Skjema

Beregning av LDL-kolesterol

De fleste laboratorier måler nå LDL-kolesterol, men verdien kan også beregnes ved hjelp av Friedewalds formel:

  • LDL-kolesterol = total kolesterol - HDL-kolesterol - 0,45 x triglyserider

Formelen gjelder hvis pasienten er fastende og har triglyseridverdi mindre enn 4,5 mmol/L