Skjema

Adferdsvurdering/BMD

(Measuring Behavioural Disturbance of Elderly Demented Patients, Greene et al 1982, noen endringer av originalen er foretatt.)

  • Ved spørsmål 1-13 angir økende skåre god fungering
  • Ved spørsmål 14-33 angir økende skåre dårlig fungering

Svarene skal angis med et tall fra 0-4 hvor 0-4 betyr følgende gradering:

  • 0  aldri/ingen
  • 1  sjelden/litt
  • 2  av og til/moderat
  • 3  ofte/ganske mye
  • 4  alltid/svært mye
 01234
1.Deltar pasienten i samtaler     
2.Leser pasienten aviser, ukeblader og lignende     
3.Har pasienten interesse for nyheter om venner     
4.Starter pasienten selv en adekvat samtale     
5.Svarer pasienten fornuftig på tiltale     
6.Forstår pasienten det som blir sagt til ham/henne     
7.Ser pasienten og følger med på TV     
8.Aktiviserer pasienten seg selv med meningsfulle gjøremål     
9.Gjenkjenner pasienten familie     
10.Vet pasienten hvem han/hun selv er     
11.Er pasienten orientert for tid (dag, mnd, årstid, år)     
12.Finner pasienten fram i kjente omgivelser, f.eks. i nabolaget     
13.Klarer pasienten å holde en rød tråd i en samtale     
14.Samler pasienten på verdiløse gjenstander     
15.Snakker pasienten usammenhengende     
16.Er pasienten rastløs og urolig     
17.Vandrer pasienten ute om natten     
18.Vandrer pasienten utendørs og går seg bort     
19.Vandrer pasienten urolig fram og tilbake innendørs     
20.Utsetter pasienten seg selv for fare     
21.Snakker pasienten høyt med seg selv     
22.Lever pasienten i sin egen verden     
23.Sitter pasienten passiv i en stol     
24.Skifter humøret uten forståelig grunn     
25.Blir pasienten irritabel og hisser seg lett opp     
26.Tar pasienten på vei for enkelte ting     
27.Anklager/klandrer pasienten andre mennesker     
28.Blir pasienten truende     
29.Synes pasienten trist, lei seg og deprimert     
30.Snakker pasienten uavbrutt     
31.Skriker pasienten uten grunn     
32.Virker pasienten engstelig, forskremt og redd     
33.Står pasienten uvanlig tidlig opp om morgenen