Enkel

Spørreskjema ved mistanke om matbåren sykdom

Nytt skjema for melding av matbåren sykdom, Mattilsynet 2011

Skjemaet foreligger i PDF format og er beregnet for utskrift før utfylling.

Klikk her for å åpne skjemaet