forskjellig-for-kvinner-og-menn/" title="Beste treningstidspunkt på dagen er forskjellig for kvinner og menn"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/56wubjwzlp2z6na3cb2f/Trenings-kt.jpg" alt="Beste treningstidspunkt på dagen er forskjellig for kvinner og menn"/> </a> Når på dagen du trener, er ikke uvesentlig hvis du har spesielle mål du vil oppnå. Men det beste tidspunktet er ikke det samme for kvinner og menn. </p> /trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-generelle/beste-treningstidspunkt-pa-dagen-er-forskjellig-for-kvinner-og-menn/ 35faf127-4b06-43cc-a2dd-e7f8b9f8303d nhi@nhi.no (nhi.no) 02.08.2022 08.00.02 +00:00 Fysisk aktivitet og helse - er det like bra med en lang økt per uke? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/fysisk-aktivitet-og-helse-er-det-like-bra-med-en-lang-okt-per-uke/" title="Fysisk aktivitet og helse - er det like bra med en lang økt per uke?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/3mhe5uzf6h8b6o6ohqvo/motivasjon.jpg" alt="Fysisk aktivitet og helse - er det like bra med en lang økt per uke?"/> </a> Nasjonale råd anbefaler at vi er fysisk aktive minimum 150 minutter per uke. Men har det noen betydning om aktiviteten skjer regelmessig med kortere økter, eller som 1-2 langøkter per uke? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/fysisk-aktivitet-og-helse-er-det-like-bra-med-en-lang-okt-per-uke/ 248863ea-bd3d-4c1b-8149-0489b9140c16 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.08.2022 07.55.42 +00:00 Treningsavhengighet <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/treningsavhengighet/" title="Treningsavhengighet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ksi7f17lz4143rh74xry/41880-2-treningsavhengighet.jpg" alt="Treningsavhengighet"/> </a> Hva skjer når vanlige mosjonister lar treninga styre livet? </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/treningsavhengighet/ 8514115c-127d-48de-955f-8b0833c38905 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.08.2022 07.00.00 +00:00 Forgiftet av overdose med vitamin D <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/forgiftet-av-overdose-med-vitamin-d/" title="Forgiftet av overdose med vitamin D"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/jxjemfo0agi8h0bs627d/piller.jpg" alt="Forgiftet av overdose med vitamin D"/> </a> Overdose av vitamin D er mulig – og skadelig. En middelaldrende mann som brukte store doser med tilskudd som komplementær behandling, endte opp med store plager og sykehusinnleggelse. </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/forgiftet-av-overdose-med-vitamin-d/ a47fa144-2771-4f71-90fe-e2bf77ae2e57 nhi@nhi.no (nhi.no) 01.08.2022 07.40.28 +00:00 Hvilke lungepasienter trenger kikhostevaksine mest? <p> <a href="/annonsorinnhold/annonsorinnhold-fra-gsk/trenger-lungepasienten-kikhoste-vaksinasjon/" title="Hvilke lungepasienter trenger kikhostevaksine mest?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/q7t39fran2zcyk42djls/Boostrix-HA-Hero-Image_CAUCASIAN_MALE_EURO_1200px_Cropped.jpg" alt="Hvilke lungepasienter trenger kikhostevaksine mest?"/> </a> (For helsepersonell) Det kan forventes en oppblomstring av kikhoste etter en periode med lav forekomst grunnet COVID-restriksjoner. Gevinsten av boosterdose vil kunne være spesielt stor for de som tilhører risikogrupper. </p> /annonsorinnhold/annonsorinnhold-fra-gsk/trenger-lungepasienten-kikhoste-vaksinasjon/ 1afaad5c-05a1-4c33-aafb-19bcc9eda8ef nhi@nhi.no (nhi.no) 01.08.2022 06.00.00 +00:00 Har bestemor glemt meg? <p> <a href="/familie/barn/har-bestemor-glemt-meg/" title="Har bestemor glemt meg?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/lnc3cfv0a09zrnrt2ou7/11128-2-bestemor-eldre-dame-barn.jpg" alt="Har bestemor glemt meg?"/> </a> Husker ikke bestemor hva jeg heter? Har hun glemt meg? Demens er en vanskelig sykdom å forholde seg til - også for pårørende. I denne artikkelen har vi samlet noen råd om hvordan du kan snakke med barn om demens. </p> /familie/barn/har-bestemor-glemt-meg/ 969904f1-e51f-4d4a-b0af-3fb89fc828b3 nhi@nhi.no (nhi.no) 28.07.2022 07.00.00 +00:00 Quiz: Hodepine <p> <a href="/quiz/hodepine-quiz/" title="Quiz: Hodepine"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/nc4hti8blrgbksiembob/11504-2-hodepine.jpg" alt="Quiz: Hodepine"/> </a> Hodepine er noe vi alle kjenner til. Som regel er det en ufarlig og midlertidig smerte, men noen plages mer enn andre. Det finnes en rekke mulige årsaker til hodepine, og korrekt behandling er avhengig av at man kjenner årsaken til hodepinen. </p> /quiz/hodepine-quiz/ 57ed6ef0-1c11-482c-89d3-0234e1ffe0b5 nhi@nhi.no (nhi.no) 27.07.2022 09.12.15 +00:00