Skjema

Beregning av LDL-kolesterol

Temaside om Korona

De fleste laboratorier måler nå LDL-kolesterol, men verdien kan også beregnes ved hjelp av Friedewalds formel:

  • LDL-kolesterol = total kolesterol - HDL-kolesterol - 0,45 x triglyserider

Formelen gjelder hvis pasienten er fastende og har triglyseridverdi mindre enn 4,5 mmol/L

Total kolesterol:   mmol/L  
HDL-kolesterol: - mmol/L  
Triglyserider: - 0,45 x mmol/L  
       
Kolesterol/HDL ratio: =    
LDL-kolesterol: = mmol/L