Instruksjonsvideo

Opplevelse av urettferdighet

Føler du å ha opplevd stor urettferdighet i livet ditt? Hvis du sitter igjen med slike følelser, kan dette forsterke langvarige smerter.

Mange med langvarige smerter har opplevd ting i livet som føles dypt urettferdig. Det kan ha blitt gjort ting av helsepersonell som viste seg å gjøre alt verre, eller noe kan ha skjedd som er basert på uflaks.

Dersom dette ligger langt tilbake i tid, er det lite sannsynlig at en får gjort så mye med det nå. Vi må noen ganger godta urettferdighet i livene våre. Livet er ikke alltid rettferdig.

Det å utvikle bitre følelser overfor personer, handlinger eller situasjoner vil ofte gjør alt mye verre for deg selv. Du kan oppleve å bli hengende fast i den opplevelsen, og det blir ekstra vanskelig å rette fokus på det som er bra her og nå, eller andre verdifulle mål du vil oppnå.

Del det du har opplevd med andre, eller skriv det ned. Få et slags utløp, så det ikke ligger uforløst inni deg og bidrar til mer stress, som bare tynger deg mer og mer.

Vil du vite mer?