Skjema

"Major depression" (ICD-10) spørreskjema

NEL har oversatt "Major Depression Inventory (MDI)" til norsk, men vi er ikke kjent med at den norske versjonen er klinisk validert. Det originale, opphavsrettslig beskyttede skjemaet som er validert på engelsk, finner du i forfatternes "open-access"-publikasjon1

Tolkning av skår

MDI kan benyttes som skåringsverktøy av depresjonssymptomer hos pasienter som har fått diagnosen depresjon. Da ber man pasienten om å svare på spørsmålene med hensyn til den siste uken.

Diagnosen depresjon stilles på bakgrunn av samtale med kvalifisert helsepersonell, eventuelt supplert med kartleggingsskjema. Når MDI benyttes som kartleggingsskjema ved diagnosestilling, ber man pasienten om å svare på spørsmålene med hensyn til de to siste ukene.

Summen av de ti spørsmålene angir graden av depresjon. For spørsmål 8 og 10, hvor det er to svaralternativer (a) og (b), velger e-skjemaet ovenfor automatisk det svaralternativet (a eller b) som har høyest skår. Den teoretiske sum-skår går derfor fra 0 (ingen depresjon) til 50 (maksimal depresjon).

  • MDI total skår 0 - 20: Indikerer ingen eller tvilsom depresjon
  • MDI total skår 21 - 25: Indikerer lett depresjon
  • MDI total skår 26 - 30: Indikerer moderat depresjon
  • MDI total skår 31 - 50: Indikerer alvorlig depresjon

Kilder

Referanser

  1. Bech P, Timmerby N, Martiny K, et al. . Psychometric evaluation of the Major Depression Inventory (MDI) as depression severity scale using the LEAD (Longitudinal Expert Assessment of All Data) as index of validity. BMC Psychiatry 2015; 15: 190. PMID: 26242577. doi:10.1186/s12888-015-0529-3 DOI

Fagmedarbeidere

  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL