Skjema

"Major depression" (ICD-10) spørreskjema

Temaside om Korona

NEL har oversatt "Major Depression Inventory (MDI)" til norsk, men er ikke kjent med at den norske versjonen er klinisk validert. Det originale, opphavsrettslig beskyttede skjema, som er validert på engelsk, finner du i autorenes "open-access"-publikasjon1

 

Spørsmålene under handler om hvordan du har hatt det den siste uken (ved symptomvurdering av depresjon) eller de siste to ukene (vurdering av depresjon som diagnose)

  Hvor stor en del av tiden            
    Hele tiden Det meste av tiden Litt over halve tiden Litt under halve tiden Litt av tiden Ikke på noe tidspunkt
1 Har du følt deg trist eller lei?
2 Har du manglet interesse for dine daglige gjøremål?
3 Har du følt at du manglet energi og krefter?
4 Har du hatt mindre selvtillit?
5 Har du hatt dårlig samvittighet eller skyldfølelse?
6 Har du følt at livet ikke var verd å leve?
7 Har du hatt vanskeligheter med å konsentrere deg, f.eks. å lese avis eller følge med på fjernsyn?
8a Har du følt deg rastløs?
8b Har du følt deg mer stille?
9 Har du hatt vanskeligheter med å sove om natten?
10a Har du hatt nedsatt appetitt?
10b Har du hatt økt appetitt?

Total score (item 1-10).

Sum:

Tolkning av skår

MDI kan benyttes som skåringsverktøy av depresjonssymptomer hos pasienter som har fått diagnosen depresjon. Da ber man pasienten om å svare på spørsmålene med hensyn til den siste uken.

Diagnosen depresjon stilles på bakgrunn av samtale med kvalifisert helsepersonell, eventuelt supplert med kartleggingsskjema. Når MDI benyttes som kartleggingsskjema ved diagnosestilling, ber man pasienten om å svare på spørsmålene med hensyn til de to siste ukene.

Summen av de ti spørsmålene angir graden av depresjon. For spørsmål 8 og 10, hvor det er to svaralternativer (a) og (b), velger e-skjemaet ovenfor automatisk det svaralternativet (a eller b) som har høyest skår. Den teoretiske sum-skår går derfor fra 0 (ingen depresjon) til 50 (maksimal depresjon).

  • MDI total skår 0 - 20: Indikerer ingen eller tvilsom depresjon
  • MDI total skår 21 - 25: Indikerer lett depresjon
  • MDI total skår 26 - 30: Indikerer moderat depresjon
  • MDI total skår 31 - 50: Indikerer alvorlig depresjon

Kilder

Referanser

  1. Bech P, Timmerby N, Martiny K, et al. . Psychometric evaluation of the Major Depression Inventory (MDI) as depression severity scale using the LEAD (Longitudinal Expert Assessment of All Data) as index of validity. BMC Psychiatry 2015; 15: 190. PMID: 26242577. doi:10.1186/s12888-015-0529-3 DOI

Fagmedarbeidere

  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL