Skjema

Alkohol-audit

Alcohol Use Disorder Identification Test

1. Hvor ofte drikker du alkohol?

0Aldri
1Månedlig eller sjeldnere
2To til fire ganger i måneden
3To til tre ganger i uken
4Fire ganger i uken eller mer

2. Hvor mange alkoholenheter (en drink, et glass vin eller 1 liten flaske pilsnerøl) tar du på en "typisk" drikkedag?

01-2
13-4
25-6
37-9
410 eller flere

3. Hvor ofte drikker du seks alkoholenheter eller mer?

0Aldri
1Sjelden
2Noen ganger i måneden
3Noen ganger i uken
4Nesten daglig

4. Hvor ofte i løpet av siste året var du ikke i stand til å stoppe å drikke etter at du hadde begynt?

0Aldri
1Sjelden
2Noen ganger i måneden
3Noen ganger i uken
4Nesten daglig

5. Hvor ofte i løpet av siste året unnlot du å gjøre ting du skulle ha gjort pga. drikking?

0Aldri
1Sjelden
2Noen ganger i måneden
3Noen ganger i uken
4Nesten daglig

6. Hvor ofte starter du dagen din med alkohol?

0Aldri
1Sjelden
2Noen ganger i måneden
3Noen ganger i uken
4Nesten daglig

7. Hvor ofte i løpet av det siste året har du hatt skyldfølelse pga. drikking?

0Aldri
1Sjelden
2Noen ganger i måneden
3Noen ganger i uken
4Nesten daglig

8. Hvor ofte i løpet av det siste året har det vært umulig å huske hva som hendte kvelden før pga drikking?

0Aldri
1Sjelden
2Noen ganger i måneden
3Noen ganger i uken
4Nesten daglig

9. Har du eller andre blitt skadet som følge av at du har drukket?

0Nei
2Ja, men ikke i løpet av siste år
4Ja, i løpet av siste år

10. Har en slektning, venn eller lege bekymret seg over drikkingen din, eller antydet at du bør redusere?

0Nei
2Ja, men ikke i løpet av siste år
4Ja, i løpet av siste år

Total skår AUDIT:

Ved verdi > = 8 er det grunn til å vurdere tiltak for redusert alkoholforbruk.

Nullstill skjema

Dersom du skal gjøre gjentatte beregninger, kan du enkelt nullstille skjemaet ved å trykke F5.

Kilder

Referanser

  • Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB, Monteiro MG. AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care. World Health Organization, 2001.