Skjema

Beregning av peak-expiratory-flow pr.min (PEF l/min)

NB! Gjelder bare for voksne, fra 16 år

Det er noen forskjeller på de forskjellige kalkulatorer som benyttes, og verdiene kan ikke beregnes eksakt. PEF egner seg ikke til å stille diagnosen astma, men kan være nyttig for å følge med utviklingen hos pasienter med astma

Formel: PEF (l/min) = A x lengde i meter - B x alder i år +C

Hvor A,B og C er kjønnskonstantene 274, 2.04, 59 (kvinner) og 354, 1.97, 9 (menn)

Kjønn: Kvinne
Mann
Lengde i meter:
Alder i år:
PEF (l/min):
Standardavvik: