Instruksjonsvideo

Følelse av avvisning

Har du følt deg avvist etter en konsultasjon hos helsepersonell? Dette kan påvirke langvarige smerter.

Det er vondt å høre om negative opplevelser som mange med smerter har hatt med helsepersonell. De kan ha følt seg avvist, og smertene har blitt bagatellisert. Det har gitt en ekstra byrde til den smerten og lidelsen de allerede må bære.

Det kan gi en lettelse å dele disse erfaringene med andre, du vil da kunne få støtte og forståelse tilbake. Kanskje har noen også behandlet deg med respekt og forståelse? Gi disse hjelperne mest oppmerksomhet og fokus, du kan faktisk velge hvilke tanker du ønsker å gi mest oppmerksomhet.

Vil du vite mer?