Skjema

Spørsmål om bruk av alkohol hos gravide

Bakgrunn

TWEAK med tilleggsspørsmål (AUDIT-C) er en kombinasjon av TWEAK og en kortversjon av AUDIT tilpasset gravide og kan blant annet brukes som screeningverktøy ved samtale om alkohol ved første svangerskapskonsultasjon1-3

 

* 1 alkoholenhet = 1 vinglass rød- eller hvitvin (120 ml) / 1 hetvinsglass sherry/hetvin (80 ml)/ 1 glass (330 ml) øl / 1 drammeglass brennevin/likør (40 ml)/ 1 flaske rusbrus (med alkoholstyrke 4,7%: 330 ml)

Tolkning

  • TWEAK skår 2 poeng eller mer: Mulig risikabel alkoholbruk
  • AUDIT-C skår før graviditet: Risikodrikking hvis 4 poeng eller mer - utforsk overgangen til avhold i graviditet
  • AUDIT-C skår i graviditet: Totalavhold anbefales (= 0 poeng). Ved skår over 0 skal lege/jordmor gjennomføre en grundig samtale for å skaffe seg mer informasjon om den gravides alkoholbruk

TWEAK med AUDIT-C, utskriftsvennlig skjema med veiledning

Kilder

Sentrale kilder

  • TWEAK er oversatt av dr. med Astrid Alvik og dr. psychol Torill Ueland etter tillatelse fra Marcia Russell

Referanser

  1. Russel M, Martier SS, Sokol RJ, et al. Screening for pregnancy risk-drinking. Alcoholism. Clinical and Experimental Research 1994; 18(5): 1156-61. PMID: 7847599 PubMed
  2. Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB and Monteiro M. AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for Use in Primary Care. Geneva: World Health Organization, 2001 (Second Edition) auditscreen.org
  3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018. Sist faglig oppdatert des 2021. Siden besøkt 24.01.2022