Skjema

IPSS, Internasjonal prostata-symptomskår

Etternavn:
Fornavn:
Fødselsdato:
Dato for vurdering:

 

Aldri

0 p

Mindre enn 1 av 5 ganger

1 p

Mindre enn halvparten

2 p

Omtrent halvparten

3 p

Mer enn halvparten

4 p

Nesten alltid

5 p

  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du hatt følelsen av at blæren ikke er blitt fullstendig tømt etter avsluttet vannlating?
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet late vannet på nytt mindre enn 2 timer etter forrige vannlating?
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet stoppe og starte under vannlating?
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte synes du det har vært vanskelig å utsette vannlatingen?
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du hatt svak urinstråle?
  1. I løpet av den siste måned, hvor ofte har du måttet trykke eller presse for å late vannet?
  1. I løpet av den siste måned, hvor mange ganger har du vanligvis måttet stå opp i løpet av natten for å late vannet?

Ingen


1


2


3


4


5


Total IPSS-skår: Sum =  

  • < 8: Symptomatisk, mild.
  • 8-19: Symptomatisk, moderat.
  • > 19: Symptomatisk, alvorlig

Poengberegning

Poengberegning står i toppen av hver kolonne. For hvert kryss i kolonnen "Aldri" gis 0 poeng, for hvert kryss i kolonnen "Mindre enn 1 av 5 ganger" gis 1 poeng osv.

Livskvalitet - urinveissymptomer

Hvis du resten av livet måtte leve med de samme vannlatnings­problemene som du har nå, hvordan ville du føle det?
Være meget god fornøyd Være fornøyd Være for det meste tilfreds Ha blandede følelser, tilfreds/utilfreds Være for det meste utilfreds Være misfornøyd Ha det forferdelig
0 1 2 3 4 5 6
Livskvalitets index =

Livskvalitets index inngår som et tillegg til IPSS-skår.

Kilder

Referanser