Instruksjonsvideo

Bekymring for arbeid og NAV

Bekymringer over personlig økonomi og nedsatt inntektsevne kan forverre langvarige smerter.

Det er mange med smerter som ikke fungerer godt i arbeidslivet. Noen klarer ikke jobbe fullt, andre må ha tilrettelegging og noen fungerer ikke i jobb i det hele tatt. Det kan for en del være vondt og vanskelig, særlig dersom arbeidslivet har hatt stor betydning før sykdom og smerter satte begrensningene. Det er også vondt at den økonomiske tryggheten blir rokket ved. Det er vanlig å bekymre seg for dette, men da er det viktig å få den bistanden du har rett på fra NAV. NAV vil kunne bidra med ulike tiltak for å hjelpe en tilbake til arbeid dersom en har vært lenge sykemeldt, eller økonomisk stønad dersom en er forhindret fra arbeidsdeltakelse over lengre tid. Om du synes det er vanskelig å navigere i dette systemet så vil ofte fastlegen være en viktig og nyttig støttespiller. Det kan finnes gode løsninger som du ikke har tenkt på, men som gir den roen og stabiliteten du trenger i en krevende hverdag.

Vil du vite mer?