Skjema

Vannlatingsskjema og drikkeliste

 

Vannlatingsskjema 48 timer med drikkeliste, utskriftsvennlig

 

Bakgrunn

 • Vannlatingsskjema er et nyttig og viktig redskap ved utredning av vannlatningsforstyrrelser som:
  • Urinlekkasje
  • Plutselig innsettende vannlatningstrang (urge)
  • Unormalt hyppig vannlatning
 • Skjema brukes for en nøyaktig registrering av vannlatingshyppighet og -mengde. Det må ses i sammenheng med væskeinntak
 • Legen kan lese mye nyttig informasjon ut av et korrekt utfylt skjema. I tillegg har erfaring vist at det er svært nyttig også for pasientene å fylle ut et slikt skjema
 • En får sikker dokumentasjon for det en har trodd om lekkasjehyppighet, urinmengde og ev. ved hvilke anledninger lekkasje skjer
 • Skjemaet er også nyttig for oppfølging og vurdering av effekt av behandling
 • Etter at behandlingstiltakene er satt i gang, kan en bruke vannlatingsskjemaet med regelmessige mellomrom for å se på utviklingen

Veiledning

 • Skjemaet må fylles ut så nøyaktig som mulig
 • En må notere klokkeslettet hver gang blæra tømmes
 • En later vannet i en kolbe eller en potte, og måler urinmengden i desiliter. En noterer også drikkemengden i løpet av døgnet og klokkeslettet for inntak
 • For hver gang en enten er på toalettet eller har en lekkasje, noterer en med en kode om man er tørr (T), er våt (V), eller opplevde hastverk med å nå toalettet (H)
 • Lista kan enten sendes tilbake til legen eller tas med ved neste konsultasjon