Skjema

HbA1c-omregning

Temaside om Korona

Offisiell benevning av HbA1c er fra 30. september 2018, mmol glykert hemogolobin per mol hemoglobin: mmol/mol. Den gamle prosentenheten vil ikke lenger bli rapportert eller benyttet. 

I en overgangsperiode kan det være nyttig å omregne og sammenligne gammel og ny benevnelse. 

Bruksmåte: 

  • Før inn verdi av HbA1c som mmol/mol eller som %
  • Omregnet resultat vises i den andre ruten