Skjema

Functional Reach (FR)

Bakgrunn

 • Måler balanseevne i en test som er svært lik vanlige situasjoner i dagliglivet
 • Kan gjennomføres også hos pasienter med tildels betydelig fysisk funksjonssvikt

Veiledning

 • Utstyr
  • Målestokk
 • Forberedelser
  • Målestokken plasseres inn mot veggen i pasientens skulderhøyde. Pasienten står barfot med behagelig fotavstand med beste side nært opp mot en vegg, med skuldrene i rett vinkel mot veggen. Beste overekstremitet løftes forover til horisontal stilling med utstrakt hånd. Det skal ikke være kontakt med veggen
 • Instruksjon
  • "Tøy deg så langt fremover som du kan uten å bevege på beina."
  • Pasienten kan øve seg 2 ganger. Ved berøring av veggen, eller pasienten tar ett skritt fram, gjøres testen om igjen. Instruktøren sikrer at pasienten ikke faller.
 • Måling
  • Mål den lengden fremste fingertupp beveger seg fra utgangsposisjon til den posisjon som nås ved full tøyning framover. Det gjøres 3 forsøk. Sluttresultatet uttrykkes som middelverdien fra disse 3 forsøkene

Tolkning

 • Det har vist seg at pasienter som "tøyer" kortere enn 15 cm, kan ha store begrensninger i dagliglivets aktiviteter

Kilder

Oversettelse

 • Bearbeidet til norsk av professor dr. med. Olav Sletvold

Referanser

 1. Weiner DK, Duncan PW, Chandler J, Studenski SA. Functional reach: a marker of physical frailty. J Am Geriatr Soc. 1992 Mar;40(3):203-7. PMID: 1538035.