Skjema

Lorenzens egenomsorgsevne og gjenopptreningskjema (LEG)

The Lorenzen's Self-care Capability Scale (1986)

Egenomsorgsevne

  1. Kan ikke selv, må ha hjelp
  2. Kan selv med mye hjelp
  3. Kan selv med litt hjelp
  4. Kan selv uten hjelp

Rehabiliteringsmuligheter

  1. Kan ikke gjenopptrenes
  2. Kan opptrenes til å behøve mye hjelp
  3. Kan opptrenes til kun å behøve litt hjelp
  4. Kan gjenopptrenes fullstendig

I. Universal omsorgsevne

1. Luft og sirkulasjon

EgenomsorgsevneRehabiliteringsmuligheter
1.1Finner den riktige stilling for å kunne puste godt
1.2Utfører de riktige øvelsene for god pusting
1.3Finner den riktige stilling for god sirkulasjon
1.4Utfører riktige øvelser for god sirkulasjon
1.5Annet

2. Matinntak

EgenomsorgsevneRehabiliteringsmuligheter
2.1Drikker nok og det riktige
2.2Spiser nok og det riktige
2.3Planlegger riktig kost
2.4Utfører den daglige matlaging til eget bruk
2.5Annet

3. Utskillelse

EgenomsorgsevneRehabiliteringsmuligheter
3.1Har kontroll over avføring
3.2Har kontroll over vannlating
3.3Klarer hygienen ved toalettbesøk
3.4Anvender de midler og den sunne levemåte som er nødvendig for å holde utskillelsesfunksjonen normal
3.5Annet

4. Hvile og aktivitet

EgenomsorgsevneRehabiliteringsmuligheter
4.1Finner egen balanse mellom hvile og søvn
4.2Finner egen balanse mellom aktivitet og hvile
4.3Anvender midler, sunn levemåte, som er nødvendig for å få den ønskede hvile og søvn
4.4Deltar i kurs, mosjon, høyskoleopphold, mm. etter behov og ønske
4.5Annet

5. Være alene og sosiale relasjoner

EgenomsorgsevneRehabiliteringsmuligheter
5.1Leser avis, ser TV, hører radio for å være orientert om nyheter m.v.
5.2Finner egen balanse i å være alene
5.3Oppsøker presten eller annen åndelig person og sted etter behov og ønske
5.4Finner egen balanse i samvær med andre
5.5Annet

6. Beskyttelse mot risiko og farer

EgenomsorgsevneRehabiliteringsmuligheter
6.1Bruker telefon
6.2Endrer omgivelsene etter behov, f.eks. endrer fra parafin til elektrisk oppvarming, fjerner løse tepper og matter
6.3Tilpasser påkledning, temp. på vannet m.m. til omgivelsene
6.4Påkaller hjelp når det er behov for det
6.5Annet

7. Fremme av normalitet

7.1MobilitetEgenomsorgsevneRehabiliteringsmuligheter
7.1.1Går innendørs
7.1.2Går i trapper
7.1.3Går utendørs
7.1.4Reiser med offentlige transportmidler
7.1.5Annet
7.2Personlig hygiene
7.2.1Bader/daglig kroppsvask
7.2.2Pleier føttene
7.2.3Pleier tennene
7.2.4Anvender ønskede hygiene-profesjoner, frisør/fotpleie, kosmetolog/tannlege
7.2.5Annet
7.3Påkledning
7.3.1Tar på undertøy, kjole, bukser
7.3.2Knepper knapper, trekker glidelåser opp/ned
7.3.3Tar på strømper
7.3.4Tar på sko
7.3.5Annet
7.4Selvoppfattelse
7.4.1

Administrerer egen økonomi etter behov og ønske

7.4.2Viser innsikt i egne reaksjoner og adferd
7.4.3Kontakter offentlig forvaltning etter behov og ønske
7.4.4Er orientert om egen situasjon og samfunnsforhold
7.4.5Annet
7.5Husholdningen
7.5.1

Handler og foretar andre nødvendige ærender

7.5.2Utfører lettere husarbeide: oppvask, opprydding og støvtørking, reparasjon av tøy, lettere vask
7.5.3Utfører tyngre husarbeide: gulvvask, støvtørking, storvask, småreparasjoner, hagearbeide, trappevask
7.5.4Anvender personer som håndverkere, vaktmester, rengjøringspersonell, venner og bruker hjelpemidler til å dekke eget behov for å klare det daglige
7.5.5Annet

II Utvikling av egenomsorgsevner

EgenomsorgsevneRehabiliteringsmuligheter
1.Gjør en bevisst innsats for å vedlikeholde ledd, muskler, armer og ben
2.Skaffer seg kunnskap om eget alderstrinn, lovgivning, kroppens funksjon, samfunnet
3.Vedlikeholder mental stimulans ved lesing, meditasjon, turgåing, dikting m.v. ut fra eget ønske og behov
4.Søker å lære nye mennesker å kjenne ut fra eget behov og ønske om samvær
5.Tar initiativ til forandring av livsstil i takt med endringer i egen og omgivelsenes status mht. økonomi, bolig, hjelpemidler, bruk av ressurspersoner etter behov og ønske
6.Annet

III Helseavledete egenomsorgsevner

EgenomsorgsevneRehabiliteringsmuligheter
1.Oppsøker lege, spesialist, kiropraktor etter eget ønske og behov
2.Tar ordinert og ikke ordinert medisin som foreskrevet
3.Er oppmerksom på virkning og bivirkning av behandling og avtalt medisin
4.Går til ordinerte behandlinger og undersøkelser
5.Utfører ordinert behandling som ikke krever helsepersonalets hjelp som foreskrevet
6.Søker etter behov og eget ønske en forståelse og tilpasning mentalt/psykisk til endringer i helsetilstanden
7.Benytter annen relevant alternativ behandling etter behov og ønske (Soneterapi, vegetarkost, meditasjon)
8.Annet

Livskvalitet

1.Hvordan synes du selv at din helse er nå?1 Best tenkelig
2 God
3 Noenlunde
4 Verst tenkelig
2.Hvordan synes du selv at din livssituasjon er nå i alt?1 Best tenkelig
2 God
3 Noenlunde
4 Verst tenkelig