Instruksjonsvideo

Alvorlige livshendelser

En vond opplevelse i livet forårsaker vanligvis tankekjør umiddelbart. Hos mange vedvarer dette ofte lenge etter at hendelsen fant sted. De stadig tilbakevendende ubehagelige tankene kan vedlikeholde og forsterke langvarige smerter.

En del med langvarige smerter har opplevd vonde ting som gjør smertene verre. Av og til bærer vi med oss opplevelser fra tidligere i livet som tar mye plass i hodet og i livet vårt og som også påvirker livet vårt nå. Har vi blitt krenket eller behandlet stygt, er det akkurat som at vi forventer at det samme kan skje igjen. Om ikke dette er bevisst, så ligger det kanskje i bakhodet og preger valg vi gjør likevel.

Kanskje vi unngår ting for å ikke bli såret eller komme i fare igjen? Det gir i så fall en mental og fysisk anspenthet som gir lite mulighet til å føle seg avslappet og trygg. En slik tilstand kan bidra til forverring av smerter eller føre til at smerter setter seg mer langvarig. Noen forteller at de kan kjenne økning av smertene bare de tenker på det fæle de har opplevd eller at ting i livet nå minner om det som skjedde da.

Det er vanskelig for de aller fleste å gå med slike opplevelser helt alene. Kanskje holder det ikke en gang å fortelle det til noen man kjenner. Noen sier de sliter med skyldfølelse eller skam som de trenger hjelp til å bli kvitt. Det er viktig å være klar over at dette er problemer man kan bli kvitt, men det kan kanskje kreve profesjonell hjelp og noen trenger psykologhjelp. Vi vet en god del om at god psykologhjelp for vanskelige livshendelser og traumer kan bidra til å bedre både mental og fysisk helse.

Mental og fysisk helse går hånd i hånd og vil øke eller reduseres parallelt. Å redusere innvendig byrde og stress gir fysisk og mentalt symptomlette og kan bidra til lettere smerteopplevelse på sikt.

Vil du vite mer?