Enkel

CAGE

4 spørsmål for identifisering av alkoholproblemer

  1. Har du tenkt på å redusere alkoholforbruket ditt?
  2. Hender det at andre kritiserer ditt drikkemønster?
  3. Har du noen gang skyldfølelse på grunn av alkoholbruken din?
  4. Tar du noen gang en drink for å komme i gang om morgenen etter at du har drukket?

Tolking

  • Ja på ett av spørsmålene: Faregruppe for misbruk
  • Ja på to eller flere spørsmål: Høy sannsynlighet for at personen er misbruker

Hovedkilde: Ewing JA. Detecting alcoholism. The CAGE questionnaire. JAMA. 1984 Oct 12;252(14):1905-7. PMID: 6471323