Skjema

Vurdering av dehydrering barn og voksne

Temaside om Korona

Vurdering hos voksne

*Vekttap og væskeunderskudd:

 • 5 % vekttap tilsvarer et væskeunderskudd på 50 ml/kg
 • 5-10 % vekttap tilsvarer et væskeunderskudd på 50-100 ml/kg
 • 10 % vekttap tilsvarer et væskeunderskudd på 100 ml/kg. (En person på 70 kg har da et underskudd på 7000 ml, dvs et vekttap på 7 kg)

**Kapillær refill: Klem på et hudområde slik at det avblekes. Ta tiden det tar før hudområdet gjenvinner normal farge.

Vurdering hos barn

*Vekttap og væskeunderskudd:

 • 3 % vekttap tilsvarer et væskeunderskudd på 30 ml/kg
 • 3-8 % vekttap tilsvarer et væskeunderskudd på 30-80 ml/kg
 • 9 % vekttap tilsvarer et væskeunderskudd på 90 ml/kg 
 • Dehydreringsskalaer som kombinerer ulike fysiske funn, er bedre prediktorer enn individuelle tegn1
 • I Norsk Barnelegeforenings Akuttveileder anbefales bruk av følgende symptomer og tegn ved vurdering av dehydreringsgrad2:
  • Viktigst er allmenntilstand, evne til å drikke, øyne, hudturgor og kapillær fylningstid
  • Funn av en kombinasjon av flere tegn er mer pålitelig enn enkelttegn
  • I tillegg anbefales bruk av PEVS skåringsverktøy - Pediatrisk tidlig varslingsskår, ved vurdering av akutt syke barn for å tidlig identifisere forverring i tilstanden 

Kilder

Referanser

 1. Falszewska A, Szajewska H, Dziechciarz P. Diagnostic Accuracy of Three Clinical Dehydration Scales: A Systematic Review. BMJ 2018; 103: 383-88. pmid:29089317 PubMed
 2. Størdal K, Klingenberg C. Norsk Barnelegeforening. Akuttveileder, Akutt gastroenteritt og dehydrering. 2013