Skjema

Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS)

Temaside om Korona

ASRS/Adult ADHD Self-Report Scale - V1.1 

Bakgrunn

Et kort screeningverktøy som består av seks spørsmål.

Kan brukes som et selvrapporteringsskjema for voksne der ADHD mistenkes (forstyrrelse av aktivitet og oppmerksomhet).

Legen kan bruke testen sammen med pasienten som et verktøy ved spørsmål om ADHD hos voksne pasienter. Informasjonen som innhentes ved hjelp av spørreskjemaet, kan indikere behovet for en mer inngående utredningssamtale.

Testen ble utviklet i samarbeid mellom WHO (© WHO), forskere ved New York University Medical School og Harvard Medical School. Se nettsiden til NCS for mer informasjon.

 

Kilder

 

  • Kessler, R.C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., Hiripi, E., Howes, M.J., Jin, R., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T.B., Walters, E.E. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). Psychological Medicine, 35(2), 245-256