Skjema

Harris Hip Score

Temaside om Korona
 • Harris hip score1 er et skåringsskjema som vurderer pasientens symptomer (smerte og funksjon) og funn (deformitet, Trendelenburg, anisomeli, bevegelsesutslag)2
 • I Norge er Harris hip score mest brukt som skåringsskjema for hofteartrose og særlig når det gjelder som effektmål3
  • Delt i seksjoner som hver gir poeng som igjen summeres til maksimalt 100 poeng
   • Flere poeng – bedre hofte
 • Lenke til skjema

Kilder

Referanser

 1. Harris WH. Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: treatment by mold arthroplasty. An end-result study using a new method of result evaluation. J Bone Joint Surg Am. 1969 Jun;51(4):737-55 PubMed
 2. Haugen IK, Strand TL, Engebretsen L, et al. Undersøkelse av hofte. 2003. Universitetet i Oslo, e-læring. meddev.uio.no
 3. Nordsletten L. Artrose i hofter og knær, Coxartrose og gonartrose. Veileder i fysikalsk medisin og rehabilitering, Muskel og skjelettplager. Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering. www.helsebiblioteket.no