Skjema

Harris Hip Score

Harris Hip Score skjema - norsk versjon, Ullevål sykehus

Harris Hip Score kalkulator - engelsk versjon

Bakgrunn

  • Harris hip score er et skåringsskjema for vurdering av symptomer (smerte og funksjon) og funn (deformitet, Trendelenburg, anisomeli, bevegelsesutslag)1-2
  • I Norge er Harris hip score mest brukt som skåringsskjema for hofteartrose og særlig når det gjelder som effektmål3

Kilder

Referanser

  1. Harris WH. Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: treatment by mold arthroplasty. An end-result study using a new method of result evaluation. J Bone Joint Surg Am. 1969 Jun;51(4):737-55 PubMed
  2. Haugen IK, Strand TL, Engebretsen L, et al. Undersøkelse av hofte. 2003. Universitetet i Oslo, e-læring. meddev.uio.no
  3. Nordsletten L. Artrose i hofter og knær, Coxartrose og gonartrose. Veileder i fysikalsk medisin og rehabilitering, Muskel og skjelettplager. Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering. www.helsebiblioteket.no