Skjema

Adferdsvurdering/BMD

For utskrift!

(Measuring Behavioural Disturbance of Elderly Demented Patients, Greene et al 1982, noen endringer av originalen er foretatt.)

  • Ved spørsmål 1-13 angir økende skår god fungering
  • Ved spørsmål 14-33 angir økende skår dårlig fungering

Svarene skal angis med et tall fra 0-4 hvor 0-4 betyr følgende gradering:

  • 0  aldri/ingen
  • 1  sjelden/litt
  • 2  av og til/moderat
  • 3  ofte/ganske mye
  • 4  alltid/svært mye
  0 1 2 3 4
1. Deltar pasienten i samtaler          
2. Leser pasienten aviser, ukeblader og lignende          
3. Har pasienten interesse for nyheter om venner          
4. Starter pasienten selv en adekvat samtale          
5. Svarer pasienten fornuftig på tiltale          
6. Forstår pasienten det som blir sagt til ham/henne          
7. Ser pasienten og følger med på TV          
8. Aktiviserer pasienten seg selv med meningsfulle gjøremål          
9. Gjenkjenner pasienten familie          
10. Vet pasienten hvem han/hun selv er          
11. Er pasienten orientert for tid (dag, mnd, årstid, år)          
12. Finner pasienten fram i kjente omgivelser, f.eks. i nabolaget          
13. Klarer pasienten å holde en rød tråd i en samtale          
14. Samler pasienten på verdiløse gjenstander          
15. Snakker pasienten usammenhengende          
16. Er pasienten rastløs og urolig          
17. Vandrer pasienten ute om natten          
18. Vandrer pasienten utendørs og går seg bort          
19. Vandrer pasienten urolig fram og tilbake innendørs          
20. Utsetter pasienten seg selv for fare          
21. Snakker pasienten høyt med seg selv          
22. Lever pasienten i sin egen verden          
23. Sitter pasienten passiv i en stol          
24. Skifter humøret uten forståelig grunn          
25. Blir pasienten irritabel og hisser seg lett opp          
26. Tar pasienten på vei for enkelte ting          
27. Anklager/klandrer pasienten andre mennesker          
28. Blir pasienten truende          
29. Synes pasienten trist, lei seg og deprimert          
30. Snakker pasienten uavbrutt          
31. Skriker pasienten uten grunn          
32. Virker pasienten engstelig, forskremt og redd          
33. Står pasienten uvanlig tidlig opp om morgenen