Skjema

Hamilton 17 depresjonsskala

 

Hamilton 17 depresjonsskala (på engelsk)

Bakgrunn

Skjemaet kan brukes til å vurdere alvorlighetsgrad av og endringer i depressive symptomer.

Tolkning

  • Skår 0–7 regnes som normalområde (eller klinisk remisjon)
  • Skår 20 eller mer indikerer moderat eller alvorlig grad av depressive symptomer

Begrensning

Atypiske symptomer på depresjon inngå ikke i vurderingen. 

Kilder

Referanser

  1. HAMILTON M. A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1960 Feb;23(1):56-62. PMID: 14399272 PubMed