Skjema

Vekttap kalkulator

Bakgrunn

Underernæring er et hyppig problem for beboere i institusjon og for personer som får hjelp fra hjemmesykepleien. For å overvåke ernæringstilstanden anbefales regelmessig veiing.

Tolkning

 • Moderat underernæring (ICD-10 E44.0) ved minst ett av følgende1
  • Ufrivillig vekttap mer enn 10% siste 3-6 måneder eller
  • Ufrivillig vekttap mer enn 5% siste 2 måneder
  • KMI < 18,5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20)
  • KMI < 20 kg/m2 (> 70 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5% siste 6 måneder
  • Matinntak < halvparten av beregnet behov siste uke
 • Alvorlig underernæring (ICD-10 E.43) ved minst ett av følgende
  • Ufrivillig vekttap 15% siste 3-6 måneder eller
  • Ufrivillig vekttap mer enn 5% siste måned
  • KMI < 16 (> 70 år: KMI < 18.5)
  • KMI< 18,5 (> 70 år: KMI < 20) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 3 måneder
  • Matinntak < en fjerdedel av beregnet behov siste uke.

 

Kilder

Referanser

 1. 1. Helsedirektoratet. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. IS-1580. Sist faglig oppdatert: 14. mars 2022. www.helsedirektoratet.no