Skjema

Spørreskjema til pårørende ved demensutredning

Til norsk ved Harald Nygård og Asgeir Bragason

Kilde

  • Nasjonalt senter for aldring og helse. Basal demensutredning: Anbefalte tester og skjemaer, samlet. Sist oppdatert 2021. Aldring og helse