Skjema

Vurdering av dehydrering

Generelt

 • Dehydrering kjennetegnes ved uttalt tap av kroppsvann
 • Det skilles mellom hypoton, isoton og hyperton dehydrering, samt blandingsformer
 • Dehydrering kan medføre hypovolemi (redusert intravaskulært volum)

Vurdering hos barn

 • Skjemaet under er gjengitt fra Akuttveileder i pediatri (med tillatelse) og gir en oversikt av symptomer og funn ved vurdering av dehydrering hos barn med gastroenteritt1
 • De 6 uthevede er de mest sentrale ved klinisk undersøkelse
  • Kombinasjon av flere funn samtidig gis mer vekt i vurderingen enn enkeltfunn
 • Kapillær fylningstid: Klem på et hudområde på trunkus slik at det avblekes, og ta tiden det tar før hudområdet gjenvinner normal farge. Normalt: < 2 sekunder
 • Husk også vurdering av fontanelle hos spedbarn
 • I tillegg anbefales bruk av Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS) ved vurdering av akutt syke barn for å tidlig identifisere forverring i tilstanden

Vurdering hos voksne

 • Vurdering av dehydrering er utfordrende
 • Skjemaet under viser kliniske kriterier for hypovolemi som anbefalt av NICE ved vurdering av behov for rask intravenøs væskebehandling hos voksne som er innlagt i sykehus2 
 • I tillegg anbefales bruk av NEWS2 (vurderings- og screeningsverktøy for å standardisere observasjoner av pasienters vitale funksjoner)
 • *Sjokkleie: 45º-tilt av hele sengen med halvt-oppreist overkropp eller flatt ryggleie med passivt hevede underekstremiteter > 45º2 
  • Bedring av hemodynakiske parametre etter 30-90 sekunder sjokkleie tyder på behov for væskesubstitusjon
  • Forverring av pasientens tilstand, spesielt tungpusthet, tyder på overhydrering

Referanser

 1. Klingenberg C, Størdal K, Qadori MR, Kaasa EV. Akutt gastroenteritt og dehydrering. Akuttveileder i pediatri. Sist faglig oppdatert 01.01.2021. www.helsebiblioteket.no
 2. NICE Clinical guideline (CG) 174. Intravenous fluid therapy in adults in hospital. Last updated: 05 May 2017. www.nice.org.uk