Instruksjonsvideo

Vanskelig forhold til de nærmeste

Problematiske forhold i nære relasjoner kan forsterke langvarige smerter.

Et dårlig forhold til dine nærmeste kan opprettholde dine smerter og vanskeliggjøre bedring.
Det er ikke alltid noen lette løsninger på slike konflikter. Husk at fastlege, psykisk helsevern inkludert familievernkontoret eller kanskje en god venn kan hjelpe med å sortere i tankegods og problemer.
Slik kan dere kanskje sammen finne en god løsning slik at dårlige forhold ikke virker vedlikeholdende eller forsterkende på smertene.

Vil du vite mer?