Skjema

Alkohol-audit

Temaside om Korona

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)

1. Hvor ofte drikker du alkohol?

0 Aldri
1 Månedlig eller sjeldnere
2 To til fire ganger i måneden
3 To til tre ganger i uken
4 Fire ganger i uken eller mer

2. Hvor mange alkoholenheter* (en drink, et glass vin eller 1 liten flaske pilsnerøl) tar du på en "typisk" drikkedag?

0 1-2
1 3-4
2 5-6
3 7-9
4 10 eller flere

3. Hvor ofte drikker du seks alkoholenheter eller mer?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Noen ganger i måneden
3 Noen ganger i uken
4 Nesten daglig

4. Hvor ofte i løpet av siste året var du ikke i stand til å stoppe å drikke etter at du hadde begynt?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Noen ganger i måneden
3 Noen ganger i uken
4 Nesten daglig

5. Hvor ofte i løpet av siste året unnlot du å gjøre ting du skulle ha gjort pga. drikking?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Noen ganger i måneden
3 Noen ganger i uken
4 Nesten daglig

6. Hvor ofte starter du dagen din med alkohol?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Noen ganger i måneden
3 Noen ganger i uken
4 Nesten daglig

7. Hvor ofte i løpet av det siste året har du hatt skyldfølelse pga. drikking?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Noen ganger i måneden
3 Noen ganger i uken
4 Nesten daglig

8. Hvor ofte i løpet av det siste året har det vært umulig å huske hva som hendte kvelden før pga. drikking?

0 Aldri
1 Sjelden
2 Noen ganger i måneden
3 Noen ganger i uken
4 Nesten daglig

9. Har du eller andre blitt skadet som følge av at du har drukket?

0 Nei
2 Ja, men ikke i løpet av siste år
4 Ja, i løpet av siste år

10. Har en slektning, venn eller lege bekymret seg over drikkingen din, eller antydet at du bør redusere?

0 Nei
2 Ja, men ikke i løpet av siste år
4 Ja, i løpet av siste år

Total skår AUDIT:

Skåre ≥ 8 indikerer skadelig alkoholbruk og mulig alkoholavhengighet.

* 1 alkoholenhet = 1 vinglass rød- eller hvitvin (120 ml) / 1 hetvinsglass sherry/hetvin (80 ml)/ 1 glass (330 ml) øl / 1 drammeglass brennevin/likør (40 ml)/ 1 flaske rusbrus (med alkoholstyrke 4,7%: 330 ml)

Nullstill skjema: Dersom du skal gjøre gjentatte beregninger, kan du enkelt nullstille skjemaet ved å trykke F5.

Kilder

Referanser

 
  • Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB, Monteiro MG. AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care. Second Edition. World Health Organization, 2001. http://auditscreen.org/publications/