Instruksjonsvideo

Søvnplager

Søvnkvaliteten kan virke inn på hvor mye du plages av langvarige smerter.

Mange med langvarige smerter sliter med søvn. Dette kan gjøre at smertene blir verre. Det kan være hyppige oppvåkninger grunnet smertene, eller at smertene gjør innsovning vanskeligere. Dårlig søvn på natten kan føre til søvnighet på dagtid. Det er likevel viktig å unngå å sove på dagtid så langt det lar seg gjøre. Korte «power-naps» på 15 minutter kan være anbefalt om du ikke klarer å holde deg våken hele dagen. Noen ganger kan det være nødvendig å få spesifikk hjelp for søvnplagene. Det kan være lurt å snakke med fastlegen din. Det finnes gratis selvhjelpskurs om søvnplager , og det kan finnes tilbud i kommunen eller liknende.

Vil du vite mer?