Skjema

Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS)

Symptomsjekkliste for ADHD- selvrapporteringsskala for voksne (ASRS-v1.1) 

Bakgrunn

Del A er et kort screeningverktøy som består av seks spørsmål. Disse har vist seg å være mest forutsigbare for symptomer som er overensstemmende med ADHD. Spørsmålene utgjør grunnlaget for ASRS v1.1. Del B av symptomsjekklisten inneholder de tolv resterende spørsmålene av de atten DSM-IV-TR-kriteriene for ADHD.

Kan brukes som et selvrapporteringsskjema for voksne der ADHD mistenkes (forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet).

Legen kan bruke testen sammen med pasienten som et verktøy ved spørsmål om ADHD hos voksne pasienter. Informasjonen som innhentes ved hjelp av spørreskjemaet, kan indikere behovet for en mer inngående utredningssamtale.

Høy skår kan indikere ulike psykiske lidelser utover ADHD samt somatiske tilstander.1 

Testen ble utviklet i samarbeid mellom WHO (© WHO), forskere ved New York University Medical School og Harvard Medical School.2

 

Kilder

Referanser

  1. ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging. Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 08.12.2021.
  2. Kessler, R.C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., Hiripi, E., Howes, M.J., Jin, R., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T.B., Walters, E.E. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). Psychological Medicine, 35(2), 245-256. PMID: 15841682 PubMed