Skjema

Alkohol-audit

* 1 alkoholenhet = 1 vinglass rød- eller hvitvin (120 ml) / 1 hetvinsglass sherry/hetvin (80 ml)/ 1 glass (330 ml) øl / 1 drammeglass brennevin/likør (40 ml)/ 1 flaske rusbrus (med alkoholstyrke 4,7%: 330 ml)

Tolkning

 • Testen benyttes til å vurdere grad av risiko for risikofylt og skadelig alkoholbruk
 • Menn: 
  • Skår 0-7 indikerer lav risiko
  • Skår ≥ 8 indikerer økt risiko
  • Skår ≥ 16 indikerer høy eller svært høy risiko
 • Kvinner:
  • Skår 0-5 indikerer lav risiko
  • Skår ≥ 6 indikerer økt risiko
  • Skår ≥ 16 indikerer høy eller svært høy risiko
 • Se utvidet risikoskåring, AUDIT (rop.no)
 • Testen kan ikke benyttes til å diagnostisere skadelig alkoholbruk eller alkoholavhengighet
 • Avdekkes problemfylt bruk av alkohol, skal dette følges opp

Kilder

Oversettelse

 • Norsk versjon av: Aasland OG, Amundsen A, Bovim G, Fauske S, Mørland, J (1990)1

Referanser

 
 1. Aasland OG, Amundsen A, Bovim G, Fauske S, Mørland J. Identifisering av pasienter med risiko for alkoholskader. Tidsskr Nor Lægeforen 1990; 110: 1523 – 7
 2. Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB and Monteiro M. AUDIT. The Alcohol Use Disorders Identification Test: Guidelines for Use in Primary Care. Geneva: World Health Organization, 2001 (Second Edition) auditscreen.org
 3. Aalto M, Tuunanen M, Sillanaukee P, Seppä K. Effectiveness of structured questionnaires for screening heavy drinking in middle-aged women. Alcohol Clin Exp Res. 2006 Nov;30(11):1884-8. PMID: 17067353.