Skjema

Beregning av LDL-kolesterol

De fleste laboratorier måler ikke LDL-kolesterol, men beregner verdien ved Friedwalds formel:

  • LDL-kolesterol = total kolesterol - HDL-kolesterol - 0,45 x triglyserider

Formelen gjelder hvis pasienten er fastende og har triglyseridverdi mindre enn 4,5 mmol/l

Total kolesterol:mmol/l
HDL-kolesterol:-mmol/l
Triglyserider:- 0,45 xmmol/l
Kolesterol/HDL ratio:=
LDL-kolesterol:=mmol/l