Skjema

HbA1c-omregning

 Bakgrunn

24. januar 2018 vedtok Nasjonalt fagråd for diabetes at benevningen for HbA1c skal endres fra % til SI-enheten mmol/mol —mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol), og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%). Anbefalt diagnostisk grense for diabetes er ikke endret og ligger på HbA1c ≥ 48 mmol/mol.

Se mer info hos Noklus.no