https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/rss no-bok Helse Copyright 2021 NHI.no Tørrhet i øynene, veiviser <p> <a href="https://nhi.no/symptomer/oye/torrhet-i-oyne-veiviser/" title="Tørrhet i øynene, veiviser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/wrodlj5qyywk9w4dyk6b/730-2-basalcellecarcinom.jpg" alt="Tørrhet i øynene, veiviser"/> </a> Tørre øyne er en tilstand som er mest aktuell hos gamle eller svært syke pasienter som har problemer med å lukke øynene. </p> https://nhi.no/symptomer/oye/torrhet-i-oyne-veiviser/ 1e84e6d8-dc7d-48b1-8610-b1a36cc30d37 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.10.2021 12.00.27 +00:00 Ørevoks <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/ytre-ore-og-oregang/orevoks/" title="Ørevoks"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/hd55xj3vfll8rnz5ane5/10017-2-ore.jpg" alt="Ørevoks"/> </a> Ørevoks dannes hos alle og er helt naturlig og ufarlig. Tette øreganger på grunn av ørevoks er en vanlig tilstand. En studie fant at 60 prosent av eldre på sykehjem hadde tette øreganger på grunn av ørevoks. </p> https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/ytre-ore-og-oregang/orevoks/ 7d881d7b-920b-4830-ab75-59e35ad27870 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.10.2021 09.13.43 +00:00 Øregangseksem, otitis externa <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/ytre-ore-og-oregang/oregangseksem/" title="Øregangseksem, otitis externa"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ep61q9pqeboh376mu78p/Sv-mmer.jpg" alt="Øregangseksem, otitis externa"/> </a> Betennelse i øregangen gir ofte intens kløe og ubehag. Tilstanden er ikke uvanlig og kan skyldes fuktighet i øregangen - som oppstår for eksempel ved vannaktivitet og svømming. </p> https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/ytre-ore-og-oregang/oregangseksem/ c637413a-9e2a-46db-9574-ce2d289d34dc nhi@nhi.no (nhi.no) 15.10.2021 08.45.45 +00:00 Væske i mellomøret, serøs ørebetennelse <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/vaske-i-mellomoret/" title="Væske i mellomøret, serøs ørebetennelse"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/rjkm57y7rn1i4i01k4m7/7230-2-orebtennelse.jpg" alt="Væske i mellomøret, serøs ørebetennelse"/> </a> En form for betennelse i mellomøret kalles serøs ørebetennelse. Dette betyr at det er væske i mellomøret, men ingen bakterie- eller virusinfeksjon i øret. Det er en vanlig tilstand som ofte er ledsaget av nedsatt hørsel. </p> https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/vaske-i-mellomoret/ 9eca971b-146c-418a-8000-f132ac3bc777 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.10.2021 08.04.17 +00:00 Allergisk nesetetthet og høysnue <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/barn/ore-nese-hals/allergisk-nesetetthet/" title="Allergisk nesetetthet og høysnue"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/lm4cf78p0lz5saidqvjc/5222-2-syk-og-placeboeffekt.jpg" alt="Allergisk nesetetthet og høysnue"/> </a> Høysnue/allergisk nesetetthet (rhinitt) er en allergisk reaksjon på stoffer som kommer i kontakt med neseslimhinnen. Det skilles mellom sesongavhengig rhinitt, også kalt høysnue, og helårsrhinitt. </p> https://nhi.no/sykdommer/barn/ore-nese-hals/allergisk-nesetetthet/ 4b186a53-29af-4184-ad2e-e111e4bea7bf nhi@nhi.no (nhi.no) 14.10.2021 11.32.08 +00:00 Strupekreft, larynkskreft <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/svelget-nedre-del/strupekreft-larynkskreft/" title="Strupekreft, larynkskreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/0sfyeikmg9jj9o8gktzi/10383-2-royk-royking-sigarett.jpg" alt="Strupekreft, larynkskreft"/> </a> Strupekreft eller larynkskreft er kreft som oppstår i nærheten av stemmebåndene. Sykdommen er sterkt knyttet til tobakksbruk. Tidlige symptomer kan være heshet og endret stemme. </p> https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/svelget-nedre-del/strupekreft-larynkskreft/ 07ff76b9-d750-400d-af0d-98c9412f152f nhi@nhi.no (nhi.no) 14.10.2021 09.30.28 +00:00 Samtidig vaksinering mot covid og influensa <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/samtidig-vaksinering-mot-covid-og-influensa/" title="Samtidig vaksinering mot covid og influensa"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/un32diev9huc09msug6t/Vaksinering.jpg" alt="Samtidig vaksinering mot covid og influensa"/> </a> Det kan være aktuelt å vaksinere samtidig mot influensa når andre eller tredje dose med covid-19 settes. Men er det trygt og effektivt? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/samtidig-vaksinering-mot-covid-og-influensa/ a450c918-4849-4b74-95f0-fb9ac594319f nhi@nhi.no (nhi.no) 14.10.2021 07.41.49 +00:00 Halsbetennelse med streptokokker <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/streptokokkhalsinfeksjon/" title="Halsbetennelse med streptokokker"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/kiq63uyxlu58czmdq6fc/7091-2-forkjolet.jpg" alt="Halsbetennelse med streptokokker"/> </a> Halsbetennelse med streptokokker er en betennelse i hals og svelg forårsaket av en type bakterier som betegnes gruppe A betahemolytiske streptokokker (GAS). </p> https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/streptokokkhalsinfeksjon/ e01b48b2-eabe-4710-9bb1-2014fd4f2f2d nhi@nhi.no (nhi.no) 14.10.2021 07.10.01 +00:00 Den som griper inn mot mobbing på jobben, får det bedre selv <p> <a href="/forskning-og-intervju/den-som-griper-inn-mot-mobbing-pa-jobben-far-det-bedre-selv/" title="Den som griper inn mot mobbing på jobben, får det bedre selv"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/kptsycg2m31omenyawoz/Mobbing_p-_arbeidsplassen_2.jpg" alt="Den som griper inn mot mobbing på jobben, får det bedre selv"/> </a> Fem til ti prosent av norske arbeidstakere er utsatt for mobbing på jobben, sier tall fra STAMI. En ny studie viser at den som forsøker å stoppe mobbingen på arbeidsplassen, får en bedre mental helse. </p> /forskning-og-intervju/den-som-griper-inn-mot-mobbing-pa-jobben-far-det-bedre-selv/ 16815912-c7ae-4558-a311-8925e5008079 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.10.2021 06.34.07 +00:00 Bærbare sensorer kan påvise infeksjon før symptomene kommer <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/barbare-sensorer-kan-pavise-infeksjon-for-symptomene-kommer/" title="Bærbare sensorer kan påvise infeksjon før symptomene kommer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/pt7dqloq6w6mjmh4y13n/Elektronisk_armb-nd.jpg" alt="Bærbare sensorer kan påvise infeksjon før symptomene kommer"/> </a> Et armbånd med sensorer for biometriske målinger har blitt testet ut for å avklare om registreringene kan avsløre viral luftveisinfeksjon før symptomene bryter ut. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/barbare-sensorer-kan-pavise-infeksjon-for-symptomene-kommer/ b7bd9863-f7ce-4ebb-a43c-6e4742bffd2b nhi@nhi.no (nhi.no) 14.10.2021 06.29.44 +00:00 Halsbyll <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/svelget-midtre-del/halsbyll-peritonsillar-abscess/" title="Halsbyll"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/hxm1xq0rut7jdryeeo1s/COLOURBOX12719183.jpg" alt="Halsbyll"/> </a> Halsbyll eller peritonsillær abscess er en komplikasjon til halsbetennelse. Symptomene er sterke halssmerter, svelgevansker, økende problemer med å åpne munnen, feber og sterk sykdomsfølelse. </p> https://nhi.no/sykdommer/orenesehals/svelget-midtre-del/halsbyll-peritonsillar-abscess/ a6a7b12c-9b7c-40df-a7f3-caa0e53e122c nhi@nhi.no (nhi.no) 14.10.2021 05.33.49 +00:00 Skabb <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hud/kloende-lidelser/skabb/" title="Skabb"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/meokgky3qgyqogb1g95g/290-2-skabb.jpg" alt="Skabb"/> </a> Skabb er en hudsykdom som skyldes en skabbmidd som graver ganger i huden og legger egg. Typiske symptomer er plutselig plagsom kløe, som oppleves mest intens om natten. </p> https://nhi.no/sykdommer/hud/kloende-lidelser/skabb/ 4f9e90ed-6570-4365-a7c5-e1947d604e18 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.10.2021 11.37.59 +00:00 Skabb - framgangsmåte for innsmøring <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hud/kloende-lidelser/skabbehandling-fremgangsmate/" title="Skabb - framgangsmåte for innsmøring"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/meokgky3qgyqogb1g95g/290-2-skabb.jpg" alt="Skabb - framgangsmåte for innsmøring"/> </a> Oppskrift for behandling av skabb, hentet direkte fra Folkehelseinstituttets hjemmesider </p> https://nhi.no/sykdommer/hud/kloende-lidelser/skabbehandling-fremgangsmate/ dfeb11e8-100b-4377-a7fe-8807e95b0a7b nhi@nhi.no (nhi.no) 13.10.2021 11.18.58 +00:00 Paracetamol - nye doseringsanbefalinger <p> <a href="/for-helsepersonell/nytt-om-legemidler/paracetamol-nye-doseringsanbefalinger/" title="Paracetamol - nye doseringsanbefalinger"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/3s5orvaa3wgy6v9i15g9/tannsmerte.jpg" alt="Paracetamol - nye doseringsanbefalinger"/> </a> Med bakgrunn i farmakologisk kunnskap og klinisk erfaring ber Legemiddelverket produsenter om å oppdatere produktinformasjonen for perorale og rektale paracetamolprodukter, slik at pasienter får best mulig smertelindring. </p> /for-helsepersonell/nytt-om-legemidler/paracetamol-nye-doseringsanbefalinger/ a0dd0c43-c442-4fce-8d5b-75c8bfd0ca44 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.10.2021 10.30.02 +00:00 Nye veiledere for behandling av skabb <p> <a href="/for-helsepersonell/nytt-om-legemidler/nye-veiledere-for-behandling-av-skabb/" title="Nye veiledere for behandling av skabb"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/930t5li125raeqwx3f8v/h-ndkl-e.jpg" alt="Nye veiledere for behandling av skabb"/> </a> De siste årene har vi sett en mangedobling av skabbtilfeller og flere sliter med å bli kvitt plagene. Sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) har Legemiddelverket utarbeidet nye veiledere til både helsepersonell og pasienter. </p> /for-helsepersonell/nytt-om-legemidler/nye-veiledere-for-behandling-av-skabb/ b414219a-cf98-409f-a5ef-a61f7b489901 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.10.2021 10.29.37 +00:00 Meldeplikt for helsepersonell <p> <a href="/for-helsepersonell/nytt-om-legemidler/meldeplikt-for-helsepersonell/" title="Meldeplikt for helsepersonell"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/b969tzpetzrdpqt5l6wt/COLOURBOX27192231.jpg" alt="Meldeplikt for helsepersonell"/> </a> Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om alvorlige, nye eller uventede bivirkninger etter vaksinering. Årsakssammenhengen trenger ikke være kjent, mistanke er tilstrekkelig for å melde. </p> /for-helsepersonell/nytt-om-legemidler/meldeplikt-for-helsepersonell/ 4e51524b-0476-4f7a-9682-206f6890d798 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.10.2021 10.29.25 +00:00 Angina pectoris, kontroller og oppfølging <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-oppfolging-og-kontroller/" title="Angina pectoris, kontroller og oppfølging "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/lpr7u5bf7pjr2e7o36n8/11933-2-hjerteoperasjon.jpg" alt="Angina pectoris, kontroller og oppfølging "/> </a> Ved stabil angina pectoris er det vanlig å gå til regelmessige kontroller hos fastlegen. Tilstanden bør følges nøye slik at det tidlig kan settes i verk ny utredning dersom du opplever hyppigere anfall, mer uttalte plager eller at mindre belastninger skal til for å utløse anginaanfall. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-oppfolging-og-kontroller/ 925aab60-bb0d-43a3-be09-986853e39c41 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.10.2021 08.53.30 +00:00 Angina pectoris, symptomer <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-symptomer/" title="Angina pectoris, symptomer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/p42o3vvf8vvzg7tu5kfp/48490-2-brystsmerter.jpg" alt="Angina pectoris, symptomer"/> </a> Angina pectoris er smerter i brystet som forårsakes av oksygenmangel i deler av hjertemuskelen. Årsaken til oksygenmangelen er at åreforkalkninger på innsiden av kransårene har ført til trange årer og dermed redusert blodstrøm til deler av hjertet. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-symptomer/ 5cc62a89-1878-4e2b-9815-17e760743aa7 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.10.2021 08.06.01 +00:00 Søsken av barn med funksjonsnedsettelse <p> <a href="/familie/barn/sosken-av-barn-med-funksjonsnedsettelse/" title="Søsken av barn med funksjonsnedsettelse"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/hprqxeewukixwhcizwzu/53598-2-jan-tssebro.jpg" alt="Søsken av barn med funksjonsnedsettelse"/> </a> Hvordan er det å ha en bror eller en søster med nedsatt funksjonsevne? </p> /familie/barn/sosken-av-barn-med-funksjonsnedsettelse/ f1d1d3af-e34c-4254-8f01-9dc3c973e5bf nhi@nhi.no (nhi.no) 13.10.2021 08.00.00 +00:00 Søvnens betydning for din hjernehelse <p> <a href="/annonsorinnhold/annonsorinnhold-fra-takeda/sovnens-betydning-for-din-hjernehelse/" title="Søvnens betydning for din hjernehelse"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/05uo9hhrzejol09oo21b/Ingressbilde_ole_petter_hjelle.png" alt="Søvnens betydning for din hjernehelse"/> </a> Søvnen har ikke bare én, men en rekke funksjoner og gevinster for både kropp og hjerne. Det finnes ikke et eneste organ i kroppen eller noen prosesser i hjernen som ikke styrkes når vi sover. Og visste du at hjernen vår har en egen vaskemaskin som skrus på når du sover – og som slås av igjen når du våkner? </p> /annonsorinnhold/annonsorinnhold-fra-takeda/sovnens-betydning-for-din-hjernehelse/ cc232605-07ec-482a-912f-50e6e930737c nhi@nhi.no (nhi.no) 13.10.2021 08.00.00 +00:00 Bildequiz uke 41 2021 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-41-2021/" title="Bildequiz uke 41 2021"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/apqy927e2mwp2c8n4lr1/745-2-keratokonjunktivitt.jpg" alt="Bildequiz uke 41 2021"/> </a> Vet du hvilken tilstand denne personen har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-41-2021/ d5a4c878-c43e-4c97-897d-663779263686 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.10.2021 05.51.03 +00:00 Angina pectoris, undersøkelser og prøver <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-unders-og-prover/" title="Angina pectoris, undersøkelser og prøver "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/1biz05te5cmcdo6nmpbs/32544-2-hjerte.jpg" alt="Angina pectoris, undersøkelser og prøver "/> </a> Diagnosen kan i de fleste tilfeller stilles med stor sikkerhet av allmennlegen på bakgrunn av en typisk sykehistorie. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-unders-og-prover/ 5f946864-ff90-42d3-8a91-a5fcd2ed5a1e nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 13.48.16 +00:00 Angina pectoris - når bør du søke hjelp <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-nar-soke-hjelp/" title="Angina pectoris - når bør du søke hjelp "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ktdnk0xcdpv1mxy0oirl/48489-2-brystsmerter.jpg" alt="Angina pectoris - når bør du søke hjelp "/> </a> Dersom du opplever brystsmerter som du tror skriver seg fra hjertet, bør du kontakte helsepersonell raskt for å få dette vurdert. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-nar-soke-hjelp/ a4613813-b36a-4a5a-97ee-4eb0a0769976 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 13.42.25 +00:00 Angina pectoris, årsaker <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-arsaker/" title="Angina pectoris, årsaker "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/4mhrx5ga13pypre8qztx/31545-2-aterosklerose.jpg" alt="Angina pectoris, årsaker "/> </a> Den vanligste årsaken til at hjertet ikke får nok blod, er åreforkalkning. Innen fagspråket kalles dette aterosklerose, som i sin tur vanligvis er forårsaket av fettavleiringer i blodåreveggen. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-arsaker/ 092964a6-bd4e-4ae4-8486-384bc909e08c nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 13.39.44 +00:00 Angina pectoris, behandling <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-behandling/" title="Angina pectoris, behandling"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/bcuprlodde7gpx8s6pmz/39703-2-angina.jpg" alt="Angina pectoris, behandling"/> </a> Hvor aggressiv og omfattende behandlingen av angina er, avhenger av hvor omfattende og alvorlig tilstanden er. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-behandling/ 4c20741c-f214-47c6-8021-103c2c4707da nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 13.35.29 +00:00 Ustabil angina pectoris <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-ustabil/" title="Ustabil angina pectoris"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/uz3eud06ep56ho0cf0u6/48491-2-illustrasjonsbilde.jpg" alt="Ustabil angina pectoris"/> </a> Angina pectorisk kan i noen tilfeller oppstå eller forverres i løpet av kort tid. Brystsmerter kan komme i hvile, ved små anstrengelser, etter måltid eller om natten. En slik tilstand med hurtig forverrelse og uttalt angina defineres som ustabil angina pectoris. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-ustabil/ 37be4085-9c27-48f6-8b2b-85511156f4ba nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 13.07.53 +00:00 Angina pectoris, inndeling <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-inndeling/" title="Angina pectoris, inndeling"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/myitdp0nmht49hq59l2g/48488-2-brystsmerter.jpg" alt="Angina pectoris, inndeling"/> </a> Det er vanlig å dele angina (hjertekrampe) inn i det vi kaller "stabil" angina pectoris og "ustabil" angina pectoris. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris-inndeling/ 2e1eace8-ce8c-41e4-a3d8-f184e2fd6d07 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 13.00.38 +00:00 Angina pectoris - en oversikt <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris/" title="Angina pectoris - en oversikt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/l6apwntsr19ts2vr84dz/11503-2-hjerteattak.jpg" alt="Angina pectoris - en oversikt"/> </a> Angina pectoris er brystsmerter som oppstår under og etter fysiske anstrengelser og/eller emosjonelt stress, oftest med kortere varighet enn 15 minutter og som skyldes redusert blodforsyning til hjertemuskelen. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/angina-pectoris/ 8a9ba10e-d253-49fc-890d-5af093110888 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 12.57.09 +00:00 Schengen medikamentliste <p> <a href="https://nhi.no/livsstil/reise/schengen-medikamenter/" title="Schengen medikamentliste "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/xsrqdlr8f8ly00nhmkil/5182-2-smertestillende.jpg" alt="Schengen medikamentliste "/> </a> For å ta med seg medikamenter til Schengen-landene må man medbringe tilhørende Schengen-attest. </p> https://nhi.no/livsstil/reise/schengen-medikamenter/ 900fb987-32d8-4024-afae-aebb1893c725 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 11.56.01 +00:00 Laveste anbefalte alder for et utvalg vaksiner https://nhi.no/familie/barn/barne-og-ungdomsvaksinasjon/vaksiner-laveste-anbefalte-alder/ 0cb07e0e-447a-4569-a442-146bcb40f171 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 11.27.31 +00:00 Vaksinasjonsprogrammet <p> <a href="https://nhi.no/familie/barn/barne-og-ungdomsvaksinasjon/vaksinasjonsprogrammet-i-norge/" title="Vaksinasjonsprogrammet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/3oamb48iv8ucwvpmw2nq/58761-2-vaksinasjon.jpg" alt="Vaksinasjonsprogrammet"/> </a> Alle barn i Norge skal tilbys vaksiner etter vaksinasjonsprogrammet. Her kan du se nærmere på vaksinene dette omfatter. </p> https://nhi.no/familie/barn/barne-og-ungdomsvaksinasjon/vaksinasjonsprogrammet-i-norge/ 85a8b31f-331d-4d62-85a0-b6064307d19e nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 11.19.51 +00:00 Delirium tremens <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/alkohol/delirium-tremens/" title="Delirium tremens"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/r9hbqirzmop9gpe4y5hq/An_alcoholic_man_with_delirium_Wellcome_L0060780_-.jpg" alt="Delirium tremens"/> </a> Delirium tremens oppstår vanligvis etter en særlig langvarig og kraftig drikkeperiode. Typiske symptomer er forstyrrelser av bevissthet og oppmerksomhet, akutte sinnsforstyrrelser, kraftige skjelvinger og angst. </p> https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/alkohol/delirium-tremens/ b5ef25d3-3a84-4e70-abe3-fe39a176cab7 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 11.18.48 +00:00 Vaksinasjonsboka https://nhi.no/livsstil/reise/vaksinasjonsboka-fhi/ dd89905d-ac5f-41ed-8343-4812f678fc76 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 11.11.55 +00:00 Nesebrudd <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/skader/nesebrudd/" title="Nesebrudd"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/5es7wx4thd6bfayvlhbo/10041-2-brukket.jpg" alt="Nesebrudd"/> </a> Nesebrudd er ganske vanlig og oppstår særlig i forbindelse med slåsskamp eller trening/idrettsskader. Det er viktig å få stilt diagnosen raskt og få korrigert skjevstillinger. </p> https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/skader/nesebrudd/ 00b26f3a-c6e0-4af2-b5ca-4514d2de3ce5 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 08.22.38 +00:00 Boosterdosen beskytter <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/boosterdosen-beskytter/" title="Boosterdosen beskytter"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2898sd323u7zvbzoi7hv/Covid_vaksine.jpg" alt="Boosterdosen beskytter"/> </a> Israel var det landet som først vaksinerte en vesentlig andel av befolkningen. Etter en markant forverring i sommer, startet man med boosterdose til de eldste. Foreløpige observasjoner tyder på god effekt. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/boosterdosen-beskytter/ e973a679-126f-4f59-af03-8680a9e18697 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.10.2021 06.49.53 +00:00 Har føttene dine det bra? <p> <a href="/annonsorinnhold/annonsorinnhold-fra-skoringen/har-fottene-dine-det-bra/" title="Har føttene dine det bra?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/siivpfx4f8e1pmmxt36j/iStock-1226189541_Cropped.jpg" alt="Har føttene dine det bra?"/> </a> Mange av oss opplever ømme føtter, og belastningen kan gi smerter mange andre steder i kroppen. Med riktig såle i skoene trenger du ikke skifte ut hele skosamlingen. </p> /annonsorinnhold/annonsorinnhold-fra-skoringen/har-fottene-dine-det-bra/ b7e81e11-bcfc-4881-b5fd-b186e15e7228 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.10.2021 17.26.00 +00:00 Quiz: Parkinsons sykdom <p> <a href="/quiz/parkinsons-sykdom-quiz/" title="Quiz: Parkinsons sykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6r7blb5tdo6nnmlmcwd5/Parkinsons_disease.jpg" alt="Quiz: Parkinsons sykdom"/> </a> I 1817 beskrev James Parkinson en lidelse preget av skjelvinger. I dag kjenner vi denne som Parkinsons sykdom. Her følger noen spørsmål om sykdommen. </p> /quiz/parkinsons-sykdom-quiz/ 1011a77d-4c2d-4df8-9adb-887a4c56ba55 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.10.2021 15.21.41 +00:00 Symptomer og tegn på generalisert angstlidelse <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/angsttilstander/generalisert-angst-symptomer-og-tegn/" title="Symptomer og tegn på generalisert angstlidelse"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/dsrb18wujhkeq79y81ac/9058-2-angst-mann-sliten.jpg" alt="Symptomer og tegn på generalisert angstlidelse"/> </a> Symptomer og tegn på generalisert angstlidelse er uttalt bekymring, nervøsitet, angst og anspenthet som er der de fleste dager. Kroppslige symptomer som slitenhet, muskelspenninger, hjertebank og ubehag i magen er også vanlig. </p> https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/angsttilstander/generalisert-angst-symptomer-og-tegn/ 98bd429e-481e-429f-a4e6-77a6d4e0ce09 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.10.2021 14.36.49 +00:00 Klasehodepine <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hodepiner/cluster-hodepine/" title="Klasehodepine"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/o9j7vk9m2hpi1f1kk961/7013-2-smerter-i-nakke.jpg" alt="Klasehodepine"/> </a> Klasehodepine er en sjelden sykdom med symptomer som kjennetegnes ved kraftig, skjærende eller sprengende smerter i eller rundt ett øye. Smertene kommer som gjentatte anfall av opptil tre timers varighet i perioder på 2 uker til flere måneder. </p> https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/hodepiner/cluster-hodepine/ ffc6c39d-afef-4df3-bd98-fafaf67a8ee4 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.10.2021 13.56.45 +00:00 Den siste tiden hjemme - når den syke dør <p> <a href="https://nhi.no/sykdommer/kreft/den-siste-tiden-hjemme/nar-den-syke-dor/" title="Den siste tiden hjemme - når den syke dør"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/xjtmoqq0py03ieouqt88/COLOURBOX19397609_-1-.jpg" alt="Den siste tiden hjemme - når den syke dør"/> </a> De fleste som dør av en uhelbredelig kreftsykdom, svekkes gradvis. Pårørende lurer ofte på hvordan de kan se at døden nærmer seg. Hvilke symptomer eller tegn bør vi være oppmerksomme på, slik at vi kan være forberedt når døden kommer? </p> https://nhi.no/sykdommer/kreft/den-siste-tiden-hjemme/nar-den-syke-dor/ a77339e6-cca9-417e-b7a1-4ab631bcefa1 nhi@nhi.no (nhi.no) 11.10.2021 13.04.21 +00:00