Langvarige smerter

Selvhjelp og kurs

Langvarige smerter - NOMED

Selvhjelp og kurs

Alvorlige livshendelser

Selvhjelp og kurs

Bekymring for arbeid og NAV

Selvhjelp og kurs

Depresjon

Selvhjelp og kurs

Dårlig fysisk form

Selvhjelp og kurs

Engstelighet

Selvhjelp og kurs

Frykt og unngåelse

Selvhjelp og kurs

Følelse av avvisning

Selvhjelp og kurs

Grubling

Selvhjelp og kurs

Helseangst

Selvhjelp og kurs

Opplevelse av urettferdighet

Selvhjelp og kurs

Sosial isolasjon

Selvhjelp og kurs

Søvnplager

Selvhjelp og kurs

Utmattelse

Selvhjelp og kurs

Vanskelig forhold til de nærmeste

Selvhjelp og kurs

Vedvarende ønske om mer utredning

Selvhjelp og kurs

Vedvarende ønske om smertestillende

Selvhjelp og kurs

Verstefallstenkning