Skjema

Vannlatingsskjema og drikkeliste

Vannlatingsskjema 48 timer med drikkeliste, utskriftsvennlig

Når?

 • Vannlatingsskjema er et nyttig og viktig redskap ved utredning av vannlatningsforstyrrelser som:
  • Urinlekkasje
  • Plutselig innsettende vannlatningstrang (urge)
  • Unormalt hyppig vannlatning

Hvorfor?

 • Det er sannelig ikke lett å svare på legens spørsmål om nøyaktig hvor mange ganger en går på toalettet hver dag, hvor mye urin som kommer, eller hvor mange ganger en har lekkasje
 • Til hjelp for en nøyaktig registrering av dette finnes det såkalte vannlatingsskjema og drikkelister, slik som det vi lenker til over
 • Legen kan lese mye nyttig informasjon ut av et korrekt utfylt skjema. I tillegg har erfaring vist at det er svært nyttig også for pasientene å fylle ut et slikt skjema
 • En får sikker dokumentasjon for det en har trodd om lekkasjehyppighet, urinmengde og ev. ved hvilke anledninger lekkasje skjer
 • Skjemaet har også vist seg svært nyttig i forbindelse med behandlingen
 • Etter at behandlingstiltakene er satt i gang, kan en bruke vannlatingsskjemaet med regelmessige mellomrom for å se på utviklingen.
 • En bedring av tilstanden vil nærmest kunne leses direkte av skjemaet.

Hvordan?

 • Skjemaet må fylles ut så nøyaktig som mulig.
 • En må notere klokkeslettet hver gang blæra tømmes.
 • En later vannet i en kolbe eller en potte, og måler urinmengden i desiliter. En noterer også drikkemengden i løpet av døgnet og klokkeslettet for inntak.
 • For hver gang en enten er på toalettet eller har en lekkasje, noterer en med en kode om man er tørr (T), er våt (V), eller opplevde hastverk med å nå toalettet (H).
 • Lista kan enten sendes tilbake til legen eller tas med ved neste konsultasjon

Hva gir skjemaet informasjon om?

 • Antall vannlatinger pr. døgn
 • Fordelingen av disse over døgnet
 • Urinmengden ved hver vannlating
 • Den gjennomsnittlige mengden
 • Total urinmengde pr døgn
 • Drikkemengde pr døgn, og fordelingen av væskeinntaket
 • Blærekapasiteten