Instruksjonsvideo

Depresjon - selvhjelpskurs

Kognitiv terapi er effektiv behandling ved depresjon. Her kan du ta et gratis selvhjelpskurs som er utviklet av psykolog Magnus Nordmo.

I dette kurset anbefales det å bruke arbeidsarket som hører til. Det finner du her:

Depresjonsboka med skriftlig veiledning, finner du her:

Appen Humørdagboka (Mood-diary) kan brukes som en del av behandlingen. Norsk Helseinformatikk AS er ikke ansvarlig for eller eier av appen Mood-diary. Vi har derfor dessverre ingen supportfunksjon eller innvirkning på funksjonaliteten i denne. Opplever du problemer med å bruke appen, anbefaler vi å heller benytte arbeidsarket. 

Flere selvhjelpskurs

Totalt finner du behandling i kognitiv terapi for ti ulike psykiske tilstander på NHI.no. Alle kursene er laget av Magnus Nordmo som er psykolog ved Universitetet i Oslo. Produksjonen er finansiert av ExtraStiftelsen (Norsk Tipping). Kursene er gratis.

Les mer om kursene i dette intervjuet.

De andre selvhjelpskursene er:

Kognitiv terapi er vist å ha god effekt ved alle disse tilstandene, og det er denne behandlingsformen som blir brukt i de aktuelle kursene.