Informasjon

Tvangslidelsetest: bør du søke hjelp?

Tvangslidelser (OCD) kan gi alvorlig livsbegrensning. Testen du finner her kan hjelpe deg å avklare om du bør søke hjelp.

Tvangstanker og tvangshandlinger er vanlig

Tvangstanker og tvangshandlinger preger mange av oss, omtrent én av fire vil si de har slike trekk. De aller fleste kvalifiserer ikke til at dette kan kalles en tvangslidelse, det gjør bare omtrent 1 av 50. Det er likevel mange som ikke er oppmerksom på at slike tanker og handlinger forringer livet deres, og aldri søker hjelp. For de som har en betydelig funksjonsnedsettelse eller redusert livskvalitet som følge av dette er det nå utviklet hjelp som kan hjelpe de fleste raskt og uten bivirkninger.

I de fleste tilfeller innser man det meningsløse i sine uønskede tanker og handlinger, og dette fører til skam og motvilje mot å søke hjelp – dette er noe man vil håndtere selv. For de fleste tar det mer enn 15 år fra man innser at man har et problem, til man søker hjelp til å få gjort noe med det.

God behandling finnes

Inntil nylig har det manglet god og effektiv behandling av tvangslidelser. På dette området har det skjedd en revolusjon. Det finnes nå 30 spesialiserte behandlingsteam spredd ut over hele landet som i løpet av få dager kan kurere de fleste med denne begrensningen – først og fremst gjennom samtaler og enkle oppgaver. Det utfordrende er å finne riktig behandling og fremgangsmåte til den enkelte, dette krever erfaring og spesialisert kunnskap.

Uten behandling vil ofte plagene vedvare lenge, kanskje livet ut.

Trenger du hjelp?

Basert på et spørreskjema utviklet av et verdensanerkjent miljø i Bergen har NHI.no utviklet en kalkulator der du kan vurdere deg selv, og hvor dypt ditt problem når. Gir testen grunn til å mistenke at tanker og handlinger legger en begrensning på ditt liv bør du ta dette opp med din fastlege. Ta med kopi av oppsummeringen av testen, det kan være en god innledning til en vanskelig samtale – og kanskje til et bedre liv!