Instruksjonsvideo

Utmattelse

Hvordan påvirker utmattelse langvarige smerter?

Det kan være utmattende å gå med smerter hele tiden, og utmattelse kan forverre smertene dine. Utmattelse virker inn på hvor godt hodet fungerer. Mange beskriver konsentrasjonsvansker og vansker med å huske ting. Dette er normalt og lett å forstå når man tenker at smertene tar av kapasiteten vår.

Dette er plagsomt, og det går utover andre ting som man helst vil gjennomføre. Vi vet at det kan hjelpe å tenke langsiktig, prøve å unngå dager med for mye aktivitet, men heller ikke være for rolig, slik at dagene blir passive.

Det å ha en realistisk plan som en holder seg til, vil ofte medføre et bedre funksjonsnivå på sikt, enn dersom man veksler veldig i aktivitet mellom gode og dårlige dager. Finn en god balanse på aktivitet og hvile. Se om du klarer å holde denne balansen. Prøv å finne god avspenning og hvile når du faktisk skal hviler, sånn at du får restituert deg.

Dette er det mange som må øve seg på for å få til. Når du opplever en god stabilitet i funksjonsnivået ditt, har du et godt utgangspunkt for å øke aktiviteten litt etter litt. Etter hvert har du forhåpentligvis kommet opp i et aktivitetsnivå som gir bedre fungering og livskvalitet i hverdagen.

Når man lever med langvarige smerter vil man ofte oppleve at man har færre sosiale arenaer å delta på. Dette kan være fordi man har falt ut av arbeidslivet, har dårligere råd eller klarer mindre belastning. Da blir det ekstra viktig å finne ut av alternativer for sosial omgang som reduserer ensomhet. Kanskje finnes det et tilbud i kommunen som du kan delta på. Prøv å finne ut selv eller snakk med fastlegen din om dette.

Vil du hvite mer?