Skjema

I-PSS, Internasjonal prostata-symptomskår

Temaside om Korona

 

Aldri

(0 p)

Mindre enn 1 av 5 ganger

(1 p)

Mindre enn halvparten av gangene

(2 p)

Omtrent halvparten av gangene

(3 p)

Mer enn halvparten av gangene

(4 p)

Nesten alltid

(5 p)

 1. I løpet av de siste 30 dager, hvor ofte har du hatt følelsen av at urinblæren ikke er helt tom etter at du har latt vannet?
 1. I løpet av de siste 30 dager, hvor ofte har du måttet late vannet igjen mindre enn to timer etter forrige gang?
 1. I løpet av de siste 30 dager, hvor ofte har du merket at du stoppet og startet igjen flere ganger under vannlatingen?
 1. I løpet av de siste 30 dager, hvor ofte har du hatt vanskeligheter med å utsette vannlatingen?
 1. I løpet av de siste 30 dager, hvor ofte har du hatt svak urinstråle?
 1. I løpet av de siste 30 dager, hvor ofte har du måttet trykke på eller anstrenge deg for å starte vannlatingen?
 

Ingen

(0 p)

En gang

(1 p)

To ganger

(2 p)

Tre ganger

(3 p)

Fire ganger

(4 p)

Fem eller flere ganger

(5 p)

 1. I løpet av de siste 30 dager, hvor mange ganger har du vanligvis måttet stå opp for å late vannet fra du legger deg om kvelden til du står opp om morgenen?

Total I-PSS-skår: Sum =  

 • < 8: milde symptomer
 • 8 - 19: moderate symptomer
 • 20 - 35: alvorlige symptomer

Poengberegning

Poengberegning står i toppen av hver kolonne. For hvert kryss i kolonnen "Aldri" gis 0 poeng, for hvert kryss i kolonnen "Mindre enn 1 av 5 ganger" gis 1 poeng osv.

Livskvalitet - urinveissymptomer

Hvis du måtte leve resten av livet med dagens prostataproblemer, hvordan ville du da føle deg?
Godt fornøyd Fornøyd Stort sett fornøyd Blandet (omtrent like fornøyd som misfornøyd) Stort sett misfornøyd Trist Forferdelig
Livskvalitets index =

Livskvalitets index inngår som et tillegg til I-PSS-skår.

Referanser

 • Barry MJ, Fowler FJ, O'Leary MP, et al. The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. The Measurement Committee of the American Urological Association. J Urol 1992 Nov; 148(5): 1549-57. PMID: 1279218
 • Badía X, García-Losa M, Dal-Ré R. Ten-language translation and harmonization of the International Prostate Symptom Score: developing a methodology for multinational clinical trials. Eur Urol 1997;31(2):129-40. PMID: 9076454