Skjema

Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS)

Temaside om Korona

Selvrapporteringsskjema for voksne der ADHD mistenkes (forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet). ASRS-V1.1 er et kort screeningverktøy som består av seks spørsmål.

Testen ble utviklet i samarbeid mellom WHO (© WHO), forskere ved New York University Medical School og Harvard Medical School. Se nettsiden til NCS for mer informasjon.

Legen kan bruke testen sammen med pasienten som et verktøy i arbeidet med å utrede ADHD hos voksne pasienter. Informasjonen som innhentes ved hjelp av spørreskjemaet, kan indikere behovet for en mer inngående utredningssamtale.

 

Hovedreferanse:

  • Kessler, R.C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., Hiripi, E., Howes, M.J., Jin, R., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T.B., Walters, E.E. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). Psychological Medicine, 35(2), 245-256