https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/rss no-bok Helse Copyright 2019 NHI.no Psykisk helse ved psoriasis <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/psoriasis-og-psykiske-lidelser/" title="Psykisk helse ved psoriasis"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/88wpggzd1i72c14hcj5p/10003-2-depression.jpg" alt="Psykisk helse ved psoriasis"/> </a> Danske forskere har i en registerstudie funnet sammenheng mellom psoriasis og flere psykiske lidelser. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/psoriasis-og-psykiske-lidelser/ 09c48cf3-24c9-45e2-ba1d-1dced50013b0 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.05.2019 08.12.31 +00:00 Supermosjonistene <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/supermosjonistene/" title="Supermosjonistene"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/tfi8hipkdlce0lix7e1y/Morten_Rasch_Eliassen_og_Jon_Ilseng.jpg" alt="Supermosjonistene"/> </a> Du trenger ikke være toppidrettsutøver for å tenke som en. Morten Rasch Eliassen og Jon Ilseng er to idrettsutøvere som kvalifiserer til begrepet supermosjonist både i tankegang, treningsmengde og resultater. Les om hvordan de gjør det og hvorfor de får framgang. </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/supermosjonistene/ 0c1352c0-99a6-4021-a89b-aa6ca87a753d nhi@nhi.no (nhi.no) 20.05.2019 07.43.06 +00:00 Hvorfor brukes ikke piller mot fedme? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/hvorfor-brukes-ikke-piller-mot-fedme/" title="Hvorfor brukes ikke piller mot fedme?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/1953hcl2zsdycnjd292f/6121-2-overvekt.jpg" alt="Hvorfor brukes ikke piller mot fedme?"/> </a> En rekke tiltak brukes i behandlingen av fedme. Selv om det finnes medikamenter, brukes disse i svært liten grad. Hvorfor? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/hvorfor-brukes-ikke-piller-mot-fedme/ f2c2caf9-9b62-4599-a764-ce1e0d13c4d8 nhi@nhi.no (nhi.no) 19.05.2019 11.39.42 +00:00 Sporedannende bakterier - quiz <p> <a href="/quiz/sporedannende-bakterier-quiz/" title="Sporedannende bakterier - quiz"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/sp8yborpzujydxdhwzch/59502-2-smitte.jpg" alt="Sporedannende bakterier - quiz"/> </a> Sporedannende bakterier - det høres fryktelig sært ut... men det er kanskje noe du vil synes det er spennende å lære litt om? </p> /quiz/sporedannende-bakterier-quiz/ 978cf132-bb84-4ab7-9223-dd0085f0067e nhi@nhi.no (nhi.no) 16.05.2019 22.00.00 +00:00 Antikoagulantia og NSAIDs og screening på kolorektal kreft <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/antikoagulantia-og-nsaids-og-screening-pa-kolorektal-kreft/" title="Antikoagulantia og NSAIDs og screening på kolorektal kreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/emoh7e7tqtc5muppry96/Screening.jpg" alt="Antikoagulantia og NSAIDs og screening på kolorektal kreft"/> </a> Mange personer som screenes på kolorektal kreft, bruker perorale antikoagulantia eller NSAIDs. Hvilken innvirkning har det på avføringsprøvene? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/antikoagulantia-og-nsaids-og-screening-pa-kolorektal-kreft/ cf5e1b59-9a8b-4567-90fd-0531ffe0f07a nhi@nhi.no (nhi.no) 16.05.2019 05.08.31 +00:00 Høytlesing for barn: Trykte bøker ga bedre samspill enn e-bøker <p> <a href="/familie/barn/hoytlesing-for-barn-trykte-boker-ga-bedre-samspill-enn-e-boker/" title="Høytlesing for barn: Trykte bøker ga bedre samspill enn e-bøker"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/9kwnsfq3rug4ikbvb8tx/lesebok.jpg" alt="Høytlesing for barn: Trykte bøker ga bedre samspill enn e-bøker"/> </a> Høytlesing for barn kan være verdifullt for samspill og utvikling. Forskere har funnet at barn og foreldre snakket mer om det som skjedde i boken, når de leste trykte bøker enn de gjorde når de leste e-bøker. </p> /familie/barn/hoytlesing-for-barn-trykte-boker-ga-bedre-samspill-enn-e-boker/ 48cbd4bb-d28b-40db-b428-fc5126998a50 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.05.2019 12.59.14 +00:00 Bildequiz uke 20 2019 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-20-2019/" title="Bildequiz uke 20 2019"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/jxjrvjknhsp6llrptty4/9512-2-bildequiz-uke-15.jpg" alt="Bildequiz uke 20 2019"/> </a> Vet du hvilken tilstand denne personen har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-20-2019/ 8bcba76d-8b1b-4b14-a5e4-ee3b9ce22a1a nhi@nhi.no (nhi.no) 15.05.2019 12.57.18 +00:00 Signo skole- og kompetansesenter /sykdommer/sjeldne-tilstander/kompetansesentre/signo-skole-og-kompetansesenter/ c261a984-1754-45a7-b154-520d24f181bf nhi@nhi.no (nhi.no) 15.05.2019 10.34.23 +00:00 Regionsenter for døvblinde (Oslo) /sykdommer/sjeldne-tilstander/kompetansesentre/regionsenter-for-dovblinde-oslo/ f3bdfbc4-8391-4c67-9b89-28dee04b053b nhi@nhi.no (nhi.no) 15.05.2019 10.32.36 +00:00 Identifisering av den infarkt-relaterte arterien ved non-STEMI <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/identifisering-av-den-infarkt-relaterte-arterien-ved-non-stemi/" title="Identifisering av den infarkt-relaterte arterien ved non-STEMI"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/nu18394058223n725uub/5520-2-koronar-angiografi-animasjon.jpg" alt="Identifisering av den infarkt-relaterte arterien ved non-STEMI"/> </a> En ny type MR-undersøkelse ser ut til å kunne finne den infarkt-relaterte arterien med klart høyere nøyaktighet enn ved koronar angiografi. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/identifisering-av-den-infarkt-relaterte-arterien-ved-non-stemi/ ef678bda-baee-40e5-9318-6ba7dd118c9d nhi@nhi.no (nhi.no) 14.05.2019 18.59.57 +00:00 DNA og RNA <p> <a href="/kroppen-var/fosterets-utvikling-embryologi/dna-og-rna/" title="DNA og RNA"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/vv6r43pdqplhgyorpd9i/48495-2-dna.jpg" alt="DNA og RNA"/> </a> At celler produserer ulike proteiner er grunnlaget for de mange ulike celletypene i kroppen. Proteiner dannes med utgangspunkt i arvematerialet vårt (DNA). DNA-molekylet lager en RNA-tråd som fører ulike aminosyrer sammen til et protein. </p> /kroppen-var/fosterets-utvikling-embryologi/dna-og-rna/ 69e32e1b-185e-4ae9-8204-dd5e7d268b24 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.05.2019 10.01.00 +00:00 Kan PAP gi færre dødsfall? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kan-pap-gi-farre-dodsfall/" title="Kan PAP gi færre dødsfall?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/pg41iiulh3vc7de1ynug/42935-2-sovnapne.jpg" alt="Kan PAP gi færre dødsfall?"/> </a> Ansiktsmasken PAP - Positive Airway Pressure - brukes hos pasienter med søvnapné. Disse pasientene har økt risiko for kardiovaskulære hendelser. Har PAP noen beskyttende effekt? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kan-pap-gi-farre-dodsfall/ 41a37587-b42d-4374-84b1-0bc63559f278 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.05.2019 04.57.35 +00:00 Dette reduserer risikoen for Alzheimers <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/dette-reduserer-risikoen-for-alzheimers/" title="Dette reduserer risikoen for Alzheimers"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/39qbbu8c5ny8fgck2564/Strikke.jpg" alt="Dette reduserer risikoen for Alzheimers"/> </a> Strikking, trening og gå på konsert når man er midt i livet er noen av flere aktiviteter som ifølge en forskningsstudie publisert i tidskriften Neurology reduserer risikoen for demens. </p> /livsstil/egenomsorg/dette-reduserer-risikoen-for-alzheimers/ 34200a6f-059f-4211-8d56-b4eda2979e08 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.05.2019 10.14.55 +00:00 Telefon- eller nettbasert kognitiv terapi ved irritabel tarm <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/telefon-eller-nettbasert-kognitiv-terapi-ved-irritabel-tarm/" title="Telefon- eller nettbasert kognitiv terapi ved irritabel tarm"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/cciiwaxintear5p76fc9/magesmerter.jpg" alt="Telefon- eller nettbasert kognitiv terapi ved irritabel tarm"/> </a> Irritabel tarm syndrom er en funksjonell forstyrrelse i tarmen der medikamentell behandling ofte har liten effekt, men der kognitiv atferdsterapi kan være gunstig. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/telefon-eller-nettbasert-kognitiv-terapi-ved-irritabel-tarm/ e959f2b0-391d-4940-bc9f-f5892da70332 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.05.2019 05.36.57 +00:00 Er solkrem farlig? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/er-solkrem-farlig/" title="Er solkrem farlig?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/s21sgtij5ca775raebuy/6201-2-barn-og-sol.jpg" alt="Er solkrem farlig?"/> </a> Solkrem er viktig i forebyggingen av hudkreft. Ny forskning viser imidlertid at det systemiske nivået av de aktive substansene er høyere enn det som er ansett som akseptabelt. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/er-solkrem-farlig/ 3a2c37aa-740f-41b4-987e-9076c965f3ba nhi@nhi.no (nhi.no) 11.05.2019 09.52.39 +00:00 Quiz: Meslinger <p> <a href="/quiz/meslinger-quiz/" title="Quiz: Meslinger"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ulcen0eb833yvdn0r8da/4363-2-meslinger.jpg" alt="Quiz: Meslinger"/> </a> Verdens helseorganisasjon hadde som mål å utrydde meslinger fra Europa innen 2015, men manglende vilje til å vaksinere barn gjorde det vanskelig. Siden 2014 har det vært mange, mindre utbrudd i miljø med dårlig vaksinedekning. </p> /quiz/meslinger-quiz/ c2e9fc3f-d33c-4d81-88e5-75185799feff nhi@nhi.no (nhi.no) 10.05.2019 17.47.00 +00:00 Vaksine mot denguefeber <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/vaksine-mot-denguefeber/" title="Vaksine mot denguefeber"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/14k5wcd2eyb8vnwclo1z/24355-2-mygg.jpg" alt="Vaksine mot denguefeber"/> </a> Denguefeber er en tropesykdom som øker i insidens og utbredelse. En vaksine gir beskyttelse til de som tidligere har hatt infeksjon med dengueviruset. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/vaksine-mot-denguefeber/ 8140a5f7-5d68-427d-93ad-44933c8ed884 nhi@nhi.no (nhi.no) 10.05.2019 04.58.03 +00:00 Mer fysisk aktivitet i skolen gir bedre skoleresultater og bedre form <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/Mer-fysisk-aktivitet-i-skolen-gir-bedre-skoleresultater-og-bedre-form/" title="Mer fysisk aktivitet i skolen gir bedre skoleresultater og bedre form"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6796oz0g3sdz1t4n7cib/1920x1080_Runar_Barstad_Soldberg.jpg" alt="Mer fysisk aktivitet i skolen gir bedre skoleresultater og bedre form"/> </a> To timer mer fysisk aktivitet og kroppsøving i uka gir elevene bedre fysisk form og bedre resultat på nasjonale prøver. </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/Mer-fysisk-aktivitet-i-skolen-gir-bedre-skoleresultater-og-bedre-form/ 7a310069-b6fc-4f62-8c74-d4d9b7940d1f nhi@nhi.no (nhi.no) 09.05.2019 09.56.14 +00:00 Menopausen gir endret fettdistribusjon <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/menopausen-er-forbundet-med-endret-fettdistribusjon/" title="Menopausen gir endret fettdistribusjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/4nqhbdrwqw21lvvib7ve/49520-2-kvinner-jogger.jpg" alt="Menopausen gir endret fettdistribusjon"/> </a> Menopausen påvirker fordelingen av fettet i kroppen, men det ser ikke ut til at menopausen i seg selv medfører noen generell vektøkning. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/menopausen-er-forbundet-med-endret-fettdistribusjon/ 2cef8b14-3241-4e19-ac06-d05799353fcc nhi@nhi.no (nhi.no) 09.05.2019 06.01.48 +00:00 Bildequiz uke 19 2019 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-19-2019/" title="Bildequiz uke 19 2019"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/wd1awfydct5sa0im1sfp/10381-2-bildequiz-uke-10.jpg" alt="Bildequiz uke 19 2019"/> </a> Vet du hvilken tilstand denne personen har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-19-2019/ c0a5aacf-0b1d-45eb-9540-fbf1866db7d4 nhi@nhi.no (nhi.no) 08.05.2019 08.27.57 +00:00 Intervalltrening og styrketrening hos personer med kronisk hjertesvikt <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-ulike-sykdommer/intervalltrening-og-styrketrening-hos-personer-med-kronisk-hjertesvikt/" title="Intervalltrening og styrketrening hos personer med kronisk hjertesvikt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/zdvtsok42hi6qola5u4j/6168-2-styrketrening-dame.jpg" alt="Intervalltrening og styrketrening hos personer med kronisk hjertesvikt"/> </a> Hos personer med hjertesvikt ser det ut til at en kombinasjon av intervalltrening og styrketrening er best for å bedre hjerte- og lungehelsen. </p> /trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-ulike-sykdommer/intervalltrening-og-styrketrening-hos-personer-med-kronisk-hjertesvikt/ 021ab746-85eb-4c2c-a845-f017ea86fbc1 nhi@nhi.no (nhi.no) 08.05.2019 06.51.14 +00:00 Hjerte, blodkar og trening <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/hjerte-blodkar-og-trening/" title="Hjerte, blodkar og trening"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/py1v576e5q16rabdbb9l/10093-2-sykling-trening.jpg" alt="Hjerte, blodkar og trening"/> </a> Hvordan fungerer hjertet under treningen? </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/hjerte-blodkar-og-trening/ d26ec0e1-df03-4201-aa0b-19b37df48788 nhi@nhi.no (nhi.no) 07.05.2019 22.00.00 +00:00 Perineal uretrostomi for uretrastriktur <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/perineal-uretrostomi-for-uretrastriktur/" title="Perineal uretrostomi for uretrastriktur"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/gznjqvtdweq7u8hg3qyr/3260-2-uretrastriktur.jpg" alt="Perineal uretrostomi for uretrastriktur"/> </a> Lange uretrastrikturer behandles vanligvis med uretroplastikk. Et langt enklere inngrep er perineal uretrostomi, men det høres kanskje ikke så tiltalende ut for en pasient. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/perineal-uretrostomi-for-uretrastriktur/ e2d0a927-4a61-45e5-8092-8b34de49d359 nhi@nhi.no (nhi.no) 07.05.2019 04.42.36 +00:00 Barn må leke mer <p> <a href="/familie/barn/barn-ma-leke-mer/" title="Barn må leke mer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/iucw1dbe9cygll8djoex/barnilek2.jpg" alt="Barn må leke mer"/> </a> Barn må leke mer og sitte mindre for å bli sunne, friske voksne. </p> /familie/barn/barn-ma-leke-mer/ a7a18488-99c0-4185-aa9c-b39287ee1fcc nhi@nhi.no (nhi.no) 06.05.2019 12.27.33 +00:00 Nytt fra spesialisten: Intervju med Morten Dalaker <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/nytt-fra-spesialisten-intervju-med-morten-dalaker/" title="Nytt fra spesialisten: Intervju med Morten Dalaker"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6qmbdhw0qctup4ju6z61/Morten_Dalaker.jpg" alt="Nytt fra spesialisten: Intervju med Morten Dalaker"/> </a> - Betennelsesprosesser ved flere hudsykdommer er blitt bedre kartlagt de siste årene, noe som har ført til helt nye behandlingsprinsipper, sier spesialist i hudsykdommer, Morten Dalaker. Her forteller han om nye behandlingsmuligheter i dermatologien, som bygger på forskning innenfor immunologi. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/nytt-fra-spesialisten-intervju-med-morten-dalaker/ 9b47ac92-4568-4d6b-bdc1-e020217b8a0b nhi@nhi.no (nhi.no) 06.05.2019 11.39.19 +00:00 Øyetester er viktige i vurderingen av akutte hodeskader <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/oyetester-er-viktige-i-vurderingen-av-akutte-hodeskader/" title="Øyetester er viktige i vurderingen av akutte hodeskader"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/bk45nuaal26xmgjl0u7m/11891-2-heading.jpg" alt="Øyetester er viktige i vurderingen av akutte hodeskader"/> </a> Akutte hodeskader oppstår hyppig innenfor fotball. Det er en utfordring å vurdere alvorlighetsgraden av skaden like etter at den inntrådte. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/oyetester-er-viktige-i-vurderingen-av-akutte-hodeskader/ 27a5ce3a-c764-4915-8279-80b794d43325 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.05.2019 15.05.42 +00:00 Reintroduksjon av gluten ved dermatitis herpetiformis <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/reintroduksjon-av-gluten-ved-dermatitis-herpetiformis/" title="Reintroduksjon av gluten ved dermatitis herpetiformis"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/1linx0g12due0w33rbjm/Gluten_free.jpg" alt="Reintroduksjon av gluten ved dermatitis herpetiformis"/> </a> Behandlingen av dermatitis herpetiformis er glutenfri kost. Men er det mulig at disse pasientene kan skifte tilbake til normal kost etter en tid? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/reintroduksjon-av-gluten-ved-dermatitis-herpetiformis/ 4e367bbb-20e7-401e-85b5-7e1059dcf69b nhi@nhi.no (nhi.no) 04.05.2019 16.17.04 +00:00 Quiz - halsbetennelse <p> <a href="/quiz/halsbetennelse-quiz/" title="Quiz - halsbetennelse"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/v256gonyz5jp53t8rsk0/7213-2-sar-hals.jpg" alt="Quiz - halsbetennelse"/> </a> Som regel går halsbetennelser over av seg selv i løpet av 3-4 dager. Dersom plagene bare blir verre i løpet av denne perioden, kan det være behov for behandling. </p> /quiz/halsbetennelse-quiz/ 3788a7fe-244f-43b5-bc02-b34dee9265e0 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.05.2019 09.40.00 +00:00 Verdens første malariavaksine lansert <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/verdens-forste-malariavaksine-lansert/" title="Verdens første malariavaksine lansert"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/s81vmal36dwubo9cg454/40793-2-malariavaksine.jpg" alt="Verdens første malariavaksine lansert"/> </a> Malaria er en av de mest dødelige sykdommene og dreper årlig ca. 435.000 mennesker, de fleste av dem barn. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/verdens-forste-malariavaksine-lansert/ 28c1d81b-8791-4104-bc30-2225e2b86597 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.05.2019 05.43.41 +00:00 Eldre som hører dårlig, har økt risiko for depresjon <p> <a href="/psykisk-helse/psykisk-egenpleie/eldre-som-horer-darlig-har-okt-risiko-for-depresjon/" title="Eldre som hører dårlig, har økt risiko for depresjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/m7fqhsa0csnmxtor8van/44963-2-eldre-ektepar.jpg" alt="Eldre som hører dårlig, har økt risiko for depresjon"/> </a> Eldre med hørselstap har større risiko for å bli deprimerte enn de som hører normalt. Med dårlig hørsel er det lett å unngå sosiale sammenhenger. Det  er vanskelig å forstå andre og følge med i samtaler. </p> /psykisk-helse/psykisk-egenpleie/eldre-som-horer-darlig-har-okt-risiko-for-depresjon/ 19678929-efd7-4457-8802-6bbfb894d5cf nhi@nhi.no (nhi.no) 02.05.2019 08.15.28 +00:00 Kunstig søtet drikke, hjerneslag og demens <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kunstig-sotet-drikke-hjerneslag-og-demens/" title="Kunstig søtet drikke, hjerneslag og demens"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/c5d1km7ttma5853jq1em/COLOURBOX28872632.jpg" alt="Kunstig søtet drikke, hjerneslag og demens"/> </a> Bruken av kunstige søtningsmiddel versus sukker i brus er i fokus for mye forskning rundt mulig risiko for skadelige effekter. Her er en ny studie. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kunstig-sotet-drikke-hjerneslag-og-demens/ c5d2c940-d06f-4250-9e02-8e0590df0de4 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.05.2019 05.14.24 +00:00 Sukker versus kunstig søtningsmiddel og mortalitetsrisiko <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/sukker-versus-kunstig-sotningsmiddel-og-mortalitetsrisiko/" title="Sukker versus kunstig søtningsmiddel og mortalitetsrisiko"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/4ln1p4wig6t2jy3si55q/5162-2-lettbrus.jpg" alt="Sukker versus kunstig søtningsmiddel og mortalitetsrisiko"/> </a> Er sukkerholdige drikker eller kunstig søtede drikker i et langtidsperspektiv forbundet med økt risiko for død? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/sukker-versus-kunstig-sotningsmiddel-og-mortalitetsrisiko/ ed5d187e-6dfa-47d8-a716-d7c26a774a4f nhi@nhi.no (nhi.no) 01.05.2019 10.18.10 +00:00 Å leve med sarkoidose <p> <a href="/a-leve-med/a-leve-med-sarkoidose/" title="Å leve med sarkoidose"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/8co48vyxgs0sm4filtdh/AnitaGodager.jpg" alt="Å leve med sarkoidose"/> </a> Anita Godager fikk brått symptomer som ustø gange, svimmelhet, utmattelse og merkelige synsopplevelser. Ett år senere klarte hun nesten ikke å gå. Diagnosen viste seg å være multi-sarkoidose, sarkoidose som rammet både hjerne, nerver, lunger og hjerte. </p> /a-leve-med/a-leve-med-sarkoidose/ c4527a39-a324-4cf5-ad26-bc021db84551 nhi@nhi.no (nhi.no) 30.04.2019 11.53.21 +00:00 Overtrente fotballag? <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/overtrente-fotballag/" title="Overtrente fotballag?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/mg2pgm983mzcyxdtubvk/COLOURBOX5532463.jpg" alt="Overtrente fotballag?"/> </a> Vi opplever for tiden forunderlige ting i fotballens verden. Nye trenere øker treningsintensiteten for å løfte spillernes prestasjoner. Men går de for raskt frem? </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/overtrente-fotballag/ f88a5d6b-5eb4-45a6-b9ca-b13580f8b625 nhi@nhi.no (nhi.no) 29.04.2019 15.59.51 +00:00 Norske forskere kan ha funnet en måte å behandle Alzheimers sykdom <p> <a href="/forskning-og-intervju/norske-forskere-kan-ha-funnet-en-mate-a-behandle-alzheimers-sykdom/" title="Norske forskere kan ha funnet en måte å behandle Alzheimers sykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/cf59ycn9wshj0odviggy/Dr.jpg" alt="Norske forskere kan ha funnet en måte å behandle Alzheimers sykdom"/> </a> Det finnes ingen kur mot Alzheimers. Men norske forskere kan nå ha gjort et gjennombrudd i behandlingen. </p> /forskning-og-intervju/norske-forskere-kan-ha-funnet-en-mate-a-behandle-alzheimers-sykdom/ bc6896cf-8c8d-40f0-a1f7-55d6c6eaaf63 nhi@nhi.no (nhi.no) 29.04.2019 09.20.27 +00:00 Laserprodukter og laserindusert retinopati hos barn <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/laserprodukter-og-laserindusert-retinopati-hos-barn/" title="Laserprodukter og laserindusert retinopati hos barn"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/pdm3fd6h51i1xs1e461l/COLOURBOX15566536.jpg" alt="Laserprodukter og laserindusert retinopati hos barn"/> </a> Håndholdte laserprodukter brukes i økende grad av barn og ungdom som leketøy. Laserstrålende kan imidlertid forårsake alvorlige skader på retina. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/laserprodukter-og-laserindusert-retinopati-hos-barn/ d62ca283-8bd7-4fc1-8166-aab23230eb10 nhi@nhi.no (nhi.no) 28.04.2019 11.29.45 +00:00 Kateterablasjon av ventrikkelarytmi <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kateterablasjon-av-ventrikkelarytmi/" title="Kateterablasjon av ventrikkelarytmi"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/p7xp4brdraf819b5wimm/5603-2-radiobolgeablasjon.jpg" alt="Kateterablasjon av ventrikkelarytmi"/> </a> Kateterablasjon av ventrikkeltakykardi innebærer å påvise mekanismen, kartlegge ventrikkeltakykardien og bruk av radiofrekvens strøm til å destruere det involverte vevet. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kateterablasjon-av-ventrikkelarytmi/ 42ad753a-aafb-4fa8-9204-6d574bad1e88 nhi@nhi.no (nhi.no) 27.04.2019 14.26.45 +00:00 Quiz: Dyp venetrombose <p> <a href="/quiz/dvt-quiz/" title="Quiz: Dyp venetrombose"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/rwwg3yrqrta0xgwo7fdd/6165-2-eldre-pa-tur.jpg" alt="Quiz: Dyp venetrombose"/> </a> Dyp venetrombose omtales ofte bare som DVT av helsearbeidere, og er en potensielt svært alvorlig tilstand. Mosjon og bevegelse er viktigste forebygging, og dette er en viktig grunn til at vi jages opp av senga etter kirurgiske inngrep. </p> /quiz/dvt-quiz/ 95f67591-e846-44a6-a6b0-b50da030a621 nhi@nhi.no (nhi.no) 26.04.2019 12.00.00 +00:00 Hørsel <p> <a href="/kroppen-var/organer/horsel/" title="Hørsel"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/79q2v87ibg4xlaaxrx4h/10398-2-3671-ore-oversigtbillede.jpg" alt="Hørsel"/> </a> Hvordan oppstår lyd, og hvordan er hørselsorganet - øret - oppbygd? Her kan du lære mer om dette. </p> /kroppen-var/organer/horsel/ 57a2c993-efc4-4152-a8ef-a34428b21407 nhi@nhi.no (nhi.no) 25.04.2019 15.01.00 +00:00 Kontinuerlig infusjon vs multiple injeksjoner av insulin ved diabetes type 1 <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kontinuerlig-infusjon-vs-multiple-injeksjoner-av-insulin-ved-diabetes-type-1/" title="Kontinuerlig infusjon vs multiple injeksjoner av insulin ved diabetes type 1"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/8mxvo7u3getet94mba11/7285-2-insulinpumpe.jpg" alt="Kontinuerlig infusjon vs multiple injeksjoner av insulin ved diabetes type 1"/> </a> Hva er best i behandlingen av nyoppdagede barn med type 1-diabetes: insulinpumpe eller multiple insulin injeksjoner? Og hva er kostnadene? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kontinuerlig-infusjon-vs-multiple-injeksjoner-av-insulin-ved-diabetes-type-1/ 84d68176-59b7-4630-a2aa-e5756ff55b4a nhi@nhi.no (nhi.no) 25.04.2019 06.01.42 +00:00