https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/rss no-bok Helse Copyright 2021 NHI.no Covid-19 og graviditet <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/covid-19-og-graviditet/" title="Covid-19 og graviditet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/uole6zsbak36pdkvcvkl/sukker.jpg" alt="Covid-19 og graviditet"/> </a> Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner. Det er også tilfelle ved covid-19. Vi har mottatt en kommentar fra FHI som er publisert til slutt i denne nyhetssaken. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/covid-19-og-graviditet/ 587f3f99-8faa-43ed-8bfb-1ebab18e09d1 nhi@nhi.no (nhi.no) 23.07.2021 13.40.04 +00:00 Like studier med ulikt utfall <p> <a href="/rettigheter-og-helsetjeneste/om-forskning/like-studier-med-ulikt-utfall/" title="Like studier med ulikt utfall "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/jhyw12ajxeo8ew816f82/9028-2-tidsskrift.jpg" alt="Like studier med ulikt utfall "/> </a> For en tid tilbake ble det publisert to vitenskapelige studier som begge sammenlignet effekten av hjertekompresjonsapparat mot effekten av manuelle kompresjoner. Det mest oppsiktsvekkende med studiene er at de kom frem til motsatte konklusjoner. </p> /rettigheter-og-helsetjeneste/om-forskning/like-studier-med-ulikt-utfall/ a53ca3c8-5e79-40fc-b2c0-ebe4641f8602 nhi@nhi.no (nhi.no) 23.07.2021 11.05.38 +00:00 Soneterapi <p> <a href="/livsstil/alternativ-medisin/soneterapi/" title="Soneterapi"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/e7hnwnyq4wk7jm6cyozk/6421-2-fotsoneterapi.jpg" alt="Soneterapi"/> </a> Soneterapi er behandling der soneterapeuten trykker på punkter på kroppen som representerer ulike soner og organer. Behandlingsfilosofien tar utgangspunkt i troen på energistrømmer i kroppen. </p> /livsstil/alternativ-medisin/soneterapi/ 7da714b6-1c3c-4ab4-bfc7-e6ac922179f5 nhi@nhi.no (nhi.no) 23.07.2021 10.51.11 +00:00 Nattlysolje <p> <a href="/livsstil/alternativ-medisin/nattlysolje/" title="Nattlysolje"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/57h142s76mhck9fxwkp9/2680-2-helsekost3.jpg" alt="Nattlysolje"/> </a> Nattlysolje er blant de hyppigst brukte kosttilskuddene og inneholder stoffer som påvirker betennelsesprosesser i kroppen. Selv om nattlysolje er et lovende naturlegemiddel, viser forskningen så langt skuffende effekter. </p> /livsstil/alternativ-medisin/nattlysolje/ 409c54ac-94fe-404d-b372-b5aa98f08fb4 nhi@nhi.no (nhi.no) 23.07.2021 10.45.04 +00:00 De siste timene av livet <p> <a href="/sykdommer/kreft/den-siste-tiden-hjemme/livets-siste-timer/" title="De siste timene av livet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ngiwmu85ec8reqqakonu/35610-2-omsorg.jpg" alt="De siste timene av livet"/> </a> Hva skjer i livets siste timer? Og hvordan kan du som pårørende håndtere det som skjer på en best mulig måte? </p> /sykdommer/kreft/den-siste-tiden-hjemme/livets-siste-timer/ c9bba348-98b6-43fe-bf5a-312670605f4c nhi@nhi.no (nhi.no) 23.07.2021 09.53.00 +00:00 Tretthet <p> <a href="/symptomer/kreft/tretthet-veiviser/" title="Tretthet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/4qzqjtpn14l5jizj9pur/COLOURBOX3996841.jpg" alt="Tretthet"/> </a> Tretthet er årsaken i 10-30 prosent av tilfellene der pasienter oppsøker lege. Hva kan årsaken til trettheten være, og når bør du oppsøke lege? Les mer om dette i vår veiviser. </p> /symptomer/kreft/tretthet-veiviser/ 12a4ded8-202b-41f5-83c6-e72df6264705 nhi@nhi.no (nhi.no) 23.07.2021 09.25.47 +00:00 Er covid-vaksinene effektive mot Delta varianten? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/er-covid-vaksinene-effektive-mot-delta-varianten/" title="Er covid-vaksinene effektive mot Delta varianten?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/jtjkpa9nhsw9x824768l/Delta_variant.jpg" alt="Er covid-vaksinene effektive mot Delta varianten?"/> </a> Nye varianter av SARS-CoV-2 dukker hele tiden opp. Det er uklart i hvilken grad dette påvirker effekten av vaksinene. For øyeblikket er forskerne særlig opptatt av delta-varianten. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/er-covid-vaksinene-effektive-mot-delta-varianten/ d4c5ce34-cd64-43be-be6d-3e2795cbf109 nhi@nhi.no (nhi.no) 23.07.2021 05.33.21 +00:00 Sinding-Larsens sykdom <p> <a href="/sykdommer/muskelskjelett/kne/sinding-larsens-sykdom/" title="Sinding-Larsens sykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/lnn6me4sfw3i1mzcdbmp/11879-2-knesmerte.jpg" alt="Sinding-Larsens sykdom"/> </a> Dette er en knelidelse hos barn tidlig i puberteten. Det foreligger en betennelse i senefestet på kneskålens nedre kant. Behandlingen er avlastning, eventuelt smertestillende medisin en kort periode. </p> /sykdommer/muskelskjelett/kne/sinding-larsens-sykdom/ 113b2360-12ff-40d3-8ec4-5c535e513e40 nhi@nhi.no (nhi.no) 23.07.2021 04.51.55 +00:00 Heteslag <p> <a href="/forstehjelp/varmekuldeskader/heteslag/" title="Heteslag"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ws263veh0n1eoxh6rps3/11501-2-trst-jente.jpg" alt="Heteslag"/> </a> Heteslag skyldes vanligvis tungt arbeid i varme omgivelser, ofte ledsaget av for lavt væskeinntak. </p> /forstehjelp/varmekuldeskader/heteslag/ 957b35a5-2841-4aa3-bec8-1c161577d687 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.07.2021 09.47.35 +00:00 Løs tann <p> <a href="/forstehjelp/munn-og-fordoyelse/los-tann/" title="Løs tann "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/twyonx137kk31qeqvixg/11511-2-mistet-tann.jpg" alt="Løs tann "/> </a> Ved forsiktig håndtering av en løsnet, permanent tann, kan man lykkes med å bevare tannen når den reimplanteres. </p> /forstehjelp/munn-og-fordoyelse/los-tann/ 3a5b2a97-68da-4d40-8c57-60668f52cea5 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.07.2021 09.30.31 +00:00 Akuttsituasjoner ved diabetes (førstehjelp) <p> <a href="/forstehjelp/medisinske-problemer/diabetes-akuttsituasjoner/" title="Akuttsituasjoner ved diabetes (førstehjelp)"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/svfw53guupcwdcft377k/7345-2-ambulanse.jpg" alt="Akuttsituasjoner ved diabetes (førstehjelp)"/> </a> Ved diabetes kan akutte situasjoner ved både for lavt og for høyt blodsukker forekomme. Lær førstehjelpsrådene i disse akuttsituasjonene her. </p> /forstehjelp/medisinske-problemer/diabetes-akuttsituasjoner/ c1793738-5970-4ff4-b161-327dcf5b4e28 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.07.2021 09.13.25 +00:00 Akutte leddskader, forstuing <p> <a href="/forstehjelp/ben-ledd-muskler/leddskader-forstuing-akutte/" title="Akutte leddskader, forstuing"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/q1mub1r0plq8q56o1oy6/10814-2-skade-is-fotball.jpg" alt="Akutte leddskader, forstuing"/> </a> Den viktigste behandlingen er å stoppe aktiviteten og deretter RICE. </p> /forstehjelp/ben-ledd-muskler/leddskader-forstuing-akutte/ 410d229b-151d-4952-960b-58f8c63d5ef5 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.07.2021 08.57.01 +00:00 Alvorlig blødning <p> <a href="/forstehjelp/blodninger/blodning-alvorlig/" title="Alvorlig blødning"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2h4yjg7f1yt97f096cfq/COLOURBOX9258493.jpg" alt="Alvorlig blødning"/> </a> Et alvorlig blodtap må kontrolleres så snart som mulig. Slik går du fram: </p> /forstehjelp/blodninger/blodning-alvorlig/ d8a3dcab-d145-4953-bed1-c82f87f0adae nhi@nhi.no (nhi.no) 22.07.2021 08.45.16 +00:00 Førstehjelp ved astma <p> <a href="/forstehjelp/medisinske-problemer/astma-forstehjelp/" title="Førstehjelp ved astma "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/snrtqar1rnz4p9z0xec0/15013-2-astma.jpg" alt="Førstehjelp ved astma "/> </a> Et astmaanfall skyldes at luftveiene i løpet av kort tid blir trange. </p> /forstehjelp/medisinske-problemer/astma-forstehjelp/ b98963e1-b488-475c-9123-5ff44b6dba72 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.07.2021 08.38.47 +00:00 Førstehjelp ved akutte brystsmerter <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/diverse/hjerteattakkbrystsmerter/" title=" Førstehjelp ved akutte brystsmerter "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/l6apwntsr19ts2vr84dz/11503-2-hjerteattak.jpg" alt=" Førstehjelp ved akutte brystsmerter "/> </a> Akutte brystsmerter kan være uttrykk for et akutt hjerteinfarkt. En livstruende tilstand som krever innleggelse i sykehus straks. </p> /sykdommer/hjertekar/diverse/hjerteattakkbrystsmerter/ 92b38d01-baf1-49bd-8e94-e70ac3e78ae6 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.07.2021 08.36.52 +00:00 Førstehjelp ved brannskade <p> <a href="/forstehjelp/brannskader/brannskade/" title="Førstehjelp ved brannskade"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/9jg3m2g6j6iscx5p4cw3/11489-2-solforbrenning.jpg" alt="Førstehjelp ved brannskade"/> </a> Forbrenning av huden kan anta alle grader fra lett forbrenning til betydelig forbrenning. </p> /forstehjelp/brannskader/brannskade/ 98fe848c-67f4-4b22-966c-d97a1ef50416 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.07.2021 08.33.29 +00:00 Hardt fysisk arbeid best i lengden <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/hardt-fysisk-arbeid-best-i-lengden/" title="Hardt fysisk arbeid best i lengden"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/8lsn5jg8u4p37lad7f4e/7779-2-havs-bilde-1.png" alt="Hardt fysisk arbeid best i lengden"/> </a> Menn med hardt fysisk arbeid lever kortere enn menn med kontorjobb. Men det er ikke arbeidet i seg selv som er grunnen til det. </p> /livsstil/egenomsorg/hardt-fysisk-arbeid-best-i-lengden/ 33f54174-adab-4f4d-a7cd-2cc4047135dc nhi@nhi.no (nhi.no) 22.07.2021 08.32.47 +00:00 Bildequiz uke 29 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-29/" title="Bildequiz uke 29"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/eujpzz6ej6hirlsiyuz0/11664-2-tittel-mangler.jpg" alt="Bildequiz uke 29"/> </a> Vet du hvilken tilstand personen på bildet har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-29/ 7fccde3f-647e-4d36-add6-e155f6d9bfcb nhi@nhi.no (nhi.no) 22.07.2021 08.30.10 +00:00 Førstehjelp ved allergi <p> <a href="/forstehjelp/allergi/allergi-forstehjelp/" title="Førstehjelp ved allergi "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/svfw53guupcwdcft377k/7345-2-ambulanse.jpg" alt="Førstehjelp ved allergi "/> </a> Allergisymptomer varierer avhengig av hvor allergisk du er og stoffet som utløser tilstanden. Noen personer får livstruende allergireaksjoner. </p> /forstehjelp/allergi/allergi-forstehjelp/ f64a6b83-a3f7-4c6f-a485-5869a8387c9b nhi@nhi.no (nhi.no) 22.07.2021 08.29.45 +00:00 Akutt og alvorlig allergisk reaksjon <p> <a href="/forstehjelp/allergi/allergi-akutt-alvorlig/" title="Akutt og alvorlig allergisk reaksjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6dsoqlvw11ciw88tkatm/10095-2-ambulanse-akutt.jpg" alt="Akutt og alvorlig allergisk reaksjon"/> </a> En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til sjokk og livstruende pustevansker. I enkelte tilfeller kan tilstanden oppstå i løpet av sekunder. </p> /forstehjelp/allergi/allergi-akutt-alvorlig/ 17d7ed27-8772-415f-b0da-ea7a5120c033 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.07.2021 08.28.35 +00:00 Hjerte- og lungeredning (gjenoppliving) på barn og spedbarn <p> <a href="/forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-barn/" title="Hjerte- og lungeredning (gjenoppliving) på barn og spedbarn"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6oaf0sxz9mxxj5qs4i9k/10819-2-bevisstlos-barn-forstehjelp.jpg" alt="Hjerte- og lungeredning (gjenoppliving) på barn og spedbarn"/> </a> Lær om når og hvordan du skal utføre hjerte- og lungeredning på barn. </p> /forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-barn/ 8a112748-8ad9-45fc-957e-2affbd5cf7ad nhi@nhi.no (nhi.no) 21.07.2021 10.45.30 +00:00 Hjerte- og lungeredning (gjenoppliving) på voksen person <p> <a href="/forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-voksen/" title="Hjerte- og lungeredning (gjenoppliving) på voksen person"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/5n2dukpvp4yufxn5sqwd/2905-2-dsc01507.jpg" alt="Hjerte- og lungeredning (gjenoppliving) på voksen person"/> </a> Når og hvordan skal du utføre hjerte- og lungeredning på en voksen person? </p> /forstehjelp/bevisstloshet/hjertelungeredning-voksen/ 2b15b1c9-1f84-40d4-9265-79780049cd93 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.07.2021 10.22.34 +00:00 Førstehjelp på ulykkessted <p> <a href="/forstehjelp/ulykke/ulykke-forstehjelp/" title="Førstehjelp på ulykkessted "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/vtxeishngnn38xde50wh/10820-2-ulykke-hjerte-lungeredning-forstehjelp.jpg" alt="Førstehjelp på ulykkessted "/> </a> Dette gjør du når du ankommer et ulykkessted: </p> /forstehjelp/ulykke/ulykke-forstehjelp/ 4041b3f6-c38f-4c8b-b7f2-496f8cfe9184 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.07.2021 10.17.03 +00:00 Betennelse i akillessenen <p> <a href="/sykdommer/muskelskjelett/legg-ankel-fot/akillessenebetennelse/" title="Betennelse i akillessenen"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/njkev8vrklfugrmchy6g/9601-2-fot-fotter.jpg" alt="Betennelse i akillessenen"/> </a> Betennelse i akillessenen er en tilstand som først og fremst forekommer blant idrettsutøvere, mosjonister og eldre. Den typiske plagen er brennende smerter og stivhet 2 til 6 cm ovenfor hælbeinet. </p> /sykdommer/muskelskjelett/legg-ankel-fot/akillessenebetennelse/ 73897936-343c-4f1c-a8c2-5b89e1c9efc6 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.07.2021 06.36.54 +00:00 Patellar tendinopati, Jumpers knee <p> <a href="/sykdommer/muskelskjelett/kne/patellar-tendinopati-jumpers-knee/" title="Patellar tendinopati, Jumpers knee"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/8asajvzkc8kq91ukndyq/43905-2-knesmerter.jpg" alt="Patellar tendinopati, Jumpers knee"/> </a> Smerter i fremre del av kneleddet som følge av overbelastning av senefestene på kneskålen. Utløses særlig av idretter med mye hopping. Årsaken er en irritasjon eller betennelse i senefestene til den store lårmuskelen. </p> /sykdommer/muskelskjelett/kne/patellar-tendinopati-jumpers-knee/ 636d347e-ff48-4016-8bdd-d42f0ccdeeff nhi@nhi.no (nhi.no) 21.07.2021 06.22.32 +00:00 Store protester mot godkjenning av ny medisin mot Alzheimer <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/store-protester-mot-godkjenning-av-ny-medisin-mot-alzheimer/" title="Store protester mot godkjenning av ny medisin mot Alzheimer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/jcwf6uyaxjb0fj2n86xf/FDA.jpg" alt="Store protester mot godkjenning av ny medisin mot Alzheimer"/> </a> Det er sterke reaksjoner i USA på hastegodkjenningen av en ny medisin mot Alzheimers sykdom gjort av FDA. En godkjenning som kan få betydelige konsekvenser. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/store-protester-mot-godkjenning-av-ny-medisin-mot-alzheimer/ 8497091c-32fd-47f9-a94f-a09e53fd2138 nhi@nhi.no (nhi.no) 21.07.2021 04.41.03 +00:00 Søvnmangel: Lite som skal til for at daglig funksjon forverres <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/sovnmangel-lite-som-skal-til-for-at-daglig-funksjon-forverres/" title="Søvnmangel: Lite som skal til for at daglig funksjon forverres"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/e1koanbu4v8skvjtlpgl/Svimmel.jpg" alt="Søvnmangel: Lite som skal til for at daglig funksjon forverres"/> </a> Tre netter på rad med lite søvn er nok til å kraftig forverre psykisk og fysisk velvære. </p> /livsstil/egenomsorg/sovnmangel-lite-som-skal-til-for-at-daglig-funksjon-forverres/ 8137d14c-dd16-48b5-802c-e4cc95eb57d2 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 11.53.16 +00:00 Senebetennelse i håndleddet <p> <a href="/sykdommer/muskelskjelett/albue-underarm-hand/handleddet-senebetennelse/" title="Senebetennelse i håndleddet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/3h46oeaif9fy3oen04h0/11873-2-handleddsmerte.jpg" alt="Senebetennelse i håndleddet"/> </a> Senebetennelser i håndleddet er ganske vanlig og skyldes som regel overbelastning. Behandlingen er avlastning, eventuelt NSAIDs, eventuelt kortisonsprøyter. </p> /sykdommer/muskelskjelett/albue-underarm-hand/handleddet-senebetennelse/ f37956eb-09fe-4d67-884b-dcec98e2849c nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 10.51.55 +00:00 Quiz: HPV <p> <a href="/quiz/hpv-quiz/" title="Quiz: HPV"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/95ozegczs83gp50usvp3/COLOURBOX43085328.jpg" alt="Quiz: HPV"/> </a> Vaksine mot HPV ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7.klassetrinn skoleåret 2009/2010,  siden 2018/-19 har gutter fått det samme tilbudet. </p> /quiz/hpv-quiz/ 5e9c37a9-df7c-4c93-ba40-61bf9ad84ab8 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 10.44.40 +00:00 Råd om styrketrening ved hjertesykdom <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-ulike-sykdommer/styrketrening-ved-hjertesykdom/" title="Råd om styrketrening ved hjertesykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/zdvtsok42hi6qola5u4j/6168-2-styrketrening-dame.jpg" alt="Råd om styrketrening ved hjertesykdom"/> </a> Det er mange gode grunner til at hjertesyke bør trene styrke - med noen unntak. </p> /trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-ulike-sykdommer/styrketrening-ved-hjertesykdom/ 8d630ecd-f93e-4699-913a-3b6c56fd8bcb nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 09.56.27 +00:00 Overvekt og slanking - hvordan lykkes? <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/overvekt-og-slanking-hvordan-lykkes/" title="Overvekt og slanking - hvordan lykkes?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/bcycqf6ah656lq1rkjxz/COLOURBOX30124697.jpg" alt="Overvekt og slanking - hvordan lykkes?"/> </a> I all forandring er starten den vanskeligste. Slik er det også med livsstilsendringer, og man må regne med at veien mot en stabil og lavere vekt kan by på problemer, særlig i begynnelsen. </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/overvekt-og-slanking-hvordan-lykkes/ d6208315-0c14-47c7-88d7-84374e51f3ad nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 09.52.22 +00:00 Overvekt og fysisk aktivitet - bruk kroppen! <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/overvekt-og-fysisk-aktivitet-bruk-kroppen/" title="Overvekt og fysisk aktivitet - bruk kroppen!"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ayt4takn1qb90ejupw8s/5096-2-genene-avgjor-hvor-aktiv-du-vil-vere-1.jpg" alt="Overvekt og fysisk aktivitet - bruk kroppen!"/> </a> Fysisk aktivitet gir en rekke fordeler. Det kan blant annet øke forbrenningen, forebygge enkelte sykdommer, og det kan gi økt psykisk velvære. </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/overvekt-og-fysisk-aktivitet-bruk-kroppen/ 4b888def-ca08-407d-9a90-ea1b701d1efa nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 09.48.23 +00:00 Overvekt og fedme <p> <a href="/kosthold/overvektfedme/overvekt-og-fedme/" title="Overvekt og fedme"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/tzgfbniyb408ml0mamkt/5170-2-overvekt.jpg" alt="Overvekt og fedme"/> </a> Overvekt og fedme blir vanligvis definert ved hjelp av kroppsmasseindeks (KMI/BMI). Studier viser at omtrent hver femte voksen person i Norge har en kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 30, som er definisjonen på fedme. </p> /kosthold/overvektfedme/overvekt-og-fedme/ b289b6b1-df7c-4142-9cbc-611cf41e9a02 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 09.29.48 +00:00 Kostråd ved tygge- og svelgevansker <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/kostrad-ved-tygge-og-svelgvansker/" title="Kostråd ved tygge- og svelgevansker"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/1dojcepl931j92s3antt/58968-2-besteforeldre.jpg" alt="Kostråd ved tygge- og svelgevansker"/> </a> Kostråd ved tygge- og svelgevansker (dysfagi) handler særlig om å sørge for tilstrekkelig næringsinntak. Tygge- og svelgevansker bør alltid utredes, og hjelpetiltakene evalueres. </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/kostrad-ved-tygge-og-svelgvansker/ 60da6d76-ea1b-4ca1-a826-018b9aec174b nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 09.24.14 +00:00 Kostråd ved revmatisk sykdom <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/kostrad-ved-revmatisk-sykdom/" title="Kostråd ved revmatisk sykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/3u4kh3d2zq8gkqwkg19n/27440-2-sunn-mat.jpg" alt="Kostråd ved revmatisk sykdom"/> </a> Ved revmatisk sykdom kan et kosthold der man velger fisk fremfor kjøtt være gunstig. Omega 3-fettsyrer kan ha en direkte påvirkning på sykdomsaktivitet. Søk råd hos lege eller klinisk ernæringsfysiolog for å fastsette dose for eventuelt tilskudd med fiskeolje. </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/kostrad-ved-revmatisk-sykdom/ d5ab131b-b0ad-461f-bd47-95da3d910e04 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 09.19.30 +00:00 Kostråd ved diabetes <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/kostrad-ved-diabetes/" title="Kostråd ved diabetes"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/i9w930xrdjxxuzjyqm0i/Vegetarisk_kosthold__fullverdig.jpg" alt="Kostråd ved diabetes"/> </a> Kostråd ved diabetes handler først og fremst om å velge et kosthold som bidrar til god blodsukkerkontroll, og kan forebygge senskader </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/kostrad-ved-diabetes/ 427a7258-dd6a-4736-823c-6395abaebc98 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 09.01.24 +00:00 Kostråd mot hjerte- og karsykdom <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/kostrad-mot-hjerte-og-karsykdom/" title="Kostråd mot hjerte- og karsykdom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6fupvyrsuigq3wh3w1gd/58993-2-mat-rik-p-b12.jpg" alt="Kostråd mot hjerte- og karsykdom"/> </a> Kostråd mot hjerte- og karsykdom tar utgangspunkt i de nasjonale kostrådene. Det viktigste rådet er å bytte ut mest mulig mettet fett med umettet fett. </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/kostrad-mot-hjerte-og-karsykdom/ d166965f-d1a5-416b-85be-55f8e592589d nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 08.59.32 +00:00 Nøkkelrådkost <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/nokkelradkost/" title="Nøkkelrådkost"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/3afwxi2rvelupjsdx9sx/11219-2-palegg-sunn-mat-kosthold.jpg" alt="Nøkkelrådkost"/> </a> For god helse, trivsel, og redusert risiko for livsstilsykdommer. </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/nokkelradkost/ 12e85748-7464-48ae-921d-b48ab0a8ab02 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 08.54.19 +00:00 Energi- og næringstett kost <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/energi-og-naringstett-kost/" title="Energi- og næringstett kost"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/4itkdsg3ffjjgqrfexwk/Vegetarisk_kosthold__fullverdig_havregr-t.jpg" alt="Energi- og næringstett kost"/> </a> Tilrettelegging av kostholdet til personer med dårlig matlyst og risiko for underernæring </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/energi-og-naringstett-kost/ 48711d2c-d453-4849-b32d-4fcf0f3042c6 nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 08.51.08 +00:00 Tretthet og slapphet <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/tretthet-og-slapphet/" title="Tretthet og slapphet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2fxrw3gwe4u78xn38fel/5659-2-lavt-stoffskifte.jpg" alt="Tretthet og slapphet"/> </a> Tretthet og slapphet er i de fleste tilfeller en reaksjon på hverdagslivets kav og mas, men noen ganger kan det være tegn på sykdom. </p> /livsstil/egenomsorg/tretthet-og-slapphet/ 090af33d-eea7-461a-8c3e-1f9e3393eafd nhi@nhi.no (nhi.no) 20.07.2021 08.07.19 +00:00