Skjema

Vurdering av dehydrering hos voksne

Temaside om Korona

Kliniske tegn

Mild

Moderat

Alvorlig

*Vekttap (%)

< 5

5-10

> 10

Allmenntilstand

Kjekk, ev. urolig, tørst

Slapp el. urolig, tørst

Slapp, apatisk

Respirasjon

Normal

Dyp

Dyp og rask

Radialispuls (håndleddspuls)

Normal

Svak

Vanskelig å finne

Perifer sirkulasjon
(Kan påvirkes av temp.!)

Normal, ev. kalde tær
**Kapillær refill < 2 sek

Ev. perifer kulde
Kapillær refill varierer

Perifer kulde el. cyanose
Kapillær refill > 3 sek

Urinproduksjon

Nærmest normal

Redusert, mørk urin

Anuri

Slimhinner

Fuktige

Tørre

Meget tørre

Tårevæske

Ja

Nei

Nei

Turgor

Normal

Noe nedsatt

Stående hudfold

*Vekttap og væskeunderskudd:

  • 5 % vekttap tilsvarer et væskeunderskudd på 50 ml/kg
  • 5-10 % vekttap tilsvarer et væskeunderskudd på 50-100 ml/kg
  • 10 % vekttap tilsvarer et væskeunderskudd på 100 ml/kg. (En person på 70 kg har da et underskudd på 7000 ml, dvs et vekttap på 7 kg)

**Kapillær refill: Klem på et hudområde slik at det avblekes. Ta tiden det tar før hudområdet gjenvinner normal farge.