Skjema

Spørsmål om bruk av alkohol hos gravide

Alkohol i graviditet – skåringskjema TWEAK med tilleggsspørsmål1

  • Papirskjema og veiledning finner du her

TWEAK2 er oversatt av dr. med Astrid Alvik og dr. psychol Torill Ueland etter tillatelse fra Marcia Russell

1. Hvor mange glass alkohol (alkoholenheter*) kan du drikke før du begynner å merke de første effektene av det? Antall glass (enheter*):
2. Har nære venner eller slektninger bekymret seg eller klaget på alkoholforbruken din i løpet av det siste året? Ja
Nei
3. Tar du noen ganger et glass alkohol om morgenen når du står opp? Ja
Nei
4. Har det hendt, etter at du har drukket alkohol, at en venn eller et familiemedlem har fortalt deg ting du har sagt eller gjort som du ikke kunne huske? Ja
Nei
5. Føler du noen ganger behov for å redusere alkoholforbruket ditt? Ja
Nei
SUM  
     

SUM 2 poeng eller mer: Mulig risikabel alkoholbruk

AUDIT-C (modifisert for gravide) er en tilpasset kortversjon av AUDIT3

Omtrent hvor ofte har du drukket alkohol?
    Siste året før du
ble gravid
Etter du
ble gravid
  4 ganger i uken eller oftere
  2-3 ganger i uken
  2-4 ganger i måneden
  Månedlig eller sjeldnere
  Aldri
 
 
Hvor mange glass (alkoholenheter) tar du en typisk dag når du drikker alkohol?
  10 eller flere
  7-9
  5-6
  3-4
  1-2
  Færre enn 1
  Drikker ingenting
 
 
Omtrent hvor ofte har du drukket 4 glass (alkoholenheter) eller mer på en dag?
  Daglig eller nesten hver dag
  En gang i uken
  En gang i måneden
  Sjeldnere enn månedlig
  Aldri
SUM

SUM før graviditet: Risikodrikking hvis 4 poeng eller mer - utforsk overgangen til avhold i graviditet

SUM i graviditet: Totalavhold anbefales (= 0 poeng)

* 1 alkoholenhet = 1 vinglass rød- eller hvitvin (120 ml) / 1 hetvinsglass sherry/hetvin (80 ml)/ 1 glass (330 ml) øl / 1 drammeglass brennevin/likør (40 ml)/ 1 flaske rusbrus (med alkoholstyrke 4,7%: 330 ml) 

Kilder

Referanser

  1. Helsedirektoratet. IS-0265 Tweak med tilleggsspørsmål: veiledning, 12/2015. helsedirektoratet.no
  2. Russel M, Martier SS, Sokol RJ, et al. Screening for pregnancy risk-drinking. Alcoholism. Clinical and Experimental Research 1994; 18(5): 1156-61. PMID: 7847599 PubMed
  3. Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB and Monteiro M. AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for Use in Primary Care. Geneva: World Health Organization, 2001 (Second Edition) auditscreen.org