Instruksjonsvideo

Langvarige smerter - NOMED

Behandling av langvarige smerter med legemidler har dårlig effekt. Men det finnes andre behandlingsmåter, for eksempel NOMED. Les mer om opplegget i denne artikkelen.

Innledning

Plages du med smerter som har vedvart i mer enn tre til seks måneder og som er vist å ikke skyldes aktiv kreftsykdom? Da har du langvarige smerter. 

Så mange som tre av ti nordmenn sliter med langvarige smerter, som oftest i kroppens muskler og skjelett. Hos to av tre personer i denne gruppen er årsakene ukjente. Bare hos et mindretall er det funnet kjente sykdommer som kan medføre langvarig smerte, for eksempel artrose, revmatiske sykdommer eller nervelidelser.

Frem til for noen år siden har behandling av langvarige smerter med legemidler hatt en forholdsvis stor betydning. Den gjeldende oppfatning var at medikamenter som virker mot kortvarige smerter, også måtte ha effekt mot langvarige smerter. Så ble personer med langvarige smerter behandlet etter liknende prinsipper, med noen tilpasninger. Blant de som var mest plaget, ble mange behandlet med de sterkeste smertestillende legemidlene, såkalte opioider.

Morfinliknende legemidler (opiater og opioider) er verdifulle, meget virksomme og godt kjente legemidler til behandling av sterke, kortvarige smerter (inkludert smerte som skyldes aktiv kreft). Uansett hvilke legemidler som ble brukt, har man sett at behandling av langvarige smerter med legemidler har dårlig effekt. Personene som har brukt morfinliknende medisiner til behandling av langvarige smerter, utvikler i tillegg avhengighetsproblemer.

Man har funnet ut at det finnes en rekke faktorer som kan forsterke og vedlikeholde smertene. Ved å kartlegge disse faktorene kan du og legen din avgjøre hvilke forhold du selv kan jobbe med, for å lindre smertene.

NOMED-behandling dreier seg om kartlegging og mestringsorienterte samtaler om faktorer som opprettholder og forsterker langvarige smerter.

Behandleren veileder deg gjerne underveis. Det vil ta tid før du merker forskjell, men når behandlingen begynner å virke, vil effekten ofte være varig. Videoen under gir deg en innføring i behandlingsopplegget. Et standardisert spørreskjema kan brukes til å kartlegge faktorer av betydning ved langvarige smerter.

Videotekst: Du har nå fått et skjema av legen din med spørsmål som er viktige for personer med langvarige smerter som ikke skyldes kreft. Skjemaet handler om 17 forhold som er vist å forsterke og vedlikeholde smerte. Det kan dreie seg om for eksempel veldig dårlig fysisk form eller uttalt sosial isolasjon. Hvis du kjenner deg igjen i ett eller flere av disse forholdene, vil forbedring av disse kunne redusere de langvarige smertene. Vi vet at smertestillende legemidler virker dårlig mot langvarige smerter, at de gir alvorlige bivirkninger og at de sterkeste medisinene gir avhengighetsproblemer. Derfor er det viktig å kartlegge faktorer som forsterker eller vedlikeholder smerte. Dette er forhold som vi kan hjelpe deg til selv å gjøre noe med for å redusere smertene.

Her ser du 17 vedlikeholdende forhold som er vist å forsterke langvarige smerter. Det varierer fra person til person. Det kan være vedvarende ønske om utredning, helseangst, sterkt ønske om mer smertestillende medisiner, frykt og unngåelse, dårlig fysisk form, sosial isolasjon, utmattelse, søvnproblemer, engstelighet, grubling og bekymring, verstefalls-tenkning, avvisning, opplevelse av urettferdighet, depresjon, tidligere alvorlige livshendelser, bekymring for arbeid og NAV, og dårlig forhold til de nærmeste.

Det er veldig forskjellig fra person til person hva som er de forsterkende forholdene. Noen kan være i svært god fysisk form, men ha en forferdelig dårlig søvn, og da må det bli det å få bedre søvn som må stå i fokus. Andre kan være veldig sosiale, men slite med store uhensiktsmessige bekymringer. Da blir det det kontinuerlige tanke-kjøret de må få hjelp til å håndtere.

Du har nå fått et spørreskjema der du skal oppgi i hvor stor grad du er plaget med disse vedlikeholds-forholdene. Når du kommer til ny konsultasjon hos din lege, må dere se gjennom hva du har svart. Så må du bestemme deg for hvilket eller hvilke av disse forholdene du skal arbeide med for å mestre bedre. En slik framgangsmåte har vist seg å være effektivt for at langvarige smerter kan reduseres.

17 faktorer

Så langt er det kartlagt 17 faktorer som kan vedlikeholde eller forverre langvarige smerter. Eksperter i behandling av kroniske smerter har omtalt hver enkelt faktor i korte videosnutter - se lenkene under.

Vil du vite mer?